Informacje

Portal jasielski – najważniejsze informacje z życia miasta Jasła oraz powiatu jasielskiego

 • Budowa mostu na ulicy Towarowej – nastąpi zmiana organizacji ruchu

  Od poniedziałku (22 kwietnia) rozpoczną się prace przy budowie mostu na ul. Towarowej (potok warzycki) i przebudowie ul. Sroczyńskiego. Wartość zadania wynosi 4,3 mln zł. Na czas trwania inwestycji dotychczasowe połączenie drogowe zostanie zamknięte i wprowadzone zostaną objazdy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2024 roku

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Niech nasz sztandar zawsze unosi się dumnie, a my zawsze trwajmy w służbie dla naszej Ojczyzny”

  W samo południe miała miejsce patriotyczna uroczystość związana z nadaniem sztandaru Jednostce Strzeleckiej 2094 im. ppłk. Stanisława Soczka Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, działającej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. Na płycie tamtejszego Rynku zgromadzili się licznie zaproszeni goście, młodzież szkolna wraz z rodzinami, duchowieństwo, harcerze, strażacy, przedstawiciele organizacji strzeleckiej oraz władze samorządowe.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strategia przemysów czasu wolnego miasta Jasła

  Na zlecenie jasielskiego samorządu sporządzono sześć dokumentów strategicznych, obejmujących kluczowe obszary życia społecznego, które mają dać odpowiedź na pytania w jakich kierunkach powinien podążać dalszy rozwój Jasła, jak też ułatwić samorządowi sięganie po fundusze zewnętrzne na realizację wskazanych inwestycji i projektów miękkich.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wyznaczono kierunki miejskiej polityki mieszkaniowej Jasła na najbliższą dekadę

  Na piątkowym (12 bm.) posiedzeniu jasielskiego samorządu odbyła się prezentacja strategii dotyczącej miejskiej polityki mieszkaniowej do roku 2035. Dokument diagnozuje istniejący stan, określa sytuację i potrzeby mieszkańców oraz wyznacza pożądane kierunki działania w obszarze rozwoju mieszkalnictwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ciekawe wykorzystanie przestrzeni miejskiej – za prawie 5 mln złotych

  Na jasielskim Placu Inwalidów Wojennych oraz w jego najbliższym otoczeniu trwają roboty budowlane, które mają zamienić miejsce o niewielkiej powierzchni użytkowej w atrakcyjną przestrzeń przyjazną wszystkim mieszkańcom. To właśnie w oparciu o ich oczekiwania i sugestie przygotowano odpowiednie rozwiązania projektowe.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zakończenie projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”

  Przez trzy lata Miasto Jasło realizowało projekt “Jasło, moje miasto - mój dom”. W jego ramach zrealizowano 18 różnego rodzaju przedsięwzięć, które mieściły się w czterech różnych obszarach: gospodarczym, społecznym, środowiskowym i dotyczącym inteligentnego zarządzania miastem. Całkowita wartość projektu, który w 100 procentach dofinansowany był ze środków norweskich, wyniosła 18,7 mln zł. 11 kwietnia, odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez miasto projekt.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Usługi społeczne w Jaśle

  9 kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle i Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle”. Wartość całego zadnia to blisko 3,5 mln zł. Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2025 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zaskoczenie w Brzyskach. Rafał Papciak rezygnuje z kandydowania przed drugą turą

  Rafał Papciak niespodziewanie rezygnuje z kandydowania na urząd wójta gminy Brzyska w drugiej turze wyborów samorządowych. Swoją decyzję przekazał na dzisiejszym „nadzwyczajnym” posiedzeniu Rady Gminy. - Wynik pierwszej tury wyborów, a w szczególności wyniki głosowania do Rady Gminy jasno wskazują, że mieszkańcy oczekują zmian. - oświadczył. Miejscowym samorządem kierował z powodzeniem od 2010 roku, o czym świadczą dziesiątki milionów złotych pozyskane ze środków krajowych i europejskich na poprawę jakości życia obywateli.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uczczono pamięć tych, którzy w różnych okolicznościach zginęli na sowieckiej ziemi 📸

  W samo południe na skwerze z pomnikiem „Golgota Wschodu”, który znajduje się u zbiegu ulic Czackiego i Mickiewicza w Jaśle, rozpoczęły się lokalne obchody mające na celu upamiętnienie 84. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym ówczesny Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Zając.

  CZYTAJ WIĘCEJ »