Rada Miejska (kadencja 2018-2023)

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji Henryk Rak

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej VIII kadencji Andrzej Dybaś

Radna Rady Miejskiej Elżbieta Bernal
Radny Rady Miejskiej Czeluśniak Krzysztof
Radny Rady Miejskiej Czernecki Andrzej
Radna Rady Miejskiej Dziedzic Iwona
Radny Rady Miejskiej Filip Mariusz (powołanie w miejsce Lecha Polaka)
Radny Rady Miejskiej Hap Robert
Radna Rady Miejskiej Kluz Maria
Radna Rady Miejskiej Mazur Mariola
Radny Rady Miejskiej Mikrut Kazimierz
Radny Rady Miejskiej Okarma Jerzy
Radny Rady Miejskiej Pierzchała Jan
Radna Rady Miejskiej Rymarz Małgorzata
Radny Rady Miejskiej Sikora Krystyna
Radna Rady Miejskiej Sobczyk Agnieszka (powołanie w miejsce Izabeli Jankowskiej-Zawady)
Radny Rady Miejskiej Twarduś Józef
Radny Rady Miejskiej Węgrzyn Marcin
Radna Rady Miejskiej Wójcik Bogusława
Radny Rady Miejskiej Ziemba Bogdan
Radny Rady Miejskiej Znamirowski Leszek

KOMISJE STAŁE


Komisja Rewizyjna: 
Bogdan Ziemba – przewodniczący, Bogusława Wójcik – zastępca przewodniczącego, Krystyna Sikora – sekretarz, Krzysztof Czeluśniak – członek, Kazimierz Mikrut – członek, Jan Pierzchała – członek, Leszek Znamirowski – członek.

Komisja Finansowo – Budżetowa: Henryk Rak – przewodniczący, Marcin Węgrzyn – sekretarz, Krzysztof Czeluśniak – członek, Andrzej Czernecki – członek, Mariusz Filip – członek, Robert Hap – członek, Agnieszka Sobczyk – członek.

Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji: Andrzej Dybaś – przewodniczący, Bogdan Ziemba – zastępca przewodniczącego, Elżbieta Bernal – członek, Andrzej Czernecki – członek, Jerzy Okarma – członek, Józef Twarduś – członek, Marcin Węgrzyn – członek.

Komisja Spraw Społecznych: Małgorzata Rymarz – zastępca przewodniczącej, sekretarz, Mariusz Filip – członek, Robert Hap – członek, Maria Kluz – członek, Mariola Mazur – członek, Agnieszka Sobczyk – członek, Bogusława Wójcik – członek.

Komisja Samorządowo – Statutowa: Krystyna Sikora – przewodnicząca, Iwona Dziedzic – zastępca przewodniczącej, sekretarz, Andrzej Dybaś – członek, Maria Kluz – członek, Jan Pierzchała – członek, Henryk Rak – członek, Józef Twarduś – członek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Kazimierz Mikrut – przewodniczący, Jerzy Okarma – zastępca przewodniczącego, Iwona Dziedzic – sekretarz, Elżbieta Bernal – członek, Mariola Mazur – członek, Małgorzata Rymarz – członek, Leszek Znamirowski – członek.

W Radzie Miejskiej Jasła VIII kadencji zostały powołane trzy kluby: „Jaślanie”, „RJS – Radni Jasielskiego Samorządu” oraz „PSPP – Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”.

[OSTATNIA AKTUALIZACJA: 20.04.2022 | godz. 16:41]
Zauważyłeś błąd? Brakuje aktualnej informacji? Zgłoś: redakcja(małpka)terazjaslo.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.