inwestycje

 • Trwają prace przy odwodnieniu strefy warzyckiej

  Na terenie warzyckiej strefy inwestycyjnej trwają prace związane z odprowadzeniem wód opadowych. Wartość zadania, które ma zabezpieczyć tereny zamieszkałe w obrębie zlewni potoku warzyckiego przed podtopieniami, wynosi blisko 11 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • MAGISTRAT: inwestujemy w miejskie szkoły podstawowe

  Bieżnia lekkoatletyczna, skocznia i rzutnia, a także nowe boisko wielofunkcyjne to nowe inwestycje, które będzie można zrealizować dzięki otrzymanemu przez Miasto Jasło dofinansowaniu w wysokości blisko 1,7 mln zł. W ramach projektu „Jakość edukacji podstawą rozwoju szkolnictwa w mieście Jaśle” powstaną także pracownie: robotyki, fizyczno-chemiczna, biologiczno-geograficzna, przyrodniczo-fizyczna i matematyczna, a szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zgłoś swój projekt! Rusza Jasielski Budżet Obywatelski

  Rozpoczęliśmy przyjmowanie propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO) na 2025 rok. Na propozycje naszych mieszkańców czekamy do końca czerwca.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zakupy za przeszło 8,5 mln złotych dla strażaków-ochotników z powiatu jasielskiego

  Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, pojazdy specjalne, bezzałogowe statki powietrzne, podręczny sprzęt oraz umundurowanie indywidualne potrzebne do skutecznego prowadzenia akcji trafią do jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu jasielskiego. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w dużej mierze z unijnego budżetu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kryta pływalnia czeka na modernizację

  Jeśli udałoby się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa to w ciągu najbliższych dwóch lat krytą pływalnię w Jaśle czeka modernizacja. Przewidywane do wykonania prace, które usprawnią funkcjonowanie obiektu oraz wpłyną na uatrakcyjnienie oferty dla klientów zostały oszacowane na poziomie ponad 868 tys. złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Trwa budowa nowego, krytego lodowiska

  Ruszyły prace przy budowie nowego, zadaszonego lodowiska w naszym mieście. Nowy obiekt, który powstaje w miejscu starego lodowiska, ma być gotowy do połowy września. Otwarcie planowane jest jeszcze na grudzień tego roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jednostka wojskowa w budynku dawnego domu kultury na o. Rafineria?

  Dzisiaj prezentowaliśmy nieruchomość powiatu jasielskiego, którą zamierzamy przeznaczyć pod jednostkę wojskową. Będziemy mieli wojsko w Jaśle, prawdopodobnie przy ulicy 3-go Maja, w dawnym domu kultury rafinerii. To jest myślę dobra wiadomość, bo będziemy mieli wojsko blisko nas i będziemy się czuć na pewno bezpieczniej. To jest dopiero początek działań, ale chcę się tą wiadomością podzielić. - podał do publicznej wiadomości starosta powiatu jasielskiego Adam Pawluś.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Podsumowanie projektu związanego z zielono-niebieską infrastrukturą w gminach należących do ZGDW

  Dwa lata, w przeciągu których zostało wdrożonych 40 różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych oraz działań edukacyjnych, zaangażowanie 17 sąsiadujących ze sobą gmin w dorzeczu rzeki Wisłoki, zasięg oddziaływania na populację ponad 260 tysięcy osób, wydatkowane przeszło 14,9 mln złotych, przy znacznej partycypacji funduszy zewnętrznych. Tak w skrócie przedstawiają się efekty dużego projektu w zakresie przystosowania się naszego regionu do zachodzących zmian klimatycznych jaki udało się zrealizować przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budowa mostu na ulicy Towarowej – nastąpi zmiana organizacji ruchu

  Od poniedziałku (22 kwietnia) rozpoczną się prace przy budowie mostu na ul. Towarowej (potok warzycki) i przebudowie ul. Sroczyńskiego. Wartość zadania wynosi 4,3 mln zł. Na czas trwania inwestycji dotychczasowe połączenie drogowe zostanie zamknięte i wprowadzone zostaną objazdy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wyznaczono kierunki miejskiej polityki mieszkaniowej Jasła na najbliższą dekadę

  Na piątkowym (12 bm.) posiedzeniu jasielskiego samorządu odbyła się prezentacja strategii dotyczącej miejskiej polityki mieszkaniowej do roku 2035. Dokument diagnozuje istniejący stan, określa sytuację i potrzeby mieszkańców oraz wyznacza pożądane kierunki działania w obszarze rozwoju mieszkalnictwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »