Fotorelacje

6. Dzień Pamięci o społeczności jasielskich Żydów

Na kirkucie przy ulicy Floriańskiej odbyła się uroczystość upamiętnienia zagłady mieszkańców pochodzenia żydowskiego z Jasła i okolic w kolejną rocznicę likwidacji getta w Jaśle. Organizatorzy wydarzenia zaprosili lokalną społeczność do udziału we wspomnieniu jaślan, którzy byli rozstrzeliwani na cmentarzu żydowskim w okresie okupacji, a także jaślan, którzy ginęli za pomoc niesioną Żydom. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

SŁOWA KLUCZOWE