Rewitalizacja Miasta Jasła

Jasielski „Kopernik” – Centrum Kultury i Techniki w Jaśle

Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie ze środków UE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jasła na lata 2014-2020. Opracowanie Programu jest warunkiem ubiegania się o środki finansowe z UE. Program Rewitalizacji zawiera diagnozę problemów miasta, określa obszar miasta, który podlega rewitalizacji oraz określa konkretne działania, które poprawią jakość życia mieszkańców. Planowany termin uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2014-2020 to luty 2017 r.
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Spotkanie Starosty Jasielskiego z Dowódcą III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Starosta Jasielski Adam Pawluś spotkał się z płk Arkadiuszem Mikołajczykiem, Dowódcą III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, aby omówić funkcjonowanie obrony terytorialnej na terenie województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli również: Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Zając.
Ciekawe czy janas skopiuje

Uroczyste obchody Dnia św. Ambrożego – patrona pszczelarzy w Jaśle

Pogórzański Związek Pszczelarzy w Jaśle świętował (04.12) dzień patrona pszczelarzy – św. Ambrożego. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Stanisława w Jaśle, po zakończeniu której miało miejsce uroczyste spotkanie w restauracji „Jasiel”.