Informacje

Nowy pawilon psychiatryczny przy jasielskim szpitalu uroczyście otwarty i poświęcony

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na terenie kompleksu szpitalnego w Jaśle otwarto nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego. W wybudowanym za przeszło 21,6 mln złotych obiekcie mieścić się będą oddział dzienny, oddział stacjonarny oraz specjalistyczne poradnie. Jednostki te były do tej pory rozlokowane w różnych częściach miasta co znacząco utrudniało pacjentom dostęp do pełnej opieki i diagnostyki. Dzięki zrealizowanej właśnie inwestycji warunki lokalowe uległy diametralnej poprawie.
| FOTOGALERIA Z UROCZYSTEGO OTWARCIA OBIEKTU

Przy ulicy Lwowskiej 22 wzniesiono od podstaw pawilon dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W obiekcie mieścić się będą całodobowy oddział psychiatryczny, oddział dzienny psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego oraz poradnia leczenia uzależnień. Do tej pory jednostki te funkcjonowały w trzech odrębnych budynkach zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

W najgorszej sytuacji byli podopieczni oddziału psychiatrycznego, mieszczącego się w murach zabytkowego obiektu przy ulicy Za Bursą. To ponad dwa kilometry od głównego kompleksu szpitalnego, z którego codziennie trzeba było dowozić jedzenie lub przewozić pacjentów na konsultacje.

Obecna siedziba oddziału psychiatrycznego mieści się w ponad stuletnim budynku, który kiedyś pełnił rolę bursy. W okresie I Wojny Światowej obiekt był szpitalem wojskowym, a w czasie II Wojny Światowej stał się siedzibą Gestapo. W jego piwnicach męczono i mordowano polskich patriotów. Ślady po tych tragicznych wydarzeniach możemy do dzisiaj oglądać w dwóch pomieszczeniach, które zachowały się autentycznie do dzisiaj. Pomimo, iż budynek jest piętrowy, brak windy nie pozwalał korzystać z piętra, a do celów medycznych mógł być wykorzystany tylko parter. Warunki lokalowe były bardzo trudne mówiąc bardzo delikatnie. – powiedział starosta jasielski Adam Pawluś.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Podczas uroczystego oddania w użytkowanie oraz poświęcenia nowo wybudowanego pawilonu Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle starosta podkreślił, że „dzisiejszy dzień bez wątpienia jest bardzo ważnym dniem dla jasielskiej służby zdrowia”.

Wpisze się na karty historii ochrony zdrowia w powiecie jasielskim. Dzisiaj, 3 kwietnia 2024 roku, po wielu długich i żmudnych chwilach oddajemy do użytkowania jedną z największych inwestycji w dziejach powiatu – Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dzisiejszy dzień to również okazja, by podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu – polskiemu rządowi na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, parlamentarzystom, wojewodzie oraz pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, pracownikom szpitala, radnym i służbom starostwa. – mówił samorządowiec.

| GALERIA ZDJĘĆ OBIEKTU

Całkowity koszt realizacji inwestycji, na którą składają się dokumentacja projektowa, roboty budowlane, zagospodarowanie terenu wokół pawilonu oraz dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia, przekroczył kwotę 21,6 mln złotych. Rozbudowa szpitala o nowy budynek oddziału psychiatrycznego wraz z poradniami specjalistycznymi była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w wysokości ponad 12,7 mln złotych. Zadanie to zostało wsparte środkami powiatu jasielskiego w kwocie nieco ponad 7 mln złotych. Wkład własny podmiotu leczniczego to 1,9 mln złotych.

Droga do osiągnięcia celu jakim była nowa siedziba oddziału psychiatrycznego była długa i żmudna. Jednak Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Jaśle przyświecał cel, aby zapewnić pacjentom godne warunki pobytu i leczenia oraz poprawić warunki pracy personelu medycznego i technicznego. Udało się. Jesteśmy dzisiaj w nowo powstałym Centrum Zdrowia Psychicznego. Budynek ten jest budynkiem na miarę XXI wieku. W jednym miejscu mieści się poradnia psychiatryczna, poradnia terapii uzależnień, pobytu dziennego, świetlice, czyli całe zaplecze, które powinno być przy tym oddziale i w ogóle przy Centrum Zdrowia Psychicznego. Takie rozwiązanie pozwoli nieść kompleksową pomoc pacjentom, poprawiając ich komfort i bezpieczeństwo. – mówił Adam Pawluś.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przekazała, że na pierwszym piętrze usytuowany będzie oddział stacjonarny całodobowy z 38 łóżkami. Parter zajmie opieka ambulatoryjna, czyli oddział dzienny wraz z poradniami specjalistycznymi.

Istotne jest to, że pacjenci oddziału psychiatrycznego będą mieli szybszy dostęp do diagnostyki, którą szpital zapewnia, jak również do konsultacji pozostałych lekarzy. Pacjenci z pozostałych oddziałów będą mieli szybszy dostęp do konsultacji lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów. Jest to bardzo istotne dla działalności szpitala. Natomiast jeżeli państwo zwrócicie uwagę na sam obiekt – on jest w takiej stonowanej kolorystyce. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko istotna jest walka z niepełnosprawnością tak jak większość z nas sobie wyobraża, czyli windy, podesty, ale również kolorystyka. Ta stonowana kolorystyka również jest wyrazem zauważania tych potrzeb pacjentów. Przy tym projekcie najważniejsi są pacjenci, ale bardzo ważna jest kadra medyczna, żeby mogła pracować w odpowiednich warunkach. Myślę, że to zostało dotrzymane i nie tylko pacjentom, ale również pracownikom będzie się dobrze w tych warunkach pracować. – powiedziała Beata Trzop, MBA.

Podziękowała Zarządowi oraz Radzie Powiatu w Jaśle za dofinansowanie zadania. – Ponad 7 mln złotych to jest kwota, bez której na pewno nie udałoby nam się tego zrealizować. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy bardzo ciężko pracowali, żeby ten efekt był dzisiaj taki jak mogą państwo widzieć. – dodała Beata Trzop.

Na dzisiejszą uroczystość przyjechał specjalnie z Rzeszowa do Jasła Paweł Bartoszek – II Wicewojewoda Podkarpacki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to wielki dzień dla powiatu jasielskiego, ale również bardzo ważny dzień dla województwa podkarpackiego, jak i całej Polski. Przypomniał, że w naszym regionie jest zaledwie dziewięć oddziałów psychiatrycznych, zaś w skali całego kraju 180.

Przyznał, że coraz więcej osób potrzebuje tego rodzaju pomocy: – Coraz więcej osób zmaga się z problemami psychicznymi, depresjami, wieloma innymi problemami. Często nie wystarcza pomoc terapeutów, psychologów. Trzeba pomocy farmakologicznej, trzeba pomocy specjalistycznej właśnie w takich placówkach jak ta. To psychiatria dzienna, to oddział, to oprócz tego poradnia. To taki paradoks – bardzo cieszymy się otwierając placówki służby zdrowia, ale nie chcemy, aby w nich przebywało wielu pacjentów. Ale jeżeli już tego wymaga rzeczywistość, bo od niej nie uciekniemy, to chcemy, aby ci pacjenci i personel medyczny mieli godne warunki. Zarówno do leczenia, hospitalizacji, jak również do pracy.

Urzędnik pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

Z tego miejsca chciałem serdecznie pogratulować wszystkim razem i każdemu z osobna, którzy w
ten projekt włożyli swoje serce, włożyli wysiłek, włożyli swoją pracę, bo nie jest to sprawa prosta. To nie tylko montaż finansowy, ale potem wyłonienie odpowiedniego wykonawcy, przeprowadzenie tych wszystkich prac, dopełnienie formalności. To jednak sprawa dosyć skomplikowana. To potężna inwestycja – 22 mln złotych to naprawdę niebagatelna kwota. Więc jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Serdecznie gratuluję tak wspaniałego pawilonu. Tak, jak powiedziałem, oby tych pacjentów było jak najmniej, ale na pewno w tej chwili będą oni mieli godne warunki do hospitalizacji. – dodał Paweł Bartoszek.

Wedle złożonych deklaracji ze strony dyrekcji szpitala, w pierwszej kolejności planowana jest przeprowadzka oddziału stacjonarnego – najpóźniej do końca kwietnia. W następnym etapie dołączy tutaj oddział dzienny, a na samym końcu poradnie specjalistyczne.

| ROZMOWA ZE STAROSTĄ JASIELSKIM →

„Nie tylko zdrowie fizyczne jest ważne, ale również właśnie ta strefa psychiczna”

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *