Informacje

Burmistrz Jasła w święto 3 Maja: „od swoich korzeni nie możemy się odciąć”

Gromadzimy się jak co roku na obchodach naszego Święta Narodowego lecz tegoroczne mają wyjątkowy wymiar i historyczny kontekst. Tym co nadaje naszej uroczystości szczególny i podniosły charakter jest jubileusz stulecia niepodległości. Z tego też powodu jeszcze mocniej spoglądamy w naszą przeszłość i powracamy do naszej historii. – powiedział podczas okolicznościowego przemówienia z okazji miejskich obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Z okazji przypadającej w tym roku 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na placu przed zabytkową glorietką w jasielskim parku miejskim gospodarz naszego grodu Ryszard Pabian odczytał przed gośćmi zgromadzonymi w tym miejscu z okazji święta narodowego okolicznościowe przemówienie.

W słowach skierowanych do uczestników dzisiejszych obchodów podkreślił, że „nasza przeszłość, jakakolwiek by ona nie była, ciąży nad naszą teraźniejszością i nieustannie przypomina o sobie”.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest jednak takim dniem, gdy z całą powagą patrzymy na nasze przeszłe dzieje, kiedy jesteśmy zmuszeni do przerobienia swoistej lekcji historii i odkrywania na nowo naszej narodowej tożsamości. – powiedział.

Burmistrz przypomniał, że celebrowanie rocznicy uchwalenia naszej ustawy zasadniczej było przez dziesiątki lat zakazane.

Przez cały czas zaborów obchodzenie tej wyjątkowej daty było zabronione natomiast zaraz po odzyskaniu niepodległości rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku. Po II Wojnie Światowej obchodzono je tylko raz – w roku 1946 – po czym decyzją władz komunistycznych zabronionego oficjalnego jego świętowania. Było jednak coś co stanowiło swoisty pomost pomiędzy suwerenną II Rzeczpospolitą, a dzisiejszą Polską. Ta oaza suwerenności została zachowana w polskich kościołach kiedy w dniu 3 maja, w uroczystość Królowej Polski śpiewano: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. I czasem śpiewali to nawet ludzie, którzy z kościołem i katolicyzmem nie wiele mieli wspólnego. – mówił.

Podczas swojego wystąpienia Ryszard Pabian dokonał również refleksji nad współczesnym kształtem polskiej konstytucji.

Dziś bowiem znów powraca na pierwszy plan problem naszej współczesnej ustawy zasadniczej. Choć w pewnym sensie pojawia się on jako temat zastępczy. Pod tym szyldem demonstrują rozmaite środowiska i grupy protestu, który używają tego nośnego hasła znów jako pewnego rodzaju zasłony czy atrapy. Dlatego pragnę rozwinąć jeszcze jedną ważną argumentację opartą o naszą historyczną przeszłość. Po upadku Rzeczypospolitej, po klęsce militarnej twórców Konstytucji 3 Maja, owa konstytucja właściwie nigdy nie weszła w życie. Przez 123 lata obowiązywało prawo zaborców. A jednak ta właśnie wizja Polski, wykreowała u schyłku I Rzeczypospolitej pewien ideał wolnego i sprawiedliwego państwa. Nie było ustawy rządowej na papierze lecz pozostała jako mit narodowy w sercach. To nie szczegółowe paragrafy ustawowe lecz nadrzędna idea suwerennej Polski była fundamentem, spoiwem naszego narodu i siłą jego przetrwania oraz odrodzenia. Tym mocniej należy to wyartykułować dzisiaj, gdy pod pozorem obrony konstytucji i walki o wolność lansuje się treści szkodliwe jak choćby pułapka relatywizmu moralnego czy obyczajowej destrukcji. To nie prawo zapisane na papierze lecz inne – niematerialne prawo duchowe, które nie zawsze da się przełożyć na język konstytucjonalisty, jest czymś nadrzędnym i dla naszego narodu, i polskiego państwa. Musimy też wyraźnie wskazać, że jego źródło tkwi w chrześcijaństwie. – powiedział samorządowiec.

Gospodarz naszego grodu złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich osób biorących udział w lokalnych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja „mimo tego układu wolnych dni, które pozwalały wyjechać odpocząć”. – Dzięki państwa obecności ta uroczystość nabrała właściwego wymiaru i odpowiedniej rangi. – dorzucił.

W pierwszych rzędach zasiedli m.in. senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak wraz z grupą radnych miejskich, drugi zastępca burmistrza miasta Elwira Musiałowicz-Czech, sekretarz miasta Paweł Rzońca, dyrektorzy i kierownicy miejskich instytucji kultury oraz placówek edukacyjnych, przełożeni służb mundurowych – pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Polski młodszy inspektor Robert Wróbel, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Marek Górniak, komendant Straży Miejskiej Kazimierz Wiśniowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień podpułkownik Andrzej Nykiel, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław Święch, dyrektor Zakładu Karnego major Mirosław Władyka.

Jasielskie obchody, które poprzedziła odprawiona na centralnym placu miasta msza święta w intencji Ojczyzny, uświetniły liczne poczty sztandarowe wystawione przez służby mundurowe, placówki oświatowe, organizacje i stowarzyszenia społeczne oraz związi zawodowe z miejskich zakładów pracy, harcerze, „strzelcy” z Trzcinicy, Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, chór szkolny „Soli Deo” z I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego oraz chór „Echo”. W wydarzeniu licznie wzięli udział również mieszkańcy naszej małej Ojczyzny.

Pod tablicą upamiętniającą dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest wmurowana na frontowej ściany bloku przy ulicy Kołłątaja 2 oraz na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza zostały złożone symboliczne biało-czerwone wiązanki kwiatów.

Uczestnicy dzisiejszego wydarzenia mieli również okazję do wysłuchania piosenek patriotyczno-religijnych w wykonaniu laureatów organizowanego przez Jasielski Dom Kultury konkursu pod hasłem „Niepodległa, niepokorna”.

FOTOGALERIA:

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2018 w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE