Informacje

W Jaśle przeprowadzono eliminacje powiatowe do XLVI OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” 📸 🎧

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Jaśle przeprowadzono dzisiaj (24 bm.) eliminacje powiatowe XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do zmagań przystąpiło 20 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu jasielskiego, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Po raz pierwszy uczestników konkursu w swoich murach gościł GENerator Nauki. W przerwie pomiędzy poszczególnymi konkurencjami, mieli oni okazję zwiedzić ośrodek.
| FOTOGALERIA

Konkurs ma wymiar prewencyjny i edukacyjny. Przebiega wieloetapowo – zaczynając od eliminacji środowiskowych w szkołach i poszczególnych gminach. Wyłonieni w nich laureaci przystąpili do dalszych zmagań na szczeblu powiatowym w Jaśle.

Przedsięwzięcie zorganizowali wspólnie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Państwową Strażą Pożarną oraz partnerami społecznymi – Starostwem Powiatowym w Jaśle, Urzędem Miasta w Jaśle, GENeratorem Nauki w Jaśle, Magurskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krempnej, Nadleśnictwem Kołaczyce, Placówką Terenową w Jaśle Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Bankiem Spółdzielczym w Bieczu oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Turniej objęli swoim patronatem honorowym starosta jasielski Adam Pawluś oraz burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian.

Gospodarzami dzisiejszego wydarzenia byli Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Jaśle druh Stanisław Święch oraz pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle mł. bryg. Ireneusz Zagórski.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. – objaśnia Stanisław Święch.

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: I – klasy 1-4 szkoły podstawowe, II – klasy 5-8 szkoły podstawowe, III – szkoły ponadpodstawowe. Rywalizacja składała się z dwóch części. Na wstępie zorganizowano sprawdzian wiedzy teoretycznej, w oparciu o test pisemny przygotowany przez kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, którzy w poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu, następnie odpowiadali ustnie przed komisją na zadane im pięć pytań. Finalistów eliminacji powiatowych wyłoniła część ustna.

Nadzór nad poszczególnymi konkurencjami sprawowała komisja w składzie: przewodniczący mł. kpt. Piotr Wojdyła, członkowie – bryg. Sławomir Madejczyk, mł. bryg. Edward Gronek, druh Leszek Śliwa oraz Agnieszka Drewniak.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ten turniej jest organizowany po to, by młodzież zdobyła podstawową wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ci młodzi ludzie umieją później zachować się w sytuacji kiedy powstanie pożar, umieją wezwać straż pożarną. Słyszy się i czyta nieraz o młodych ludziach, którzy potrafią uratować swoje rodziny, właściwie zachowując się w czasie pożaru – wzywają straż pożarną, udzielają podstawowych czynności ratowniczych na miejscu pożaru. Jest to bardzo ważna tematyka. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczy w tych turniejach. Co roku mamy coraz większe zainteresowanie. Poziom wiedzy tych uczestników wzrasta. – informuje bryg. Wacław Pasterczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Wśród gości zaproszonych na to wydarzenie znaleźli się: starosta jasielski Adam Pawluś, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka, Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle Tadeusz Walczyk, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Ryszard Brocławik, kierownik Placówki Terenowej w Jaśle Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Krzysztof Pec, kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS Krzysztof Bartusiak oraz kierownik Wydziału GENerator Nauki Urzędu Miasta w Jaśle Krzysztof Haluch.

Laureatami eliminacji powiatowych zostali: w kategorii I – Filip Joncel (Szkoła Podstawowa w Dobryni), w kategorii II – Aleksandra Durał (Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie), w kategorii III – Jakub Wojdyła (Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach).

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta powiatu jasielskiego serdecznie podziękował wszystkim za udział w tym konkursie. Pogratulował laureatom i życzył im powodzenia na dalszym etapie wojewódzkim, który odbędzie się 17 maja br. w Sanoku.

Cieszę się, że tak licznie młodzież przystąpiła do tego konkursu – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. – powiedział Adam Pawluś. – Powiat jasielski jest bezpiecznym miejscem, jednym z najbezpieczniejszych w województwie podkarpackim i w Polsce. To nie bierze się tak od sobie tylko dlatego, że mamy bardzo wielu strażaków – ochotników, niemal w każdej miejscowości. Dbamy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, żeby te ochotnicze straże pożarne miały odpowiedni sprzęt i wyposażenie. Z praktyki wiemy, że jak jest potrzeba – oby jej było jak najmniej – to ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej. To jest niezwykle ważne. To pozwala nam czuć się bezpiecznie i żyć w takim poczuciu, że ktoś o nas myśli w razie potrzeby przyjdzie nam z pomocą. Ale żeby zapobiegać to właśnie wszystkie działania prewencyjne są bardzo ważne. Ten turniej jest taką metodą działania prewencyjnego. Lepiej być przygotowanym i zapobiegać niż likwidować już skutki niebezpiecznych zdarzeń. – dodał.

| MÓWI Stanisław Święch, prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle →

 

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *