Informacje

Szanse na rewitalizację terenów zielonych wokół szpitala

| Nz. tereny zielone wokół jasielskiego szpitala, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zabytkowy park otaczający jasielski szpital może odzyskać swój dawny blask. Przebudowa alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury oraz nowe nasadzenia to jeden z pomysłów, których realizacja nie tylko pozwoli na uatrakcyjnienie tego miejsca, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na rekonwalescencję pacjentów.

Starosta jasielski Adam Pawluś poinformował o możliwości pozyskania środków z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Powiat stara się o kwotę 400 tysięcy złotych na rewitalizację dawnego parku dworskiego znajdującego się pomiędzy portiernią, a budynkiem głównym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Na chwilę obecną jeszcze nie wiele wiadomo o docelowym kształcie inwestycji bowiem wszystkie planowane prace muszą być wcześniej zatwierdzone przez konserwatora zabytków. Natomiast ma ona obejmować w szczególności przebudowę nawierzchni istniejących alejek poprzez przystosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażenie terenu w elementy małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Zdaniem gospodarza naszego powiatu, zmodernizowane otoczenie będzie dobrze wpływać na rekonwalescencję pacjentów przebywających w szpitalu, a szczególnie tych korzystających z oddziału psychiatrycznego, których w niedługim czasie czeka przeprowadzka z ulicy Za Bursą do nowo budowanego pawilonu.

Co więcej, cały teren ma być otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Jasła, powiatu jasielskiego, jak również gości przyjeżdżających do naszego miasta.

Zgłaszany do naboru wniosków projekt to część większego przedsięwzięcia, obejmującego pozostałe tereny zielone wokół jasielskiego szpitala, które ma być realizowane sukcesywnie na przestrzeni kolejnych lat.

Przypomnę, że już złożyliśmy wniosek do programu transgranicznego Polska – Słowacja na kwotę ponad miliona euro. Chcemy zrewitalizować tą część parku, która nie jest pod ochroną konserwatorską. Chcemy tam stworzyć „Karpacki Park Deszczowy” z dojściem od strony ulicy Lwowskiej i wejściem od strony ulicy Marii Konopnickiej. Jeżeli otrzymamy te środki to całość będzie stanowić piękne zewnętrzne otoczenie dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Będzie wiele nowych roślin, będą nowe alejki, altanka, również kilka miejsc na parkowanie samochodów. Ale przede wszystkim chcemy ten park otworzyć. Nie tylko dla mieszkańców powiatu, mieszkańców Jasła, ale również dla pacjentów. Leczenie, zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą się znajdować w nowym pawilonie psychiatrycznym, poprzez kontakt z przyrodą wydaje się racjonalny i celowy. Mam nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie i to otoczenie zmieni się. – komentuje w rozmowie z terazJaslo.pl Adam Pawluś.

W przypadku uzyskania dofinansowania, prace miałyby się rozpocząć w przyszłym roku.

Starosta przypomina, że z pierwszego naboru „Polskiego Ładu” na zabytki powiat jasielski otrzymał milion złotych na zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Trzcinicy. – Nie jest to kwota wystarczająca na pełną rewitalizację tego obiektu, ale na pewno pozwoli przynajmniej zabezpieczyć jego wygląd zewnętrzny przed zawilgoceniem i przed utratą substancji. – objaśnia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button