Informacje

Włącz się w proces rewitalizacji

- weź udział w konsultacjach społecznych

Rozpoczynamy zbieranie uwag w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła. Konsultacje prowadzone są w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2024- 2030 i będą trwać do 27 maja. Każdy może zgłosić swoje uwagi w dogodny dla niego sposób – elektronicznie bądź papierowo. Zapraszamy również na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 maja.

Jak wziąć udział w konsultacjach? Skorzystaj z różnych form!

  • zbieranie uwag:
    elektronicznie za pośrednictwem Systemu do Komunikacji z Mieszkańcami Miasta Jasła, pod adresem: https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje/ankieta/formularz-konsultacyjny-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-jasla-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-miasta-jasla,WGPK
    papierowo – uwagi przesyłamy na formularzu, który jest dostępny elektronicznie oraz w budynku głównym UMJ (informacja). Formularz można przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w godzinach pracy urzędu.
  • spotkanie otwarte – 14 maja, o godz. 15 w Generatorze Nauki GEN. Konsultacje poprowadzą eksperci ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
  • ankieta (6 ankiet dla różnych podobszarów) za pośrednictwem Systemu do Komunikacji z Mieszkańcami Miasta Jasła: https://konsultacje.um.jaslo.pl/konsultacje.

Wszystkie dokumenty, formularze i druki dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod adresem: https://um.jaslo.pl/pl/wlacz-sie-do-rewitalizacji-rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne/

Formularz i ankiety należy wypełnić do 27 maja br. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *