Informacje

Powstaną dokumenty strategiczne dotyczące kluczowych obszarów dla rozwoju miasta Jasła

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W ramach dofinansowania przyznanego Jasłu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostanie przygotowanych sześć dokumentów strategicznych dotyczących kluczowych obszarów dla rozwoju miasta w zakresie komunikacji, budownictwa mieszkalnego, kultury, sportu, świadczenia usług publicznych oraz pomocy społecznej.

Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w wysokości prawie 3 mln złotych. Przyznana pula środków zostanie przeznaczona na opracowanie sześciu istotnych dokumentów, które – w ocenie lokalnego magistratu – pozwolą na właściwe planowanie rozwoju miasta oraz przeciwdziałaniu wszelkim sytuacjom hamującym ten rozwój. Plany obejmować będą kluczowe dziedziny funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego takie, jak: komunikacja, budownictwo mieszkalne, kultura, sport, usługi publiczne oraz pomoc społeczna.

„Wartość tych opracowań jest niemała, bo prawie 3 mln złotych, a dofinansowanie wynosi 100% więc nie dokładamy z tego złotówki. Oczywiście, może się okazać, że te koszty, które są założone w projekcie będą niewystarczające. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie wystąpi i te 3 mln złotych wystarczy nam na opracowanie tych dokumentów. A te terminy, które mamy zaplanowane, zostaną dotrzymane i już na początku 2023 roku będziemy dysponować istotnymi dokumentami do planowania rozwoju miasta Jasła i przeciwdziałania wszelkim sytuacjom, które wstrzymują nasz rozwój.” – przekazała radnym miejskim Małgorzata Adamska – Chmiel, zastępczyni burmistrza Jasła.

Na jakie działania zostaną wykorzystane środki przyznane w ramach POPT?

Studium komunikacyjne dla miasta Jasła

Podstawę tego istotnego dokumentu, który z założenia ma rozwiązać problemy komunikacyjne Jasła, stanowić będą: wypracowanie kierunków rozwoju infrastruktury drogowej miasta, likwidacja barier rozwojowych miasta, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, jak również wzrost spójności terytorialnej.

Małgorzata Adamska – Chmiel opisuje krótko: „Jeszcze nową ulicę można wybudować, ale te, które istnieją, raczej trudno poszerzyć. Tu chodzi też o to, aby znaleźć takie połączenia, żeby skuteczne było zostawianie samochodów na obrzeżach miasta Jasła i nie jechanie do centrum, a możliwość przedostania się do miasta rowerem czy komunikacją miejską. Ale w sposób szybki i sprytny. Teraz to się średnio opłaca, bo tak czy inaczej stoi się w korkach. A ścieżek rowerowych jeszcze ciągle mało”.

Radny Bogdan Ziemba pytał czy opracowanie przewidywać będzie również dworzec kolejowy.

W odpowiedzi złożonej przez zastępczynię burmistrza usłyszał: „Myślę, że nie unikniemy tego tematu. Z dworcem jest taka historia, że jeden projekt już realizujemy. Mamy pierwszy etap przebudowy dworca i w ramach tego zaplanowana jest przebudowa poczekalni – dopiero okaże się czy będzie nowa czy ta będzie remontowana. Jest też zagospodarowanie tego, co teraz nazywane jest dworcem, a więc przyjęcie rozwiązań, które pozwolą nam zrobić tam parking i umożliwić wynajęcie rowerów czy innych środków komunikacji. Drugi etap przewiduje ścieżki rowerowe, czyli poprowadzenie od tego dworca i zagospodarowanego otoczenia. Ale nadal pozostaje tam jeszcze sporo terenu, który trzeba będzie jeszcze jakoś zagospodarować. Więc w ramach tego studium komunikacyjnego bez wątpienia na pewno będzie to ujęte. Nie da się robić studium komunikacyjnego bez dworca”.

Planowany termin opracowania dokumentu to I kwartał 2023 roku.

Opracowanie miejskiej polityki mieszkaniowej

Małgorzata Adamska – Chmiel: „To jest kolejne bardzo istotne wyzwanie jeżeli chodzi o problemy rozwojowe miasta Jasła. Wiadomo, że brakuje mieszkań, przede wszystkim tych na wynajem. Nie każde gospodarstwo domowe ma zdolność kredytową, ale ma płynność finansową, która pozwala opłacać czynsze w tzw. nie swoich mieszkaniach. Mając nawet swoje doświadczenie – mieszkając w TBS-ie – co chwilę pojawia się ogłoszenie, że szukam mieszkania albo kupię mieszkanie. To jest bardzo istotny problem. Jego nie da się rozwiązać doraźnie. Wiadomo, że tu też musimy rozmawiać z deweloperami, z innymi podmiotami. Niezbędne jest więc opracowanie strategii polityki mieszkaniowej, która będzie długoterminowa. Myślę, że istotny jest również fakt migracji i tych zmian demograficznych, które również muszą to uwzględniać. Nie o to chodzi, aby wydawać pieniądze i te mieszkania stały puste. To już jest kwestia przeprowadzenia różnych diagnoz, ale mam nadzieję, że to wszystko w miarę szybko się uda”.

Termin wykonania opracowania to IV kwartał 2022 roku.

System zarządzania rozwojem miasta

Dokument będzie składał się z dwóch etapów: opracowania dokumentacji analitycznej systemu zarządzania rozwojem miasta i usługami miasta Jasła oraz inwentaryzacja zieleni miejskiej i cyfryzacja dokumentów planistycznych.

Jak wyjaśnia zastępczyni burmistrza: „Generalnie chodzi o to, żeby te wszystkie dokumenty, które mamy w mieście, opracować w wersji cyfrowej, żeby sprawdzić co mamy, a czego nie mamy. Zebrać te wszystkie dane w jednym miejscu, które będą dostępne i będzie można z nich korzystać w sprytny i łatwy sposób, a po drugie uzupełnić te dane, które nam brakują, nowymi danymi. Jeżeli potrzebujemy jakiś danych to żeby to nie wiązało się z odgrzebywaniem dokumentów, z proszeniem danego wydziału czy danej osoby tylko żeby był ogólny dostęp do tych materiałów. Nie da się już teraz zarządzać miastem bez konkretnych danych, badań, diagnoz i dostępu do tych danych więc mamy możliwość nadrobienia zaległości w tym zakresie. Oczywiście, nie są to tanie rzeczy. Kolejną rzeczą to jest inwentaryzacja zieleni miejskiej. To jest cyfrowa inwentaryzacja. Ale to też jest niezwykle cenne opracowanie.”

Strategia przemysłu czasu wolnego

W ocenie magistratu, nasze miasto może poszczycić się bogatą ofertą kulturalną, rozrywkową, sportową i turystyczną.

Tych imprez jest bardzo dużo. Ale one nie zawsze cieszą się taką popularnością jak byśmy chcieli. Nie zawsze jest tyle uczestników ilu byśmy chcieli”. – nie ukrywa Małgorzata Adamska – Chmiel. – „Z drugiej strony głosy mieszkańców też są takie, że ta oferta nie jest do końca trafiona. Nie wiem na ile są one sprawdzone, czy są krytyczne tak a priori czy są krytyczne z doświadczenia. Niemniej, żeby wykluczyć ten stan mamy w planach opracowanie strategii przemysłu czasu wolnego”.

Ta – według założeń – ma obejmować przede wszystkim zinwentaryzowanie aktualnej oferty czasu wolnego, zinwentaryzowanie niewykorzystanych rekreacyjnie przestrzeni miejskich, analizę przyczyny braku aktywności ofertowej na niewykorzystanych, a przystosowanych do tego celu powierzchniach miejskich oraz oczywiście płynące z tego wnioski i rekomendacje.

Termin wykonania to koniec IV kwartału tego roku.

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaśle

Samorząd, w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, przewidział środki na rozbudowę budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ulicy Za Bursą. Jednak po rozpoznaniu technicznym takie działanie okazało się niemożliwe. Niemniej jednak władze miasta nadal podtrzymują chęć wsparcia działalności Caritasu więc proponują budowę nowego obiektu w innej lokalizacji.

„Projekt zakłada rozbudowę o tylko 21 łóżek co w dalszym ciągu jest niewystarczające”. – objaśnia zastępczyni burmistrza. – „W oparciu o rozmowy, które przeprowadziliśmy, tych osób czekających jest teraz około pięćdziesięciu, a należy zakładać, że ta liczba będzie wzrastać. Więc pomysł jest taki, żeby wybudować nowy budynek, który byłby na pięćdziesiąt osób”.

W związku z brakiem możliwości poszerzenia istniejącej infrastruktury Zakładu zachodzi konieczność rozbudowy poprzez budowę nowego budynku. Na chwilę obecną władze miasta nie są w stanie wypowiedzieć się na temat jego docelowej lokalizacji.

Radny Jan Pierzchała zadał pytanie czy budynek miałby powstać w centrum czy na obrzeżach miasta.

Adamska-Chmiel odniosła się w ten sposób: „Odnośnie lokalizacji nie chciałabym zdradzać. Są oczywiście pomysły. To nie wzięło się znikąd tylko rozmawialiśmy o tym. Nie chciałabym tutaj zdradzać szczegółów, bo zależy mi w pierwszym rzędzie na opinii Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Nie chciałabym tej współpracy spalić. Powiem, że powinna to być taka lokalizacja na obrzeżach, żeby ci ludzie mieli dostęp do terenów zielonych, żeby to nie było upchnięte między budynkami. Ale jak to ostatecznie będzie to zobaczymy”.

Wiceburmistrzyni precyzuje również, że ZPO będzie działał nadal pod egidą Caritasu: „My, mając świadomość tego problemu, chcemy po prostu wesprzeć Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w tym zakresie, bo tu chodzi o mieszkańców miasta Jasła i ich potrzeby. W żadnym razie nie mamy takich intencji, żeby samemu prowadzić tego typu rzeczy tylko wesprzeć ich w tym co najtrudniejsze, czyli części inwestycyjnej. Po rozmowie z ks. Putyrą wyszło, że wskazana by była budowa nowego budynku. Miał już pomysł na miejsce. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj dogadać w kwestii działki i współpracy”.

Pierzchała dopytywał ponadto o źródło finansowania inwestycji.

Do piątku trwały konsultacje społeczne Funduszy Europejskich dla Podkarpacia, czyli podręcznika z czego możemy finansować i co będziemy mogli finansować w najbliższych latach do 2027. Tam jest jedno działanie właśnie poświęcone budowie hospicjów i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie. Myślę, że tutaj się wszystko fajnie zgra jeżeli tylko uda nam się ta współpraca”. – przekazała zastępczyni Ryszarda Pabiana.

Jak z kolei podkreśliła radna Bogusława Wójcik: „Idea jest bardzo super. Takie coś jest bardzo potrzebne. Cieszę się, że miasto będzie partycypowało w kosztach i pomoże, bo zapotrzebowanie jest duże”.

Termin zakończenia prac to I kwartał 2023 roku.

Wzmocnienie usług publicznych

Ostatni z planowanych dokumentów strategicznych obejmuje uściślenie jakości usług publicznych świadczonych przez miasto Jasło oraz podległe mu jednostki organizacyjne.

Wartość przedmiotowego dofinansowania wynosi ponad 2,9 mln złotych. Zostanie ono pokryte w stu procentach z Funduszu Spójności (85%) oraz budżetu państwa (15%).

We wszystkie te działania magistrat chce zaangażować mieszkańców.

Wszystkie działania kierowane są do mieszkańców, ale jest kilka takich zaplanowanych na spotkania z mieszkańcami, na rozmowy bezpośrednie. Mam nadzieję, że żadna pandemia nam nie przeszkodzi . Ma być inaczej niż do tej pory. Mieszkańcy też nie zawsze chcą się włączać. Liczę, że tym razem się to zmieni.” – podkreśla Małgorzata Adamska – Chmiel.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE