Informacje

Prawo i Sprawiedliwość zachowuje pełnię władzy w powiecie jasielskim 📸

| Starostą powiatu jasielskiego pozostał Adam Pawluś; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Radni wybrani do Rady Powiatu w Jaśle VII kadencji podczas głosowania przeprowadzonego w dniu 7 kwietnia 2024 r. odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie, formalnie rozpoczynając pracę w samorządzie lokalnym. Podczas pierwszej sesji dokonano wyboru trzyosobowego prezydium Rady Powiatu oraz pięcioosobowego Zarządu Powiatu w Jaśle. Pełną władzę zachowało Prawo i Sprawiedliwość.
| FOTOGALERIA

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie, na wtorek (7 bm.) została zwołana I Sesja Rady Powiatu w Jaśle VII kadencji. Posiedzeniu przewodniczył najstarszy wiekiem radny Stanisław Pankiewicz.

Radnymi Rady Powiatu wybranymi podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zostali: Irena Baciak, Krzysztof Buba, Barbara Burbelka, Michał Dłuski, Tadeusz Gorgosz, Adam Iwanicki, Wojciech Kras, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Paweł Nowak, Stanisław Pankiewicz, Adam Pawluś, Cecylia Piwowar-Nadymus, Grzegorz Pers, Janusz Przetacznik, Wiesław Reczek, Krzysztof Sarnecki, Zbigniew Staniszewski, Stanisław Święch, Jan Urban, Ewa Wawro i Piotr Wyderka.

Z rąk przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle Katarzyny Kędzior odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie o treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” Do tekstu roty część z nich dodawała zdanie „Tak mi dopomóż Bóg„. Tym samym formalnie potwierdzili rozpoczęcie swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

W trakcie sesji podjęto decyzję w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości rekomendował do piastowania tego stanowiska Grzegorza Persa – lekarza medycyny, kierownika ośrodka zdrowia w Nowym Żmigrodzie, radnego i członka Zarządu Powiatu w Jaśle VI kadencji, działacza społecznego. Podczas ostatnich wyborów uzyskał on najlepszy wynik w powiecie jasielskim, ciesząc się poparciem blisko 2,5 tysiąca obywateli.

„Jest to znany, ceniony lekarz. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie pracuje jako lekarz chorób wewnętrznych oraz specjalista medycyny rodzinnej. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie. Jest kierownikiem ośrodka zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz radnym i członkiem Zarządu Powiatu w Jaśle VI kadencji. W 2006 roku był dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krośnie. Działa jako przedstawiciel Rady Powiatu Jasielskiego w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udziela się jako działacz samorządu lekarskiego. W latach 2009-2013 był członkiem komisji rewizyjnej oraz komisji współpracy z zagranicą Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Zorganizował m.in. całodobową opiekę dla gmin Krempna, Nowy Żmigród, Dębowiec, Osiek Jasielski. Znamy bardzo dobrze pana Grzegorza Persa. Jest radnym i członkiem Zarządu VI kadencji. Bardzo proszę o poparcie tej kandydatury.” – wygłosił uzasadnienie dla tej kandydatury Adam Pawluś.

Grzegorz Pers podziękował za powierzone mu zaufanie. Oświadczył, że jest to dla niego ogromny zaszczyt, ale też obowiązek. Zobligował się do wytężonej pracy na rzecz rozwoju powiatu jasielskiego, jak również deklarował pełną współpracę z nowo wybranymi radnymi.

„Mam nadzieję, że będziemy pracować merytorycznie, spierać się na argumenty, dla dobra powiatu i dla dobra tego miasta, bo stanowimy jakąś społeczność, wyborcy nam zaufali. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy zmieniać ziemię jasielską.” – powiedział.

Na jego ręce gratulacje złożył poprzedni przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch, życząc mu powodzenia i udanej współpracy z radnymi.

Następnie Grzegorz Pers wniósł prośbę o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz pięcioosobowego składu Zarządu Powiatu w Jaśle – starosty, wicestarosty oraz trzech członków.

Na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wybrano Irenę Baciak oraz Barbarę Burbelkę. Przepadły kandydatury najmłodszego w gronie radnych Krzysztofa Sarneckiego oraz Michała Dłuskiego.

Starostą jasielskim pozostał Adam Pawluś (jego kontrkandydatem był Janusz Przetacznik).

Przed głosowaniem jego życiorys i dorobek zawodowy przytoczył zebranym Grzegorz Pers: „Adam Pawluś – urodzono w 1955 roku w Jaśle. Żonaty, ojciec sześciu córek. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – prawnik. W latach 80-tych członek NSZZ Solidarność i organizacji niepodległościowych. Więziony i internowany w stanie wojennym. Działacz organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych. W latach 1998-2002 dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Od 2006 roku do 2010 roku członek Zarządu Powiatu Jasielskiego. Od 2016 roku do 2024 roku pełni funkcję starosty jasielskiego.”

„Jest to dla mnie wielki zaszczyt, obowiązek i odpowiedzialność. Chciałbym w tym miejscu przede wszystkim podziękować mieszkańcom powiatu jasielskiego, że w wyborach 7 kwietnia zagłosowali za listą Prawa i Sprawiedliwości, że uzyskaliśmy duże poparcie. Nasza działalność prowadzona w powiecie jasielskim uzyskała akceptację. Chciałbym kontynuować tą działalność”. – powiedział chwilę po ogłoszeniu wyników Adam Pawluś.

Pokrótce nakreślił plan działań na najbliższą kadencję, zapraszając wszystkich radnych do współpracy przy rozwiązywaniu problemów, które pomogą lepiej funkcjonować powiatowi jasielskiemu i jego mieszkańcom.

Włodarz naszego powiatu zapowiedział m.in. kontynuowanie inwestycji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle poprzez poszerzenie jakości i dostępności oferty medycznej (uruchomienie rehabilitacji, chirurgii urologicznej i chirurgii naczyniowej, ortopedii kręgosłupa), doposażenie w nowoczesną aparaturę – angiograf, poszukiwanie lekarzy specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej czy budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych).

„Myślę, że wszyscy wykazujemy troskę o szpital, który jest najbliżej nas i który pomaga ratować życie nas, naszych rodzin i wszystkich, którzy w tym powiecie przebywają.” – wyraził swoje przekonanie.

W ocenie Pawlusia, niezwykle ważna jest edukacja. „Zależy nam na tym, żeby podnieść poziom naszych jasielskich szkół. Działamy wiele w zakresie infrastruktury. Ta infrastruktura zmienia się, zwłaszcza infrastruktura sportowa zmieniła się radykalnie. Ale chcemy również poprawić tę substancję budynków. Mamy środki, kontynuujemy inwestycje i mamy tu sukcesy. Ale przede wszystkim musimy się skupić, aby uzyskać środki na dokształcanie nauczycieli, uczniów, na nowoczesne pracownie, nowoczesne kierunku, na dostosowanie kształcenia do rynku pracy. Wiele by można było mówić na ten temat, ale trzeba dbać o to, aby nauczyciele i szkoły funkcjonowały w sposób jak najlepszy, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy szkoły z lepszymi osiągnięciamy niż chociażby w pobliskim Krośnie.”

Stwierdził, że jeśli chodzi o infrastrukturę drogową to powiat jasielski czeka w najbliższym czasie wiele wyzwań. Nadal ma być kontynuowana polityka wyprowadzania ruchu lokalnego na nowe ciągi drogowe. Realizowane będą zadania z zakresu przebudowy skrzyżowań, mostów, budowy chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych oraz oświetlenia ulicznego. Starosta liczy przy tym na dobrą współpracę z lokalnymi samorządami.

Rozwijane będą usługi informatyczne sprzyjające obsłudze klienta poprzez cyfryzację Starostwa Powiatowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych.

Wspomniał również o pomyśle utworzenia Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury w Trzcinicy. „W tej chwili mamy zaangażowane ponad 16 mln zł na ROSiK. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na największą halę sportową w powiecie jasielskim – 50×30. Mam nadzieję, że nowy Zarząd podejmie decyzję, aby kontynuować tą inwestycję, aby nie zmarnował się majątek, który tam jest.”

Adam Pawluś namawiał wszystkich radnych do podjęcia współpracy ponad podziałami.

Na wicestarostę jasielskiego wybrano Tadeusza Gorgosza.

Członkami Zarządu Powiatu w Jaśle zostali: Jan Muzyka (etatowy), Ryszard Lisowski (nieetatowy) oraz Sławomir Madejczyk (nieetatowy).

Sesja rozpoczęła się o godzinie 15, a zakończyła przed godziną 20.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *