Rada Powiatu w Jaśle

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle potrzebuje więcej miejsca i przestrzeni

  Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wyprowadzi się z Ogródka Jordanowskiego do innej części miasta? Placówka ma bogatą ofertę kulturalną natomiast nie może jej w pełni realizować z uwagi na skromne warunki lokalowe. Pojawił się więc pomysł, aby zapewnić jej większą powierzchnię pod działalność edukacyjną i kulturalną. Starosta jasielski przedstawił wstępną koncepcję natomiast ostateczne decyzje w tej sprawie mają być podjęte po wyborach samorządowych już przez nowe władze.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rozbudowa szpitala. W tle widmo częściowej utraty państwowej dotacji

  Władze powiatu mają obawy co do dotrzymania terminu ukończenia robót budowlanych i końcowego rozliczenia inwestycji rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o nowy pawilon psychiatryczny. W tle pojawiła się groźba częściowej utraty dotacji z budżetu państwa i konieczność sfinansowania prac z własnych środków.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Samorząd przyznał kolejną dotację szpitalowi

  Radni powiatowi zdecydowali o przyznaniu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle dodatkowych środków w wysokości 150 tysięcy złotych. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na zakup nowej aparatury niezbędnej do realizacji zakontraktowanych przed pomiot procedur medycznych. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek, 30 października.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Samorząd powiatu wesprze zakup karetki dla pogotowia

  Państwowe Ratownictwo Medyczne w Jaśle zostanie doposażone w nowy ambulans sanitarny. Pomoc finansową w zakupie specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem niezbędnym do ratowania życia i zdrowia pacjentów przekaże powiat jasielski. Realizacja inwestycji radykalnie poprawi warunki pracy zespołu ratownictwa medycznego, co z kolei przełoży się na wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego regionu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat jasielski inwestuje w infrastrukturę szkolną

  Inwestycje w infrastrukturę szkolną na łączną kwotę 17,5 mln złotych zapowiedziały podczas dzisiejszego briefingu prasowego władze powiatu jasielskiego. O środki na poprawę efektywności energetycznej pięciu budynków oświatowych w Jaśle i Kołaczycach oraz budowę hali sportowej w Trzcinicy samorząd będzie wnioskował do Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat chce wyprowadzić ruch tranzytowy z ulicy 17-go Stycznia na nowy łącznik

  Powiat jasielski planuje zamówić program funkcjonalno - użytkowy dla nowego odcinka drogi powiatowej, łączącego drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 992. Zdaniem władz naszego powiatu, takie rozwiązanie pozwoli wyprowadzić wzmożony ruch tranzytowy poza istniejącą ulicę 17-go Stycznia, tym samym odciąży też mocno zatłoczone w godzinach szczytu komunikacyjnego rondo „Solidarności”. Opozycja z kolei przekonuje, że planowana inwestycja nie ma żadnego uzasadnienia. Wskazuje również na przeszkody terenowe, które uniemożliwią jej realizację.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Panele fotowoltaiczne na budynku Komendy Powiatowej PSP w Jaśle

  Fotowoltaika zapewni dostęp do czystej energii produkowanej ze słońca dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Zadanie polegające na dostawie i montażu paneli zostało sfinansowane w stu procentach z budżetu powiatu jasielskiego. To pierwszy etap inwestycji, która pozwoli na to, by obiekty jednostki mogły być w przyszłości całkowicie niezależne od zewnętrznego dostawcy prądu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Auta do nauki jazdy dla ZST w Jaśle

  Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle planuje nabyć dwa używane samochody osobowe, które umożliwią uczniom kształcącym się na kierunkach mechanicznych odbycie kursu prawa jazdy kategorii B. Dyrektor szkoły wystąpił do samorządu powiatowego o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zakupowej i dostosowania pojazdów do możliwości prowadzenia nauki jazdy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Oddział Pediatrii i Alergologii po modernizacji

  W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zakończyły się roboty budowlane dotyczące przebudowy Oddziału Pediatrii i Alergologii. Obecnie trwają ostatnie procedury związane z wyposażeniem sal po to, aby w najbliższym czasie umożliwić przyjmowanie najmłodszych pacjentów w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 3,4 mln złotych, przy dużym wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa oraz budżetu powiatu jasielskiego. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy wizerunek Oddziału Pediatrii w jasielskim szpitalu 📸

  W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zakończyły się roboty budowlane dotyczące przebudowy Oddziału Pediatrii i Alergologii. Obecnie trwają ostatnie procedury związane z wyposażeniem sal po to, aby w najbliższym czasie umożliwić przyjmowanie najmłodszych pacjentów w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 3,4 mln złotych, przy dużym wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa oraz budżetu powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »