Polski Ład

 • Minister na otwarciu drogi powiatowej z Siepietnicy do Święcan

  Zmienia się standard jeśli chodzi o podróżowanie po drogach powiatu jasielskiego. Zakończyła się właśnie modernizacja ważnego szlaku komunikacyjnego pomiędzy Siepietnicą, a Święcanami. Za przeszło 8,5 mln złotych wykonano go praktycznie od podstaw. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład”. Na uroczyste przecięcie wstęgi przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, by osobiście podziękować lokalnym samorządowcom za podjętą inicjatywę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uroczysty odbiór i poświęcenie autobusów PGZK w Powiecie Jasielskim

  Przekazanie dziewięciu fabrycznie nowych autobusów niskoemisyjnych zakupionych przez Powiatowo - Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pracownicy „Jasiela” odebrali kluczyki do nowych autobusów. Pojazdy mogą już ruszać w trasę 📸

  Połączenia komunikacyjne w powiecie jasielskim będą obsługiwane przez nowoczesne, komfortowe w podróżowaniu, a przede wszystkim spełniające współczesne normy emisji spalin do atmosfery, autobusy. Kluczyki do nowo zakupionych pojazdów przekazał dzisiaj jego docelowemu użytkownikowi - spółce PGZK „Jasiel” Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. Przedstawiciel polskiego rządu gratulował miejscowym władzom wzorowej organizacji transportu zbiorowego na swoim terenie oraz skuteczności w sięganiu po środki publiczne na ten cel.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Przeszło 14 mln złotych na inwestycje dla gmin popegeerowskich z „Polskiego Ładu”

  Do samorządów powiatu jasielskiego trafi kolejne przeszło czternaście milionów złotych z „Polskiego Ładu”. Tym razem są to specjalne środki dedykowane tym gminom, na terenie których przed transformacją ustrojową funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Dofinansowanie będzie wykorzystane na poprawę infrastruktury drogowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej czy społecznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Za dwa lata w Trzcinicy mają powstać kryta hala sportowa i trzygwiazdkowy hotel wraz ze spa

  Powiat jasielski ma ambitne plany związane z rozwojem infrastruktury sportowej w Trzcinicy. Szansę na uatrakcyjnienie tego miejsca daje program inwestycji strategicznych „Polski Ład”. W ramach drugiego naboru lokalny samorząd ma zapewnione wsparcie. Projekt zakłada zagospodarowanie istniejącego majątku poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Sportu i Kultury. W ciągu najbliższych dwóch lat ma tu powstać kryta hala z przeznaczeniem do gier zespołowych, a internat przekształcony w hotel z częścią rekreacyjną, odpowiadający współczesnym wymogom.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu jasielskiego – będzie cieplej i taniej w eksploatacji

  Kolejne obiekty użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego, w których prowadzona jest działalność oświatowa, zostaną objęte procesem termomodernizacji. Dzięki temu w najbliższym czasie poprawi się estetyka ich wyglądu zewnętrznego, zniknie też problem z uciekaniem ciepła przez nieszczelne okna i drzwi. Największą zaletą prowadzonej inwestycji jest natomiast wykorzystanie inteligentnego systemu zarządzania energią, co pozwoli na znaczące obniżenie kosztów bieżącego utrzymania budynków. Projekt przygotowany przez samorząd powiatu uzyskał na ten wsparcie finansowe w ramach pierwszej edycji „Polskiego Ładu”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Samorządowcy ziemi jasielskiej odebrali symboliczne czeki na zadania w ramach II edycji „Polskiego Ładu”

  Budowa lub modernizacja dróg, mostów i oświetlenia ulicznego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej czy poprawa stanu infrastruktury obiektów użyteczności publicznej to tylko część zadań, które zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych. Właśnie ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków, z którego samorządy powiatu jasielskiego uzyskały na realizację zadań publicznych ponad 117,5 milionów złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dawny park dworski w Skołyszynie zostanie odnowiony

  Niebawem zostanie podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha”. To jedno z kluczowych przedsięwzięć ujętych w strategii rozwoju gminy Skołyszyn na najbliższe lata. Lokalny samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7,6 miliona złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jasło z „Polskiego Ładu”

  Gmina Jasło otrzymała oferty na realizację zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Najkorzystniejsza propozycja przekracza jednak planowaną kwotę jaką samorząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Poprawią komfort podróżowania komunikacją publiczną w powiecie jasielskim

  Jesienią na liniach komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej w naszym regionie pojawi się dziewięć nowoczesnych autobusów. Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny - jako organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jasielskiego - przeprowadził procedurę przetargową i właśnie podpisał umowy z wykonawcami, którzy dostarczą mu nowe pojazdy. Kwota, za którą zostaną one zakupione, przekracza 6,7 miliona złotych, przy potężnym dofinansowaniu w wysokości 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »