audio

 • W listopadzie przyszłego roku będzie gotowy nowy pawilon dla osadzonych przy Zakładzie Karnym w Jaśle

  Przed południem w Zakładzie Karnym w Jaśle miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego pawilonu penitencjarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku prowadzonej inwestycji liczba miejsc dla osadzonych wzrośnie niemal dwukrotnie. Poprawią się warunki i zwiększy bezpieczeństwo pracy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. To także szansa dla mieszkańców regionu na zatrudnienie w jednostce bowiem przewidziano dodatkowe etaty. Zakończenie zadania zaplanowano na listopad przyszłego roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Kołaczycach rozmowy o potrzebie rozbudowy odcinka drogi powiatowej przy targowisku miejskim

  Potrzeba rozbudowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Burmistrza Wiejowskiego w kierunku targowiska miejskiego w Kołaczycach była przedmiotem rozmów pomiędzy władzami samorządu powiatowego i gminnego. Strony doszły do wspólnych wniosków, że inwestycja wymaga pilnej realizacji z uwagi na planowaną rozbudowę drogi krajowej nr 73, która spowoduje zmianę istniejącego układu komunikacyjnego w regionie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szacunek i wyrazy podziękowania dla rolników z gminy Osiek Jasielski

  Wieńce na tegoroczne dożynki gminne w Osieku Jasielskim przygotowało wszystkie osiem sołectw oraz klub „Senior+” w Świerchowej. Wójt Andrzej Stachurski podziękował rolnikom za olbrzymi trud i wkład, aby nigdy nie zabrakło chleba na naszych stołach. Na uczestników tradycyjnego święta plonów czekały również atrakcje muzyczne.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Fabularyzowana filmowa historia zburzenia Jasła w 1944 roku

  W przyszłym roku wypada osiemdziesiąta rocznica wysiedlenia mieszkańców Jasła i zniszczenia miasta przez hitlerowskiego okupanta. O bolesnych dziejach naszej małej Ojczyzny będzie przypominać szereg inicjatyw podejmowanych przez samorząd i jego instytucje kultury. Jedną z nich ma być dokument historyczny. Pierwsze zdjęcia do filmu ruszają już w tę środę. Premiera ma się odbyć początkiem 2024 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Poprawiono parametry drogi powiatowej we Wróblowej

  Kierowcy oraz piesi mogą wygodnie korzystać z kolejnego przebudowanego odcinka drogi na terenie powiatu jasielskiego. W miejscowości Wróblowa zakończono prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej i budową chodnika, dzięki któremu mieszkańcy w bezpieczny sposób przemieszczą się do sklepu, kościoła czy szkoły. Inwestycję w większej części sfinansowano ze środków budżetu państwa pozyskanych w ramach programu „Polski Ład”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pyzy z mięsem od koła gospodyń wiejskich z Kunowej najsmaczniejsze w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”

  O nagrody pieniężne i przepustkę do etapu wojewódzkiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” walczyło dzisiaj w Trzcinicy dwanaście kół gospodyń wiejskich z powiatu jasielskiego. Pierwsze miejsce za przygotowanie pyz z mięsem, czosnkiem niedźwiedzim i sosem grzybowym zajęły panie z Kunowej. Drugie miejsce przypadło kołu gospodyń wiejskich z Duląbki, zaś trzecie kołu gospodyń wiejskich „Skołyszynianki” ze Skołyszyna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu

  Powiat jasielski podpisał dzisiaj umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu. Planowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 993 ma przebiegać pomiędzy ulicami Gorlicką, a Dukielską. Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie intensywnego ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości co z kolei przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Lasy Państwowe przekazały promesy na remont dróg samorządowych w regionie

  Lasy Państwowe pomogą sfinansować remont dróg samorządowych w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec i Chorkówka. Dzisiaj beneficjenci środków odebrali z rąk poseł Marii Kurowskiej oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Artura Paczkowskiego symboliczne promesy zapewniające dofinansowanie zamierzonych planów inwestycyjnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zakończyła się termomodernizacja trzech obiektów oświatowych powiatu jasielskiego

  Zakończyła się termomodernizacja trzech kolejnych budynków oświatowych powiatu jasielskiego. Zadanie to zostało sfinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład”. Przeprowadzone prace poprawią komfort pobytu młodzieży i nauczycieli na zajęciach, a dyrektorom poszczególnych jednostek na obniżenie kosztów ponoszonych za zużytą energię.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Współpraca naukowa miasta Jasła z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN

  Miasto Jasło nawiązało współpracę dydaktyczno - naukową z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Podjęta inicjatywa ma na celu popularyzację nauki wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu naszego miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »