Informacje

Rewitalizacja parku przy szpitalu – pierwsze prace do udostępnienia terenów zielonych pacjentom i mieszkańcom

| Nz. tereny zielone wokół jasielskiego szpitala, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Park przy jasielskim szpitalu jest w tej chwili mocno zaniedbany i nie sprzyja rekonwalescencji pacjentów. Wkrótce ma to się jednak zmienić. Powstaną alejki spacerowe, nowe nasadzenia drzew i roślinności, będą też zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci. W przyszłości będzie to teren wypoczynkowy dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.

Na terenach zielonych przylegających do obiektów Szpitala Specjalistycznego w Jaśle planowana jest realizacja dwóch projektów inwestycyjnych, które mają na celu odtworzenie istniejącej infrastruktury i nadanie jej nowych funkcji społecznych.

Rewitalizację dawnego parku podworskiego podzielono na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy części objętej nadzorem konserwatorskim. To teren rozlegający się od budynku portierni przy głównej bramie wjazdowej aż do budynku głównego szpitala.

Na ten cel otrzymaliśmy 400 tys. złotych z „Polskiego Ładu”. Jesteśmy w trakcie przygotowania odpowiednich dokumentów. Gdy zostaną wszystkie dokumenty przygotowane to zlecimy procedurę przetargową na wykonanie. – wyjaśnia Adam Pawluś, starosta jasielski.

Utworzenie Karpackiego Ogrodu Deszczowego na obszarze poza strefą ochrony konserwatorskiej to z kolei przedsięwzięcie złożone do dofinansowania w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja na lata 2021 – 2027. Partnerem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Preszowie. Władze naszego powiatu nie ukrywają, że wiążą duże nadzieje na pozyskanie środków w tym naborze.

[Projekt – dop. red.] Wstępnie został wysoko oceniony. Jest szansa, że pozyskamy prawie 900 tys. euro. To są bardzo duże środki, które pozwolą na doprowadzenie tego parku do porządku. – przekazuje samorządowiec.

Według wstępnej koncepcji użytkowej, wygląd tego miejsca zmieni się radykalnie. Sprzyjać ma temu odpowiednio przygotowana infrastruktura. Powstaną bowiem nowe alejki spacerowe, plac zabaw dla najmłodszych dzieci, drewniana altanka, będą też dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin rodzimych gatunków karpackich.

Odtworzony zostanie również istniejący staw, którego powierzchnia użytkowa ma być powiększona do przeszło tysiąca metrów kwadratowych. Po zabiegach pielęgnacyjnych ma on pełnić dodatkowo funkcję retencjonowania wód opadowych, co jest zbieżne z głównymi celami projektu – jak walka z globalnym ociepleniem oraz przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych.

Staw w tej chwili istnieje, bo on jest zamulony, ale woda w nim cały czas jest i nie jest on kontrolowany. Staw będzie powiększony. Główna jego funkcja to będzie właśnie przeciwpowodziowa, zwłaszcza przy nagłych, gwałtownych ulewach, żeby zmniejszyć ryzyko wynikające z podtapiania właśnie tymi nagłymi przyborami wody. Po to ten cały projekt, który będzie wchłaniał tę wodę. – podaje starosta.

W tej chwili zarządzono już pierwsze prace przygotowawcze – trwa porządkowanie terenu, usuwanie kolidujących z przyszłą inwestycją samosiejek, wycinka starych, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu drzew zgodnie z uzyskaną decyzją, a także budowa dodatkowego wjazdu od strony ulicy Marii Konopnickiej. Drugi natomiast będzie od strony ulicy Lwowskiej.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Szpital prowadzi wycinkę drzew zgodnie z procedurami jakie obowiązują. W tym wypadku była to bardzo stara wierzba, grożąca wywrotką. Szpital uzyskał stosowne decyzje u burmistrza miasta Jasła na wycinkę tych drzew. Park był zaniedbany przez wiele lat. Tam jest wiele samosiejek i innych roślin, które powstały wskutek nie prowadzenia żadnej gospodarki. Natomiast firma, która przygotowała projekt tego Karpackiego Ogrodu Deszczowego, w sposób profesjonalny przygotowała odpowiedni zestaw nasadzeń zarówno drzew, krzewów, jak i bylin. – objaśnia.

Gospodarz naszego powiatu ma również nadzieję, że otoczenie wokół szpitala będzie pozytywnie oddziaływać na rekonwalescencję osób korzystających ze świadczeń leczniczych.

Co istotne, zrewitalizowany park będzie terenem wypoczynkowym dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób. – Chcemy ten park otworzyć dla mieszkańców Jasła, mieszkańców powiatu, jak również pacjentów, zwłaszcza oddziału psychiatrycznego, bo ten park będzie w niedalekiej odległości od tego pawilonu. Mam nadzieję, że z nowym rokiem pacjenci zostaną przeniesieni już do dobrych warunków jakie powinny obowiązywać w XXI wieku. Ci pacjenci będą mogli również przebywać w tym parku. – powiedział Adam Pawluś.

Jeśli chodzi o miejsca postojowe to w ramach projektu nie przybędzie ich wiele natomiast część z nich ma być odtworzona na miejscu zaplecza budowy nowego pawilonu psychiatrycznego. Ponadto do rozważenia jest kwestia zainstalowania monitoringu wizyjnego.

Karpacki Ogród Deszczowy zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania środków unijnych. Cała inwestycja miałaby się zakończyć w 2025 roku.

| W ARCHIWUM PORTALU →

Szanse na rewitalizację terenów zielonych wokół szpitala

 

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *