Złote Gody

„Miłość nie wyraża się w myślach. Miłość jest”

Kolejne pary małżeńskie z terenu Jasła odebrały z rąk burmistrza miasta Ryszarda Pabiana oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Wójcik prezydenckie medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest parom, które przeżyły wspólnie pół wieku i dłużej. Ten wyjątkowy jubileusz jest potwierdzeniem obrania właściwej drogi życiowej - zgodnie podkreślali w swoich wystąpieniach okolicznościowych obydwoje urzędnicy.