Informacje

Powstaje nowa siedziba Pogotowia Energetycznego w Jaśle

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów stawia na terenie swojej bazy w Jaśle nowy budynek o charakterze biurowym i socjalnym z przeznaczeniem dla Pogotowia Energetycznego. Celem prowadzonych prac jest poprawa standardu technicznego obiektu użyteczności publicznej poprzez zmianę jego estetyki wizualnej w terenie, w którym dominuje zabudowa przemysłowo-magazynowa oraz podniesienie komfortu pracy załogi. Obiekt ma być gotowy w grudniu bieżącego roku.

Na terenie bazy PGE Dystrybucja S.A. przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 37 w Jaśle trwają prace budowlane związane z przebudową budynku Posterunku Energetycznego. Są one konieczne z uwagi na jego fatalny stan techniczny. Obecnie użytkowany obiekt liczący sobie blisko pół wieku nie spełniał już pierwotnego przeznaczenia. W jego miejsce zostanie posadowiony od podstaw nowoczesny i w pełni funkcjonalny niepodpiwniczony parterowy budynek.

Przeprowadzono już etap obejmujący prace rozbiórkowe istniejącej konstrukcji. Wykonawcę robót czeka teraz realizacja właściwej części zadania dotycząca robót ogólno-budowlanych, następnie robót wykończeniowych na zewnątrz i w wewnątrz oraz prac porządkowych. Zakończenie, odbiór końcowy i oddanie budynku do użytkowania wyznaczono na grudzień tego roku.

Na terenie bazy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w Jaśle przy ul. Piłsudskiego realizowana jest modernizacja budynku Posterunku Energetycznego. Warunki socjalno-bytowe przebywających tam elektromonterów odbiegały od współczesnych standardów. Istniejący budynek został wybudowany w latach 70-tych. W chwili obecnej zakończono prace rozbiórkowe starego drewnianego baraku. W najbliższych dniach zaplanowano prace związane z wykonaniem nowych fundamentów pod nowo budowany murowany budynek siedziby Posterunku Energetycznego. Podstawowym celem prowadzonej inwestycji na terenie Bazy Posterunku Energetycznego Jasło jest poprawa warunków bytowych dla załogi Posterunku oraz podniesienie funkcjonalności obiektu. Zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania planowane jest na grudzień 2019. – poinformował portal „terazJaslo.pl” Łukasz Boczar, specjalista do spraw komunikacji w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

Wizualizacja nowej siedziby PE Jasło (© pracownia projektowa „Orlewski”)

Zaprojektowany przez pracownię architektoniczną „Orlewski” z Rzeszowa budynek socjalny z częścią administracyjno-biurową będzie wysoki na 4,81 m, długi na 50,05 m i szeroki na 13,83 m, a jego powierzchnia użytkowa wynosić będzie przeszło 523 metry kwadratowe. W propozycji koncepcyjnej uwzględniono optymalne rozwiązania spełniające aktualne wymagania inwestora. We wnętrzach znajdą się pokoje biurowe, hall, dwie sale wielofunkcyjne z przeznaczeniem na codzienne odprawy brygad technicznych, gabinet kierownika, pokój gościnno-noclegowy, miejsce na archiwum, toalety, ponadto wydzielona zostanie część techniczna. Pracownicy zyskają dodatkowo aneks do przygotowywania oraz spożywania własnych posiłków i napojów, jak również oddzielne szatnie na odzież własną i roboczą, by nie trzymać jej jak do tej pory bezpośrednio obok stanowisk pracy oraz umywalnię i suszarnię ubrań służbowych.

Wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane do wymogów higieniczno-sanitarnych, będą też w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przebudowa nie ma wpływu na zmianę przeznaczenia obiektu. Po zakończeniu przebudowy w dalszym ciągu będzie zawierał pomieszczenia biurowe, sekcję socjalną w postaci zespołu szatniowego oraz sali wielofunkcyjnej z pomieszczeniami pomocniczymi. Dodano pomieszczenia higieniczno-sanitarne, aneks do przygotowywania posiłków. Projektowa przebudowa poza modernizacją technologiczną wprowadza uporządkowanie rozwiązań funkcyjnych i komunikacyjnych w obrębie budynku. – dodaje Łukasz Boczar.

Wizualizacja nowej siedziby PE Jasło (© pracownia projektowa „Orlewski”)
Wizualizacja nowej siedziby PE Jasło (© pracownia projektowa „Orlewski”)

Bryła obiektu, według przyjętej przez inwestora koncepcji architektoniczno-budowlanej, ma w swojej formie wpisywać się w krajobraz terenu, w którego najbliższym otoczeniu dominuje zabudowa przemysłowo-magazynowa. Kolorystyka elewacji zostanie utrzymana w kolorach białym, grafitowym i szarym, ponadto zostanie uzupełniona elementami dekoracyjnymi z drewna impregnowanego próżniowo lub z kompozytu drewnopodobnego oraz elementem dekoracyjnym informującym o siedzibie Pogotowia Energetycznego w Jaśle.

PGE Dystrybucja S.A. w realizację przedmiotowej inwestycji zaangażowała wyłącznie własne środki. Spółka nie podaje jednak ostatecznej wartości prac jakie realizuje na terenie swojej bazy w Jaśle. Zaplanowane na najbliższe tygodnie działania nie mają żadnego istotnego wpływu na najbliższe otoczenie, ponieważ trwają w oddaleniu o kilkadziesiąt metrów od ulicy Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 28, na obszarze zamkniętym dla normalnego ruchu ulicznego i pieszego.

Jest to kolejna w ostatnim czasie, po trwającej budowie Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Sroczyńskiego, powstająca od podstaw siedziba instytucji użyteczności publicznej na terenie naszego miasta.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE