Rada Miejska

 • Ciepła w zimie ma nie braknąć

  Jasielscy radni dyskutowali dzisiaj nad tematem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom miasta przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Jak zapewniono, w związku z obecną sytuacją geopolityczną na świecie nie ma żadnego zagrożenia w dostawie energii pochodzącej z miejskiego systemu do budynków mieszkalnych czy obiektów użyteczności publicznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Specjalna opaska ratująca życie dla jasielskich seniorów

  Seniorzy mieszkający na terenie miasta Jasła otrzymają do użytku tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Urządzenie zapewni wyposażonym w nie osobom starszym stałe monitorowanie ich podstawowych parametrów życiowych, a w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego umożliwi wysłanie sygnału do wirtualnego opiekuna i jak najszybsze uruchomienie procedury ratowniczej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło pomaga swoim partnerom na Ukrainie

  Jasło przekaże pomoc rzeczową dla dotkniętej wojną Ukrainy. Do dwóch miast partnerskich położonych po wschodniej stronie granicy naszego kraju zostanie przekazany najpotrzebniejszy sprzęt ratowniczy, ale także materiały opatrunkowe, leki, środki higieny osobistej, ubrania, a także produkty spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia. - Myślę, że jesteśmy dopiero na początku drogi. Ta pomoc musi być długofalowa. Nie może się ona zaprzestać na tym jednym akcie i z tym się liczymy. - przekonuje Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowa miejska ulica na osiedlu Bryły

  W granicach administracyjnych Jasła pojawi się nowa ulica. Decyzję w tej sprawie podjęli radni miejscy. Uchwała w sprawie nadania nazwy jednej z dróg wewnętrznych położonej w Bryłach pozwoli w przyszłości na uporządkowanie numeracji dla nowo powstających zabudowań mieszkalnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa miejskiego żłobka – kolejne wnioski Jasła do Polskiego Ładu

  Miasto Jasło będzie aplikowało z kolejnymi pięcioma projektami do Polskiego Ładu. Cztery zadania dotyczą budowy lub modernizacji sieci drogowo-mostowej. Kolejne - budowy miejskiego żłobka wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Obiekt, który zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno - użytkowym przewidziany jest na osiemdziesiąt miejsc, miałby zostać wzniesiony przy ulicy Na Kotlinę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powstaną dokumenty strategiczne dotyczące kluczowych obszarów dla rozwoju miasta Jasła

  W ramach dofinansowania przyznanego Jasłu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostanie przygotowanych sześć dokumentów strategicznych dotyczących kluczowych obszarów dla rozwoju miasta w zakresie komunikacji, budownictwa mieszkalnego, kultury, sportu, świadczenia usług publicznych oraz pomocy społecznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • OZE w Jaśle z dofinansowaniem

  Od 2016 roku aż do chwili obecnej Jasło czekało na dodatkowe środki w ramach naboru wniosków na dofinansowanie projektu rozwoju odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta. Wreszcie pojawiła się taka możliwość. Mieszkańcy już w najbliższym czasie będą mogli skorzystać z pomocy funduszy unijnych przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Z żałobnej karty: zmarł Zdzisław Dziedzic

  W niedzielę w wieku 85 lat zmarł Zdzisław Dziedzic, wieloletni radny miejski. O jego śmierci poinformowano za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet Miasta Jasła na 2022 rok przyjęty

  Niemal 30 mln zł (29,8 zł) przeznaczonych zostanie na rozwój i inwestycje w tegorocznym budżecie Miasta Jasła. Największe wydatki, blisko 55 proc. całego budżetu miejskiego, pochłaniają oświata i pomoc społeczna (107,6 mln zł). Ogółem dochody przyszłorocznego budżetu wynoszą 181,9 mln zł, a wydatki 195,8 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Program współpracy miasta Jasła z NGO’sami na 2022 rok przyjęty

  Radni miejscy przyjęli dokument regulujący cele i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok. Na wydatki związane z realizacją programu przewidziano środki w wysokości 2,5 miliona złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »