Urzędy | instytucje użyteczności publicznej

Urząd Miasta w Jaśle
Ulica Rynek 12
Telefon: (13) 448 63 00
Fax: (13) 446 29 76
E-mail: urzad@um.jaslo.pl
Strona internetowa: http://www.jaslo.pl | https://www.facebook.com/umjaslo/
Czynne: poniedziałek (7:30 – 17:00), wtorek – czwartek (7:30 – 15:30), piątek (7:30 – 14:00)
Kierownictwo: Ryszard Pabian (burmistrz), wakat od 1.08.2023 r. (pierwszy zastępca burmistrza), wakat od 17.10.2023 r. (drugi zastępca burmistrza), Paweł Rzońca (sekretarz), Jacek Borkowski (skarbnik)

Starostwo Powiatowe w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 446 31 89
Fax: (13) 446 31 89
E-mail: starosta@powiat.jaslo.pl
Strona internetowa: http://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski
Czynne: poniedziałek (7:30 – 16:30), wtorek, czwartek, piątek (7:30 – 15:30), środa (7:30 – 14:30)
Kierownictwo: Adam Pawluś (starosta), Stanisław Pankiewicz (wicestarosta), Jan Muzyka (etatowy członek Zarządu Powiatu)

Urząd Gminy w Jaśle
Ulica Słowackiego 4
Telefon: (13) 443 66 69
Fax: (13) 443 66 35
E-mail: gmina@gminajaslo.pl
Strona internetowa: http://www.gminajaslo.pl
Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek (7:30 – 15:30), środa (7:30 – 16:30), piątek (7:30 – 14:30)
Kierownictwo: Wojciech Piękoś (wójt), Henryk Motkowicz (zastępca wójta)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 446 34 92
Fax: (13) 446 34 92
E-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl
Strona internetowa: http://www.jaslo.praca.gov.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Janusz Pacher (dyrektor), Katarzyna Klimczak (zastępca dyrektora)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 448 34 40
Fax: (13) 448 34 40
E-mail: pcprjaslo@pcprjaslo.info
Strona internetowa: http://www.pcprjaslo.info
Czynne: poniedziałek (7:30 – 17:00), wtorek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Paweł Podstawski (dyrektor)

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 446 58 05
E-mail: pzon@powiat.jaslo.pl
Strona internetowa: http://www.pzonjaslo.info
Kierownictwo: Regina Klimek (dyrektor)

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 443 51 40
Fax: (13) 446 28 68
E-mail: pzdjaslo@pro.onet.pl
Strona internetowa: http://pzd.powiat.jaslo.pl
Czynne: poniedziałek (7:30 – 17:00), wtorek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Katarzyna Kaszowicz (dyrektor)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle
Ulica Kochanowskiego 3
Telefon/fax: (13) 448 20 76
E-mail: jaslopinb@wp.pl
Strona internetowa: http://pinb-jaslo.bip.gov.pl
Czynne: poniedziałek (7:30-17:00), wtorek-czwartek (7:30-15:30), piątek (7:30-14:00)
Kierownictwo: Józef Dunaj (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Jaśle
Ulica Rynek 18B
Telefon: (22) 560 16 00
Strona internetowa: http://www.zus.pl
Czynne: poniedziałek (8:00 – 18:00), wtorek – piątek (8:00 – 15:00)
Kierownictwo: Krystyna Domaradzka (dyrektor)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Jaśle
Ulica Słowackiego 6
Telefon/fax: (13) 448 42 81
Strona internetowa: http://www.arimr.gov.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Magdalena Stasiowska (kierownik)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Jaśle
Ulica Mickiewicza 4A
Telefon: (13) 446 30 11
Fax: (13) 443 54 26
E-mail: jaslo@krus.gov.pl
Strona internetowa: http://www.krus.gov.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:00 – 15:00)
Kierownictwo: Krzysztof Pec (kierownik)

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaśle
Ulica Mickiewicza 4A
Telefon: (13) 446 28 54
E-mail: justyna.berowska@podrb.pl
Strona internetowa: http://www.podrb.pl
Kierownictwo: Justyna Berowska (kierownik)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
Punkt Obsługi w Jaśle
Ulica Mickiewicza 4
Telefon/fax: (13) 446 33 41
Strona internetowa: www.nfz-rzeszow.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (9:00 – 15:30)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
Ulica Koralewskiego 13
Telefon: (13) 446 30 08
Fax: (13) 446 34 66
E-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl
Strona internetowa: http://www.sanepidjaslo.pl
Czynne: poniedziałek-piątek (7:30-15:05)
Kierownictwo: Zbigniew Paja (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle
Ulica Floriańska 92
Telefon: (13) 446 43 21
Fax: (13) 446 43 21
E-mail: piwjaslo@poczta.onet.pl
Strona internetowa: http://piwjaslo.mojbip.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: lek. wet. Małgorzata Ruszała (Powiatowy Lekarz Weterynarii)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Delegatura w Jaśle
Ulica Floriańska 108
Telefon: (13) 446 43 95
Fax: (13) 446 35 48
E-mail: jaslo@wios.rzeszow.pl
Strona internetowa: http://www.wios.rzeszow.pl
Czynne: poniedziałek, środa-piątek (7:00-15:00), wtorek (7:00 – 15:45)
Kierownictwo: Aldona Krochmal-Kosiba (kierownik)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Terenowy w Jaśle
Ulica Piotra Skargi 86
Telefon/fax: (13) 446 25 52
E-mail: o-jaslo@piorin.gov.pl
Strona internetowa: http://www.piorin.gov.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Ewa Marekwica (kierownik)

Urząd Skarbowy w Jaśle
Ulica Staszica 3
Telefon: (13) 446 47 03
Fax: (13) 446 37 94
E-mail: us1805@pk.mofnet.gov.pl
Strona internetowa: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jasle
Czynne: poniedziałek (7:30 – 18:00), wtorek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Sylwia Świstak (Naczelnik), Lidia Twardosz (Zastępca Naczelnika)

Poczta Polska S.A.
Urząd Pocztowy Jasło 1
Ulica 3-go Maja 4
Telefon: (+48) 885 952 088
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:00 – 20:00), sobota (8:00 – 15:00), niedziela i święta (nieczynne)
Kierownictwo: Radosław Klocek (Naczelnik)

Poczta Polska S.A.
Filia Urzędu Pocztowego Jasło 1
Ulica Baczyńskiego 27
Telefon: (13) 446 94 41
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – czwartek (10:00 – 17:00), piątek (13:00 – 20:00), sobota – niedziela (nieczynne)

Poczta Polska S.A.
Filia Urzędu Pocztowego Jasło 1
Ulica Sokoła 8
Telefon: (13) 448 00 70
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (8:30 – 15:00), sobota – niedziela (nieczynne)

Poczta Polska S.A.
Filia Urzędu Pocztowego Jasło 1
Ulica Mickiewicza 130
Telefon: (13) 445 70 20
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – czwartek (8:30 – 10:00, 10:30 – 16:00), piątek (12:30 – 14:00, 14:30 – 20:00), sobota – niedziela (nieczynne)

Poczta Polska S.A.
Agencja Pocztowa Urzędu Pocztowego Jasło 1
Ulica Rafineryjna 3B
Telefon: (+48) 513 486 815
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (8:00 – 15:00), sobota (8:00 – 11:00), niedziela (nieczynne)

Poczta Polska S.A.
Agencja Pocztowa Urzędu Pocztowego Jasło 1
Ulica Kazimierza Wielkiego 22
Telefon: (+48) 517 150 602
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (9:00 – 15:00), sobota – niedziela (nieczynne)

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Wydział Zamiejscowy w Jaśle
Ulica Ducala 18
Telefon: (13) 446 26 62
Fax: (13) 446 26 62
E-mail: oum.krakow.jaslo@gum.gov.pl
Strona internetowa: https://krakow.gum.gov.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Przemysław Szlesiński (kierownik)

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
Ulica Niegłowicka 6A
Telefon: (13) 443 51 20
E-mail: jaslo@pzdw.pl
Strona internetowa: http://www.pzdw.pl
Czynne: b/d
Kierownictwo: Elwira Paszyńska (p.o. kierownika)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Ulica Szkolna 25
Telefon: (13) 446 43 28
Fax: (13) 446 43 28
E-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl
Strona internetowa: http://www.mopsjaslo.pl
Czynne: poniedziałek (7:30 – 17:00), wtorek – czwartek (7:30 – 15:30), piątek (7:30 – 14:00)
Kierownictwo: Dorota Lignar (dyrektor), Urszula Kućma (zastępca dyrektora)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle
Ulica Szkolna 25
Telefon: (13) 442 83 35
E-mail: sdsjaslo@gmail.com
Strona internetowa: http://www.sdsjaslo.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Katarzyna Sierakowska (kierownik)

Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Ulica Floriańska 112
Telefon: (13) 443 72 00
E-mail: jaslo@pzgaz.pl
Strona internetowa: http://www.psgaz.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:00 – 15:00)
Kierownictwo: Adam Pęzioł (Dyrektor Oddziału), Grzegorz Głowacki (Zastępca Dyrektora ds. Technicznych), Mariusz Włodarz (Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego)

Polska Spółka Gazownictwa
Gazownia w Jaśle
Ulica Floriańska 112
Telefon: (13) 443 72 00
E-mail: jaslo@pzgaz.pl
Strona internetowa: http://www.psgaz.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:00 – 15:00)
Kierownictwo: Adam Pęzioł (Dyrektor Oddziału), Grzegorz Głowacki (Zastępca Dyrektora ds. Technicznych), Mariusz Włodarz (Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego)

PGE Obrót S.A.
Biuro Obsługi Klienta w Jaśle
Ulica Kościuszki 12
Telefon: (22) 222 222
E-mail: serwis@gkpge.pl
Strona internetowa: http://www.gkpge.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (8:00 – 16:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni Rzeki Wisłoki w Jaśle
Ulica Modrzejewskiego 12
Telefon: (13) 446 33 11
E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl
Strona internetowa: http://rzeszow.wody.gov.pl
Czynne: b/d
Kierownictwo: Jerzy Żygłowicz (dyrektor), Andrzej Skubisz (p.o. zastępca dyrektora)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny Jasło
Ulica Modrzejewskiego 12
Telefon (13) 446 40 34
E-mail: nw-jaslo@wody.gov.pl
Strona internetowa: http://rzeszow.wody.gov.pl
Czynne: b/d
Kierownictwo: Kamil Cich (kierownik)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Ulica Na Kotlinę 33
Telefon: (13) 443 67 62
E-mail: bok(malpka)mpgk.jaslo.pl
Strona internetowa: https://www.mpgk.jaslo.pl/
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek (7:00 – 15:00)
Kierownictwo: Paweł Zawada (Prezes Zarządu)

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Jaśle
Ulica Kościuszki 24
Telefon: 261 156 766
Fax: 261 156 710
E-mail: wcrjaslo(malpka)ron.mil.pl
Internet: wcrjaslo.wp.mil.pl/pl/
Godziny urzędowania: poniedziałek (7:30 – 18:00), wtorek – piątek (7:30 – 15:30), sobota – niedziela (nieczynne)
Kierownictwo: ppłk Andrzej Nykiel (Szef WCR)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Ulica Towarowa 29
Telefon: (13) 443 70 20, 445 82 50
Fax: (13) 443 70 23
Internet: www.wisloka.pl
E-mail: biuro(malpka)wisloka.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Andrzej Czernecki (Przewodniczący Zarządu), Magdalena Norberciak (Dyrektor Biura)

Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim
Ulica Modrzejewskiego 12
Internet: www.pgzkjaslo.bip.gov.pl
E-mail: pgzkjaslo(malpka)gmail.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownictwo: Stanisław Pankiewicz (Przewodniczący Związku)

[OSTATNIA AKTUALIZACJA: 23.10.2023 | 13:25]
W przypadku zauważenia błędu prosimy o zgłoszenie na adres: redakcja@terazjaslo.pl