Informacje

Wypięknieje park przy szpitalu w Jaśle – we współpracy ze Słowakami

| Przy ulicy Konopnickiej powstał jeden z dodatkowych wjazdów na teren przyszłego Karpackiego Ogrodu Deszczowego przy szpitalu w Jaśle; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Powiat jasielski został beneficjentem programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja, dofinansowanego z funduszy europejskich. W ramach wspólnego projektu, na terenie szpitala w Jaśle powstanie Karpacki Ogród Deszczowy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zielony parking dla samochodów, zaś po stronie naszych południowych sąsiadów zostanie zlikwidowane osuwisko.

Radni powiatowi wyrazili zgodę na przystąpienie powiatu jasielskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke”. Decyzję w tej sprawie podjęto na posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałkowe (8 bm.) popołudnie. Zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym wynikło z konieczności zabezpieczenia w budżecie powiatu jasielskiego na 2024 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu jasielskiego na lata 2024-2030 wkładu własnego.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 Priorytet I „Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze” Cel szczegółowy „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”.

Skarbnik powiatu jasielskiego Krystyna Wąsik przekazała, że „w ramach tego projektu będzie wykonana infrastruktura zabezpieczająca osuwisko w miejscowości Svidnicke przez partnera słowackiego, a po stronie powiatu jasielskiego będzie wykonanie ogrodu deszczowego wraz z zielonym parkingiem oraz łąkami kwietnymi w Jaśle. Oprócz tych zadań inwestycyjnych, będą również wykonywane zadania bieżące. Będą to działania informacyjno-edukacyjne, warsztaty, seminaria oraz szkolenia. Wytworzony zostanie również film i wydany poradnik”.

Karpacki Ogród Deszczowy powstanie na terenie o powierzchni około 1,7 hektara, obejmującym dawny park podworski przy szpitalu.

Zaprojektowano w nim m.in. nowe alejki spacerowe, oświetlenie terenu, montaż elementów małej infrastruktury, drewniany plac zabaw dla dzieci, nowe nasadzenia drzew, roślin i krzewów rodzimych gatunków oraz odtworzenie istniejącego stawu. Miejsce to zostanie również przystosowane do gromadzenia wód opadowych z pobliskiego osiedla.

Odnowiony park będzie ogólnie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Powstały już dwa dodatkowe wjazdy – od strony drogi krajowej nr 73 w ciągu ulicy Lwowskiej oraz drogi gminnej w ciągu ulicy Marii Konopnickiej.

| ZOBACZ RÓWNIEŻ →

Jak poinformował zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle Bogusław Ciołkosz, projekt uzyskał wysoką ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu wśród beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie.

„Myśmy nie mieli takiego osuwiska jak strona słowacka natomiast tu wybrany został do realizacji park przy szpitalu, który właśnie będzie zapobiegał różnego rodzaju klęskom żywiołowym, ponieważ te ogrody deszczowe będą wchłaniać dużą ilość wilgoci podczas opadów. Później ta wilgoć będzie oddawana do otoczenia po okresie suszy. Projekt został generalnie wysoko oceniony przez jednostkę finansującą. Znaleźliśmy się na pierwszym miejscu jeśli chodzi o zakwalifikowanie się do dofinansowania. Było też bardzo dużo chętnych na uzyskanie dofinansowania, ponieważ wartość złożonych wniosków trzykrotnie przekraczała wartość środków, które były na realizację tego zadania. Zarząd plus Rada w ubiegłym roku zdecydowali o przystąpieniu do tego projektu. Napisaliśmy ten projekt i otrzymaliśmy dofinansowanie.” – podał.

Ogólna wartość projektu realizowanego przez powiat jasielski wynosi nieco ponad 4 mln złotych, z czego dofinansowanie z EFRR w wysokości 3,2 mln złotych, a wkład własny 816 490 zł.

Przewidywany okres realizacji do 31 sierpnia 2025 roku.

Zgodę na udział w projekcie wyraziło 12 radnych (Robert Snoch, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Lisowski, Jan Muzyka, Stanisław Święch, Irena Baciak, Anna Nigborowicz, Sławomir Madejczyk, Jan Czajka, Józef Rosół, Ryszard Papciak, Magdalena Stasiowska). 5 było przeciw (Jan Urban, Janusz Przetacznik, Bożena Macek-Lubaś, Ewa Wawro, Krzysztof Buba). 3 osoby wstrzymały się od głosu (Franciszek Miśkowicz, Zenon Szura, Antoni Zwierzyński).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wypięknieje park przy szpitalu w Jaśle – we współpracy ze Słowakami”

  1. Ci, którzy podpisali się pod tym chorym projektem powinni być skazani i pójść siedzieć. Wycinać mnóstwo dużych, starych drzew po to żeby zrobić parking, alejki, plac zabaw i oczywiście w stylu lasów państwowych – nowe nasadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *