inwestycje

 • Szanse na rewitalizację terenów zielonych wokół szpitala

  Zabytkowy park otaczający jasielski szpital może odzyskać swój dawny blask. Przebudowa alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury oraz nowe nasadzenia to jeden z pomysłów, których realizacja nie tylko pozwoli na uatrakcyjnienie tego miejsca, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na rekonwalescencję pacjentów.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło wnioskuje o kolejne środki z „Polskiego Ładu”

  Wyrażenie zgody na przystąpienie miasta do programu inwestycyjnego i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych było głównym przedmiotem dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia jasielskich radnych. Do ósmej edycji programu zostaną skierowane projekty dotyczące poprawy infrastruktury oświatowej, drogowej i sportowej. Najbardziej rozbudowanym przedsięwzięciem ma być modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego przy ulicy Śniadeckich 15. Wartość prac oszacowano wstępnie na kwotę przeszło 35,9 mln złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat jasielski inwestuje w infrastrukturę szkolną

  Inwestycje w infrastrukturę szkolną na łączną kwotę 17,5 mln złotych zapowiedziały podczas dzisiejszego briefingu prasowego władze powiatu jasielskiego. O środki na poprawę efektywności energetycznej pięciu budynków oświatowych w Jaśle i Kołaczycach oraz budowę hali sportowej w Trzcinicy samorząd będzie wnioskował do Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Renowacja zbiornika retencyjnego na jasielskim osiedlu Sobniów

  Zapuszczony akwen wodny położony u zbiegu ulic Sobniowskiej i Granicznej w Jaśle przejdzie do końca września renowację i będzie służył małej retencji. Samorząd miasta pozyskał na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W tej chwili trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat chce wyprowadzić ruch tranzytowy z ulicy 17-go Stycznia na nowy łącznik

  Powiat jasielski planuje zamówić program funkcjonalno - użytkowy dla nowego odcinka drogi powiatowej, łączącego drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 992. Zdaniem władz naszego powiatu, takie rozwiązanie pozwoli wyprowadzić wzmożony ruch tranzytowy poza istniejącą ulicę 17-go Stycznia, tym samym odciąży też mocno zatłoczone w godzinach szczytu komunikacyjnego rondo „Solidarności”. Opozycja z kolei przekonuje, że planowana inwestycja nie ma żadnego uzasadnienia. Wskazuje również na przeszkody terenowe, które uniemożliwią jej realizację.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Polski Ład” na rzecz ratowania zabytkowych obiektów od ich dalszej degradacji i niszczenia

  Przeszło 8,2 mln złotych trafi do powiatu jasielskiego z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. O szczegółach programu mówiono na dzisiejszym spotkaniu w Jaśle z udziałem przedstawicieli władz państwowych oraz włodarzy poszczególnych gmin, do których trafi dofinansowanie. Jak wielokrotnie podkreślano, dodatkowe środki z budżetu państwa mogą trafić do poszczególnych beneficjentów dzięki prowadzonej od lat polityce fiskalnej rządu i uszczelnieniu systemu podatkowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uporządkowanie układu komunikacyjnego na obszarze dawnego PGR-u

  Miasto Jasło zamierza wnioskować o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich. Pozyskane dofinansowanie samorząd chciałby przeznaczyć na dokończenie sieci drogowej na osiedlu Ulaszowice, gdzie trwa intensywna zabudowa mieszkaniowa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków – dofinansowanie do obiektów w powiecie jasielskim

  Rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Do powiatu jasielskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach kultu religijnego, cmentarzach pochodzących z I wojny światowej czy dawnych zabudowaniach dworskich wpłynie przeszło 8,2 mln złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nabór propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok został zakończony

  30 czerwca zakończył się nabór propozycji projektów w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Mieszkańcy Jasła zgłosili łącznie 15 propozycji, z czego 12 projektów zostało pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Poprawiono parametry drogi powiatowej we Wróblowej

  Kierowcy oraz piesi mogą wygodnie korzystać z kolejnego przebudowanego odcinka drogi na terenie powiatu jasielskiego. W miejscowości Wróblowa zakończono prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej i budową chodnika, dzięki któremu mieszkańcy w bezpieczny sposób przemieszczą się do sklepu, kościoła czy szkoły. Inwestycję w większej części sfinansowano ze środków budżetu państwa pozyskanych w ramach programu „Polski Ład”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »