Informacje

Jasło oddało hołd „Żołnierzom Wyklętym”

Odegraniem hymnu państwowego, odczytaniem apelu pamięci oraz okolicznościowym przemówieniem burmistrza miasta – w ten sposób społeczność Jasła upamiętniła „Żołnierzy Wyklętych” w dniu ich święta. Uroczystość przygotowana przez miejscowy magistrat odbyła się dzisiaj rano na Skwerze Bohaterów Akcji Pensjonat.

Punktualnie o godzinie dziewiątej na Skwerze Bohaterów Akcji Pensjonat w Jaśle rozpoczęły się miejskie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przygotowane przez miejscowy magistrat we współpracy z Jasielskim Domem Kultury oraz Muzeum Regionalnym. Z uwagi na porę dnia oraz ujemną temperaturę powietrza w wydarzeniu tym uczestniczyła garstka osób, w tym przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z wicemarszałek województwa podkarpackiego Marią Kurowską, burmistrzem miasta Ryszardem Pabianem, drugim zastępcą burmistrza miasta Elwirą Musiałowicz-Czech, przewodniczącym Rady Miejskiej Jasła Henrykiem Rakiem, radnymi miejskimi Andrzejem Dybasiem i Bogusławem Buglewiczem oraz wójtem gminy Osiek Jasielski Mariuszem Pykoszem. Niestety, zabrakło wśród nich włodarzy powiatu jasielskiego.

Służby mundurowe reprezentowali: zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Mirosław Kawa, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Bogdan Ziemba, komendant Straży Miejskiej Kazimierz Wiśniowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień podpułkownik Andrzej Nykiel oraz porucznik Sławomir Wojdacz z Zakładu Karnego w Jaśle. Ponadto obecni byli dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz nieliczna grupa mieszkańców naszego miasta.

Obchody święta uświetniła obecność Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Ireneusza Fatygi, harcerzy z Komendy Hufca ZHP im. rodziny Madejewskich i 139. Drużyny Harcerskiej im. Leopolda Lisa-Kuli, strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2901 im. generała Józefa Hallera przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie oraz pocztu sztandarowego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle.

Program tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaśle obejmował: wciągnięcie biało-czerwonej flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu państwowego przez orkiestrę, odczytanie „apelu pamięci” przez reprezentującego środowisko harcerskie druha Wiesława Hapa, odczytanie okolicznościowego przemówienia przez burmistrza miasta, złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów oraz hołdu przez przedstawicieli lokalnego samorządu i służb mundurowych.

Pamiętamy o Was bohaterowie. Pamiętamy o ideałach, o które walczyliście. Pamiętamy o tym, co dokonaliście dla naszego kraju. To święto jest wyrazem hołdu za świadectwo męstwa, niezłomną postawę patriotyczną i przywiązanie do tradycji niepodległościowych. Jest wyrazem hołdu za krew przelaną w obronie niezawisłości Ojczyzny. Należy również wspomnieć o lokalnych postaciach podziemia niepodległościowego. Są to między innymi: podpułkownik Józef Modrzejewski, Adam Piegłowski, Roman Myśliwiec, Władysław Szewczyk, Adam Droździewicz. To dziś ich imiona powinny zostać szczególnie wyróżnione i wspomniane. W sposób szczególny w roku, kiedy przypada setna rocznica odzyskania niepodległości należy przypominać postawę ludzi, dzięki którym cieszymy się dzisiaj wolnością, a którzy w swoim życiu nigdy jej nie zaznali. Dzisiaj stajemy przed wielkim wyzwaniem i obowiązkiem, by dbać o to, aby pamięć o ich bohaterskich postawach nieprzerwanie trwała.

– fragment wystąpienia burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana

Po części oficjalnej, odbywającej się na Skwerze Bohaterów Akcji Pensjonat, uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, gdzie przygotowano montaż słowno-muzyczny oraz adekwatny do charakteru dzisiejszego święta wykład przygotowany przez pracownika Muzeum Regionalnego w Jaśle.

FOTOGALERIA: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2018

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE