Informacje

 • Prawie milion złotych za rozbudowę ulicy Kasprowicza

  Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego udało się wybrać wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za rozbudowę ulicy Kasprowicza w Jaśle. Wartość kontraktu opiewa na kwotę blisko miliona złotych. Realizacja prac jest niezbędna dla zapewnienia płynności ruchu na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wkrótce przetarg na długo wyczekiwaną przebudowę ul. Mickiewicza w Bryłach

  Dobra wiadomość dla kierowców korzystających na co dzień z ulicy Mickiewicza w Jaśle. Jeden z wiodących ciągów komunikacyjnych na terenie naszego miasta, a dokładnie jej najbardziej zdegradowany odcinek między Bryłami, a Gamratem, zostanie wkrótce zmodernizowany. Zarządca drogi, która znajduje się w jurysdykcji powiatu, lada dzień zamierza ogłosić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strzelnica sportowa w Nowym Żmigrodzie? Tym razem wirtualna

  Powiat jasielski po raz kolejny chce skorzystać z możliwości wybudowania strzelnicy na swoim terenie. Tym razem w oparciu o wirtualny plac ćwiczeń.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Granty na rzecz ratowania zabytków kultu religijnego w gminie Jasło

  Gmina Jasło rozdzieliła kolejne środki przeznaczone na opiekę nad zabytkami. Dotacje celowe z tegorocznego budżetu samorządu trafią tym razem do parafii rzymskokatolickich w Szebniach oraz Osobnicy. Wsparcie finansowe pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych przez nie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych obiektach kultu religijnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dwanaście zabytków w powiecie jasielskim z dofinansowaniem PWKZ

  365 tysięcy złotych trafi w tym roku do jednostek samorządu terytorialnego, parafii rzymskokatolickich oraz organizacji pozarządowych z obszaru powiatu jasielskiego na utrzymanie zabytkowych obiektów. Środki, będące w puli Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolą dotowanym podmiotom na rozpoczęcie nowych zadań lub kontynuowanie podjętych w latach wcześniejszych prac ratujących od zapomnienia pamiątki dziedzictwa kulturowego po naszych przodkach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wystartował powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych przy ulicy Kochanowskiego 2

  W budynku przy ulicy Kochanowskiego 2 w Jaśle został otwarty Punkt Szczepień Powszechnych. Operatorem tego miejsca, w imieniu samorządu powiatowego, jest Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dyrektor placówki Robert Snoch podkreślił: „droga do normalności wiedzie przez szczepienia, droga do wakacji wiedzie przez szczepienia”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielski Budżet Obywatelski na nowych zasadach

  Wprowadzenie zmian do regulaminu Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego ma przede wszystkim zwiększyć zainteresowanie mieszkańców procesem partycypacji społecznej zmierzającym do poprawy warunków życia w naszym mieście.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy kierunek działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

  Jasielskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej chce w niedalekiej przyszłości kompleksowo realizować zadania gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Pierwszym krokiem w poszerzeniu dotychczasowej działalności MPGK-u ma być zakup pojazdu do oczyszczania ulic. Pomocną dłoń w realizacji założonej inwestycji sprzętowej wystawili radni, przekazując środki niezbędne do podniesienia kapitału zakładowego spółki.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Mianowania oficerów i podoficerów w jasielskiej PSP

  Jedenastu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odebrało nominacje na wyższe stopnie służbowe z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Międzynarodowego Dnia Strażaka. Uroczysta zbiórka z udziałem wyróżnionych, kierownictwa oraz pracowników cywilnych miejscowej Komendy odbyła się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto dofinansuje zakup samochodu dla straży pożarnej

  Mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego lokalnej społeczności, jasielscy radni pozytywnie przychylili się do wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego udziału samorządu miejskiego we współfinansowaniu zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »