Państwowa Inspekcja Sanitarna

31 maja: Światowy Dzień Bez Tytoniu

Ustanowienie w 1987 roku przez Światową Organizację Zdrowia Światowego Dnia Bez Tytoniu stało się motorem corocznych globalnych inicjatyw antytytoniowych mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństw na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji palenia.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

„Dzisiejszy świat potrzebuje dobroci”

Publikujemy list o. Krzysztofa Kozioła do mieszkańców Jasła dotyczący jubileuszu 20. lecia ustanowienia św. Antoniego patronem Jasła oraz zbiórki charytatywnej Antoniański Dar Serca.
Fot. © Jakub Frączek

Zwyciężył Pałacyk Sroczyńskich

Zdjęcie Pałacyku Sroczyńskich, w którym mieści się Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, zwyciężyło w głosowaniu internetowym na zdjęcie kwietnia. Zwycięzca otrzyma 100 zł, a jego zdjęcie w drugim etapie rywalizować będzie o miano zdjęcia roku.