Na drogach

W Kołaczycach rozmowy o potrzebie rozbudowy odcinka drogi powiatowej przy targowisku miejskim

Potrzeba rozbudowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Burmistrza Wiejowskiego w kierunku targowiska miejskiego w Kołaczycach była przedmiotem rozmów pomiędzy władzami samorządu powiatowego i gminnego. Strony doszły do wspólnych wniosków, że inwestycja wymaga pilnej realizacji z uwagi na planowaną rozbudowę drogi krajowej nr 73, która spowoduje zmianę istniejącego układu komunikacyjnego w regionie.

W dzisiejszym spotkaniu roboczym ze starostą jasielskim Adamem Pawlusiem, radną Rady Powiatu w Jaśle reprezentującą okręg Kołaczyc Magdaleną Stasiowską oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyną Kaszowicz wzięli udział burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Stanisław Żygłowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Edward Zbylut oraz radni kołaczyccy.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przedmiotem rozmów pomiędzy obydwoma stronami było wypracowanie wstępnej koncepcji rozbudowy drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 73 (ulica Burmistrza Wiejowskiego) w stronę mostu na rzece Wisłoce (ulica Bohaterów Monte Cassino).

Samorządowcy jednomyślnie zaaprobowali pomysł pilnego przystąpienia do prac projektowych, a w ich następstwie do wykonania właściwych robót budowlanych.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że należy poszerzyć drogę powiatową prowadzącą do mostu w Kołaczycach. Wszystkim nam zależy na tym, aby ta droga spełniała warunki umożliwiające przejazd pojazdów o nieograniczonym tonażu. – oświadczył podczas briefingu prasowego Adam Pawluś.

Starosta jasielski wyjaśnia, że pośpiech ten wynika z nieodległej w czasie perspektywy rozbudowy drogi krajowej nr 73, w tym budowy zachodniej obwodnicy miasta Jasła.

Firma Promost Consulting sp. z o.o. w Rzeszowie, która reprezentuje Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, jest na końcowym etapie koncepcji programowej zachodniej obwodnicy miasta Jasła i zwróciła się do nas o opinię, żebyśmy podali możliwości zorganizowania objazdów na czas budowy drogi 73 na terenie miasta Jasła. Konkretnie na odcinku od „Zajazdu Pod Skałą” do Podzamcza. Ten odcinek będzie wyłączony z ruchu. Aby umożliwić dojazd do miasta, do stref przemysłowych, pozostaje nam głównie ten przejazd przez most, ale obecna droga nie spełnia warunków technicznych więc chcemy uruchomić procedurę projektową w nowym budżecie powiatu jasielskiego na 2024 rok. Pan burmistrz, wraz z radnymi, wspierają to zadanie. Po wykonaniu projektu starosta jasielski, jako organ administracji, wyda odpowiednią decyzję wywłaszczającą. Nie będzie jakiś dotkliwych wywłaszczeń. Jeden budynek drewniany, który jest przeznaczony do sprzedaży, będzie musiał ulec rozbiórce. Natomiast duża część gruntów należy do miasta i gminy Kołaczyce. Więc mam nadzieję, że również gmina zrezygnuje z odszkodowania. Tym sposobem umożliwimy dojazd do Jasła drogą 1313, czyli Błażkowa – Jasło i w odwrotnym kierunku. Kierunek krośnieński będziemy sugerowali, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła na autostradzie i drogami wojewódzkimi, czyli przez Wielopole Skrzyńskie. Natomiast inne pojazdy będziemy kierować od miejscowości Kołaczyce w stronę Lubli. Niezbędnym będzie wykonanie ruchu wahadłowego na dwóch mostach, które znajdują się w miejscowości Bieździadka. Tam jest przewężenie na drodze powiatowej. Żeby dwa duże pojazdy się tam zmieściły to trzeba będzie wykonać ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. – objaśnia Adam Pawluś.

Rozbudowy wymaga niewielki, bo niespełna 140-metrowy odcinek ulicy Bohaterów Monte Cassino w Kołaczycach. W tym miejscu jest skrzyżowanie z drogą krajową nr 73, od którego odbiega droga powiatowa w kierunku targowiska miejskiego. Z uwagi na gęstą zabudowę stanowi wąskie gardło, co uniemożliwia swobodny przejazd pojazdom o pełnej nośności.

Na spotkaniu wstępnie ustalono, że projektowany odcinek drogi będzie posiadał normatywną szerokość klasy „Z”, czyli sześć metrów szerokości plus dwa metry na chodnik, który odseparuje ruch pieszych od kołowego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Skorzysta również targowisko, ponieważ użytkownicy targowiska będą mogli korzystać z tego ciągu pieszego. Mam nadzieję, że to się nam uda wykonać w ciągu dwóch lat, bo jest to o tyle pilna sprawa, że prawdopodobnie w ciągu dwóch lat Generalna Dyrekcja wykona projekt i przystąpi do prac budowlanych na tej zachodniej obwodnicy miasta Jasła. Ja tylko krótko powiem, że nie będzie takiego problemu jeżeli chodzi o odcinek Kołaczyce – Brzostek, ponieważ STEŚ i koncepcja programowa przewidują przebieg drogi 73 nowym śladem. Później od Zawadki Brzosteckiej na długości 2 km będzie droga 73 na wale i na moście nad rzeką Wisłoką. W miejscowości Kłodawa będzie najważniejszy węzeł dla miasta i gminy Kołaczyce oraz gminy Brzyska. Oczywiście polepszy to dojazd do autostrady, jak i do miasta Jasła. – mówi Pawluś.

Jak podano, rozbudowa drogi powiatowej będzie wymagała wyburzenia jednego budynku, który w tej chwili jest wystawiony na sprzedaż.

Na razie dyskutujemy. Dlatego rozmawiamy ze sobą, żeby nie wywołać niepotrzebnych nastrojów. Ten drewniany budynek jest do zburzenia, bo jest za blisko. Nowy pas drogowy musi być poszerzony więc ten budynek musi być rozebrany. To będzie wymagało odszkodowania. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt kosztowna rzecz. Ale ci państwo, którzy są spadkobiercami, nie zamierzają w tym budynku mieszkać, wystawili go na sprzedaż więc chcemy, żeby ta informacja była dostępna publicznie, że nikogo nie wysiedlamy. – przekazał.

Starosta dodał, że radna Magdalena Stasiowska przeprowadziła już rozmowy z mieszkańcami tego jednego budynku. – Natomiast pozostałe nieruchomości spełniają wszelkie kryteria do wywłaszczenia zgodnie z prawem. Będą zachowane odległości, czyli minimum osiem metrów od zabudowań więc nie ma zagrożenia, że decyzja zostanie zaskarżona i uchylona. – uzupełnił.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Samorządowiec tłumaczył podczas briefingu prasowego, że na chwilę obecną nie są znane szacunkowe koszty ani źródło finansowania tego zadania. Starosta liczy na poparcie pomysłu ze strony radnych powiatowych i uwzględnienie środków na sfinansowanie projektu w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Jeżeli Rada Powiatu podejmie uchwałę budżetową jeszcze w tym roku to będzie można ogłosić przetarg na wykonanie projektu wraz z decyzją ZRID, czyli decyzję, którą wyda starosta celem poszerzenia wywłaszczenia tych niezbędnych nieruchomości i nastąpi wypłata odszkodowań. Po zakończeniu tego procesu planowania będzie można ogłosić przetarg albo najpierw trzeba będzie wystąpić o środki zewnętrzne. Nie wiemy dokładnie ile to może nas kosztować. Nie ma szacunkowych kosztów. Myślę, że nie więcej niż 2-3 mln złotych może kosztować ta inwestycja, może trochę mniej. Powiat wystąpi z wnioskiem do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To 60% dofinansowania więc pozostała kwota będzie pochodzić ze środków budżetu powiatu, a może i budżetu miasta i gminy Kołaczyce jeżeli Rada wesprze tą inwestycję. – powiedział.

Zarówno samorządowcy powiatu jasielskiego, jak też miasta i gminy Kołaczyce zgodnie stwierdzili, że na tą chwilę jest to jedyne sensowne rozwiązanie, które zapewni zmechanizowanym uczestnikom ruchu dostęp z centrum Kołaczyc do węzła w Kłodawie, czyli już po drugiej stronie brzegu rzeki Wisłoki i dalej w kierunku miasta Jasła.

🎙MÓWI Adam Pawluś, starosta jasielski:

 

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *