Rada Powiatu w Jaśle

 • Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle za 2021 rok

  Zarząd Powiatu w Jaśle uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2021 rok. - To jest wielkie zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze większego zaangażowania. - powiedział starosta Adam Pawluś, dziękując po raz kolejny radnym za zaufanie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Co dalej z budynkiem dawnego zakładowego domu kultury w Rafinerii?

  Budynek dawnego zakładowego domu kultury przy ulicy 3-go Maja stoi niezagospodarowany i niszczeje z roku na rok. Właściciel nieruchomości, którym jest powiat jasielski, na przestrzeni ostatnich lat podejmował różne próby, by to miejsce zyskało nowe znaczenie dla lokalnej społeczności. Do tej pory jednak bezskutecznie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat dofinansuje opracowanie projektu obwodnicy Nowego Żmigrodu

  Przybliża się perspektywa budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Nowego Żmigrodu. Na wczorajszej (08 bm.) sesji Rady Powiatu w Jaśle zostały podjęte dwie uchwały kierunkowe w tej sprawie. Starosta Adam Pawluś, zwracając się o poparcie tej inwestycji zaznaczył, że: „mieszkańcy Nowego Żmigrodu, wszyscy użytkownicy tej drogi skorzystają z bezpiecznego przejazdu. Będą mogli szybciej przejechać, będzie mniej spalin, będzie mniej hałasu i mniej uciążliwości dla mieszkańców Nowego Żmigrodu”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Podziękowania za pomoc w zakupach inwestycyjnych dla KP PSP w Jaśle

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle złożył podziękowania radnym powiatu jasielskiego za pomoc w sfinansowaniu zakupu nowego pojazdu służbowego. Jak podkreślił bryg. Piotr Śmietana, zrealizowana inwestycja przyczyni się do podniesienia efektywności prowadzenia działań ratowniczych przez zawodowych strażaków.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwalono budżet powiatu jasielskiego na 2022 rok

  Rada Powiatu w Jaśle przyjęła w piątek uchwałę budżetową na 2022 rok. Dochody samorządu powiatowego zostały ustalone na poziomie 151,8 mln złotych. Zaś zaplanowane wydatki opiewają na kwotę 176,2 mln złotych. - Jest budżetem bardzo ambitnym, rozwojowym i wymagającym ciężkiej pracy. - ocenił starosta Adam Pawluś.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wzrośnie wynagrodzenie starosty jasielskiego oraz wysokość diet radnych

  Wzrośnie wynagrodzenie starosty jasielskiego. Nową wysokość pensji szefa naszego powiatu ustalono głosami radnych PiS.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat przygotuje dokumentację przebudowy skrzyżowania ulicy Kasprowicza

  Powiat jasielski przeznaczy środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową skrzyżowania ulicy Kasprowicza z drogą krajową nr 28. Starosta spogląda na inwestycję z optymizmem i spodziewa się, że realizacja wyczekiwanego przez kierowców rozwiązania nastąpi w miarę krótkim czasie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Które drogi powiatowe do przebudowy w ramach RFRD w 2022 roku?

  Powiat jasielski zgłosi do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejne trzy projekty. Przy współudziale środków pochodzących z programu samorząd planuje wyremontować zdegradowane nawierzchnie oraz wyposażyć fragmenty istotnych z punktu widzenia mieszkańców danego rejonu ciągi komunikacyjne w chodniki, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo pieszych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Polski Ład” – powiat modyfikuje swoje plany i zgłasza dwa projekty na 12 mln złotych

  Powiat jasielski zmienia listę zadań, które zgłosi w ramach pilotażowego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Jak wyjaśniał na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji starosta Adam Pawluś, zaistniała pilna konieczność zmiany wniosku w celu jego optymalnej realizacji i możliwości finansowych samorządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Polski Ład” – jakie projekty przygotował powiat jasielski?

  Piętnastu radnych poparło uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia powiatu jasielskiego do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Samorząd pod kierownictwem starosty Adama Pawlusia zgłosi do dofinansowania trzy projekty. Wśród strategicznych przedsięwzięć dla naszego regionu znalazły się: budowa drogi średnicowej w Jaśle od ronda „Solidarności” do drogi powiatowej na wysokości cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz rewitalizacja parku dworskiego w Trzcinicy wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »