szpital

 • W jasielskim szpitalu uruchomiono nowy tomograf komputerowy

  Szpital Specjalistyczny w Jaśle zyskał niedawno nowoczesny tomograf komputerowy. Inwestycja polegająca na zakupie urządzenia wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni, w której wykonywane są badania, była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kolejna ulica w mieście otrzymała imię wyjątkowego jaślanina

  Kolejny punkt na mapie naszego miasta będzie miał swojego patrona - Antoniego Bogdanowicza. Okazją do uhonorowania szlachetnego człowieka, zasłużonego dla lokalnej społeczności lekarza medycyny jest przypadająca w tym roku trzydziesta rocznica Jego śmierci.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Centrum Zdrowia Psychicznego jasielskiego Szpitala wspiera kampanię społeczną „Emocje w Twoich Rękach”

  Nowo utworzone Centrum Zdrowa Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z Fundacją „Terapia to NIE wstyd” zorganizuje w dniu 09.09.2022 r. (piątek) od godz. 09.00 do 18.00 na Rynku w Jaśle i Strzyżowie ogólnopolską akcję edukacyjno-informacyjną związaną ze Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Oświadczenie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w sprawie sytuacji w szpitalu

  W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o masowej redukcji zatrudnienia informuję, że Szpital Specjalistyczny w Jaśle nie przeprowadza żadnych nadzwyczajnych zwolnień pracowników, w tym zwolnień grupowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Oddział Pediatrii i Alergologii po modernizacji

  W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zakończyły się roboty budowlane dotyczące przebudowy Oddziału Pediatrii i Alergologii. Obecnie trwają ostatnie procedury związane z wyposażeniem sal po to, aby w najbliższym czasie umożliwić przyjmowanie najmłodszych pacjentów w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 3,4 mln złotych, przy dużym wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa oraz budżetu powiatu jasielskiego. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy wizerunek Oddziału Pediatrii w jasielskim szpitalu 📸

  W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zakończyły się roboty budowlane dotyczące przebudowy Oddziału Pediatrii i Alergologii. Obecnie trwają ostatnie procedury związane z wyposażeniem sal po to, aby w najbliższym czasie umożliwić przyjmowanie najmłodszych pacjentów w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 3,4 mln złotych, przy dużym wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa oraz budżetu powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Apel szpitala do gmin o pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego

  Szpital Specjalistyczny w Jaśle wskazuje na pilną potrzebę wymiany wysłużonej aparatury medycznej. Chodzi o aparat echo serca i kolonoskop. Aktualna wartość rynkowa nowych urządzeń to koszt rzędu 360 tysięcy złotych. Ze względu na sytuację finansową placówki zakup potrzebnego sprzętu jest niemożliwy do sfinansowania wyłącznie ze środków własnych. Stąd prośba skierowana do wszystkich gmin powiatu jasielskiego o pomoc w realizacji tej inwestycji. Część samorządów wyraziła już wolę wsparcia opisanego celu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szpital szykuje się do wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników

  Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przygotowała nowelizację regulaminu wynagradzania pracowników. Część z nich jest oburzona zaproponowaną siatką płac bowiem - jak wskazują w liście skierowanym do lokalnych władz samorządowych - podwyżki dotkną jedynie te grupy zawodowe, które w podmiocie leczniczym sprawują funkcje kierownicze. W tej chwili trwa proces uzgodnień z poszczególnymi organizacjami związkowymi.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło: zmiany w statucie szpitala

  Radni powiatu podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. Potrzeba modyfikacji dotychczas obowiązującego dokumentu wynikła z konieczności jego dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Projekt uwzględnia również zmiany w funkcjonowaniu niektórych komórek organizacyjnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

  Płyta lądowiska dla śmigłowców sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ma być umiejscowiona na działce znajdującej się w niedalekiej odległości od szpitala. Obiekt ten posłuży do szybkiego transportu pacjentów wymagających specjalistycznego leczenia między budynkiem placówki, a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Obecnie helikoptery realizujące misje medyczne korzystają z wyznaczonego do tego celu terenu przy południowej obwodnicy miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »