audio

 • „Ku chwale miasta Jasła” – uroczystości związane z nadaniem Jasłu sztandaru 📸 🎧

  Mieszkańcy Jasła oraz zaproszeni goście byli świadkami (26 bm.) podniosłego wydarzenia związanego z nadaniem i przekazaniem miejskiego sztandaru. Uroczystość zbiegła się z obchodami 659. rocznicy nadania Jasłu praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle przeprowadzono eliminacje powiatowe do XLVI OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” 📸 🎧

  W Jaśle przeprowadzono dzisiaj (24 bm.) eliminacje powiatowe XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do zmagań przystąpiło 20 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu jasielskiego, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Po raz pierwszy uczestników konkursu w swoich murach gościł GENerator Nauki. W przerwie pomiędzy poszczególnymi konkurencjami, mieli oni okazję zwiedzić ośrodek.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy PCK 2024 w Jaśle 📸 🎧

  Na obiektach Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zorganizowano dzisiaj (23 bm.) etap rejonowy XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Do wspólnej rywalizacji z rówieśnikami przystąpili uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego. Organizatorzy przygotowali dla nich sprawdzian wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z tego jak zachować się będąc świadkiem nagłego zachorowania lub wypadku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Niech nasz sztandar zawsze unosi się dumnie, a my zawsze trwajmy w służbie dla naszej Ojczyzny” 📷 🎧

  W samo południe miała miejsce patriotyczna uroczystość związana z nadaniem sztandaru Jednostce Strzeleckiej 2094 im. ppłk. Stanisława Soczka Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, działającej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. Na płycie tamtejszego Rynku zgromadzili się licznie zaproszeni goście, młodzież szkolna wraz z rodzinami, duchowieństwo, harcerze, strażacy, przedstawiciele organizacji strzeleckiej oraz władze samorządowe.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet miasta Jasła uchwalony. Rzadko się zdarza, że bez głosów sprzeciwu

  Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej miasta Jasła na 2024 rok oraz przeprowadzonej wielogodzinnej dyskusji radni miejscy niemal jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem najważniejszego dokumentu finansowego naszego miasta. To rzadka sytuacja w historii lokalnego samorządu. - Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy dokładali wszelkich starań, aby ująć te zadania, które są konieczne dla naszego miasta, a jednocześnie szukać dochodów, aby pokryć te planowane wydatki. - komentował podczas dzisiejszych obrad burmistrz Ryszard Pabian.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Przebudowa drogi powiatowej z Tarnowca do Wrocanki została ukończona

  Zakończyły się prace związane z przebudową 900-metrowego odcinka drogi powiatowej w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka. To dobra wiadomość dla miejscowej społeczności. Zrealizowana inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu jazdy, jak też wzrostu poziomu bezpieczeństwa jej wszystkich użytkowników.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle religijnie i patriotycznie – 105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  Przed południem w Jaśle odbyły się obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowane wspólnie przez władze samorządowe powiatu jasielskiego i miasta Jasła oraz Parafię Ojców Franciszkanów. Uczestnicy uroczystości wzięli udział w mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny, po której przeszli ulicami miasta do parku, gdzie miała miejsce oficjalna część z apelem pamięci, składaniem wiązanek kwiatów oraz przemówieniem okolicznościowym starosty jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z oficjalną wizytą w Sądzie Rejonowym w Jaśle

  Zbigniew Ziobro wziął udział w uroczystym zakończeniu przebudowy i rozbudowy budynku „A” Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Jaśle. Łączna wysokość wydatków poniesionych na tę inwestycję wyniosła ponad 2,4 mln złotych. Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości podczas swojego wystąpienia, takie przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w Polsce lokalnej mają czynić wymiar sprawiedliwości bliższy ludziom.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pieniądze dla samorządów na przebudowę dróg lokalnych rozdane

  Kolejna transza środków na rozwój lokalnej infrastruktury komunikacyjnej trafiła do samorządów powiatu jasielskiego. Pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w znaczący sposób pokryją koszty przebudowy dróg powiatowych i gminnych. Tym samym poprawi się komfort i bezpieczeństwo dojazdu do pracy, na zakupy czy w razie potrzeby załatwienia ważnych spraw urzędowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W listopadzie przyszłego roku będzie gotowy nowy pawilon dla osadzonych przy Zakładzie Karnym w Jaśle

  Przed południem w Zakładzie Karnym w Jaśle miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego pawilonu penitencjarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku prowadzonej inwestycji liczba miejsc dla osadzonych wzrośnie niemal dwukrotnie. Poprawią się warunki i zwiększy bezpieczeństwo pracy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. To także szansa dla mieszkańców regionu na zatrudnienie w jednostce bowiem przewidziano dodatkowe etaty. Zakończenie zadania zaplanowano na listopad przyszłego roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »