Zdrowie

Szpital Specjalistyczny
Adres: 38-200 Jasło, ulica Lwowska 22
Centrala: (13) 443 75 00
Czynne: całodobowo
Internet: www.szpital.jaslo.pl
E-mail: szpital(malpka)szpital.jaslo.pl
Kierownictwo: Beata Trzop (Dyrektor), lek. Dariusz Kowalski (Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa), Zbigniew Betlej (Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych)