szpital

 • Apel szpitala do gmin o pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego

  Szpital Specjalistyczny w Jaśle wskazuje na pilną potrzebę wymiany wysłużonej aparatury medycznej. Chodzi o aparat echo serca i kolonoskop. Aktualna wartość rynkowa nowych urządzeń to koszt rzędu 360 tysięcy złotych. Ze względu na sytuację finansową placówki zakup potrzebnego sprzętu jest niemożliwy do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych. Stąd prośba skierowana do wszystkich gmin powiatu jasielskiego o pomoc w realizacji tej inwestycji. Część samorządów wyraziła już wolę wsparcia opisanego celu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szpital szykuje się do wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników

  Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przygotowała nowelizację regulaminu wynagradzania pracowników. Część z nich jest oburzona zaproponowaną siatką płac bowiem - jak wskazują w liście skierowanym do lokalnych władz samorządowych - podwyżki dotkną jedynie te grupy zawodowe, które w podmiocie leczniczym sprawują funkcje kierownicze. W tej chwili trwa proces uzgodnień z poszczególnymi organizacjami związkowymi.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło: zmiany w statucie szpitala

  Radni powiatu podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. Potrzeba modyfikacji dotychczas obowiązującego dokumentu wynikła z konieczności jego dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Projekt uwzględnia również zmiany w funkcjonowaniu niektórych komórek organizacyjnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

  Płyta lądowiska dla śmigłowców sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ma być umiejscowiona na działce znajdującej się w niedalekiej odległości od szpitala. Obiekt ten posłuży do szybkiego transportu pacjentów wymagających specjalistycznego leczenia między budynkiem placówki, a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Obecnie helikoptery realizujące misje medyczne korzystają z wyznaczonego do tego celu terenu przy południowej obwodnicy miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szpital zwiększa bazę łóżek covidowych

  Aktualna sytuacja epidemiologiczna w jasielskim szpitalu jest bardzo trudna - wynika z informacji przekazanej przez starostę Adama Pawlusia. Na mocy polecenia wydanego przez wojewodę podkarpackiego, podmiot leczniczy został zobowiązany do zwiększenia ilości miejsc dostępnych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Podpisano umowę na budowę pawilonu psychiatrycznego przy jasielskim szpitalu

  Można już przystąpić do budowy przy jasielskim szpitalu nowego pawilonu, w którym zostanie skonsolidowane lecznictwo psychiatryczne. To niezwykle potrzebna inwestycja bowiem jak wynika z ogólnopolskich trendów, doświadczeń personelu, jak również w oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych, na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta liczba pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji na oddziale stacjonarnym lub konsultacji w poradniach specjalistycznych. Właśnie między innymi poprawa warunków lokalowych ma sprzyjać poprawie jakości świadczonych usług w tej gałęzi medycyny.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielski szpital przywraca możliwość odwiedzin

  Szpital Specjalistyczny w Jaśle nareszcie przywraca możliwość odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach. Pozwala na to stabilna sytuacja epidemiologiczna związana z liczbą zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców regionu. Wizyty będą się jednak odbywać przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Plan zmieniony, można już budować lądowisko dla śmigłowców sanitarnych

  Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niewielkiego obszaru (26,5 ha) położonego w dzielnicy przemysłowo-składowej. Celem prac nad skorygowaniem dotychczasowego przeznaczenia terenu było umożliwienie budowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych, którego lokalizacja przewidziana jest przy ulicy Sroczyńskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Transport lotniczy pacjentów jasielskiego szpitala z COVID-19

  Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wojskowy "Sokół" zostały wykorzystane do transportu pacjentów jasielskiego szpitala. Ciężko chorzy pacjenci zakażeni koronawirusem drogą powietrzną trafili do podmiotów leczniczych o wyższym stopniu referencyjności. Do obejrzenia zdjęcia z lądowania helikopterów na terenie Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego "IKAR" im. Leszka Preisnera. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Śmigłowce na lądowisku w Jaśle. Po pacjentów zakażonych koronawirusem

  Wojskowy "Sokół" popołudniu wylądował na płycie jasielskiego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Jego załoga wykonuje misję transportu ciężko chorego pacjenta zakażonego koronawirusem z miejscowego szpitala.

  CZYTAJ WIĘCEJ »