Informacje

Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie na rozwój e-usług

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Złożony przez Miasto Jasło projekt „Rozwój e-usług publicznych i poprawa jakości ich świadczenia w Mieście Jaśle” otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł. Całość zadania wynosi 3,3 mln zł.

Zmiany obserwowane w ostatnich latach wykazały istotność cyfryzacji dla prawidłowego funkcjonowania administracji. – Współczesna technologia pozwala na realizację wielu spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu. Musimy zatem podejmować takie działania, które wzmocnią bezpieczeństwo świadczonych e-usług publicznych. W projekcie przewidziano także udostepnienie nowych e-usług i zwiększenie dostępności do informacji cyfrowych – podkreśla Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Projekt obejmuje realizację m.in.:

  • rozbudowę systemu GIS w UM w Jaśle (planowanie przestrzenne, system zarządzania zasobem mienia komunalnego);
  • wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie i utrzymanie infrastruktury drogowej i przestrzeni – system drogowca;
  • dostosowanie miejskiej aplikacji mobilnej „Jasło” do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  • wdrożenie systemu monitorującego temperaturę, siłę i kierunek wiatru i ciśnienia powietrza (stacja meteo) z udostępnieniem danych pomiarowych mieszkańcom;
  • zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania.

Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *