Informacje

Składy komisji Rady Powiatu w Jaśle VII kadencji ustalone

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ustalenie składu osobowego oraz podziału kompetencji stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle były przedmiotem drugiego w tej kadencji posiedzenia samorządu powiatowego. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Stanisława Święcha (PiS). Opozycja chciała, by został nim Janusz Przetacznik (PP), jednak ta kandydatura przepadła w głosowaniu.

W Radzie Powiatu w Jaśle VII kadencji (2024-2029) zasiada 23 radnych zrzeszonych w czterech klubach:

  • Prawo i Sprawiedliwość, skrócona nazwa PiS (Adam Pawluś – przewodniczący, Irena Baciak, Barbara Burbelka, Tadeusz Gorgosz, Wojciech Kras, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Stanisław Pankiewicz, Cecylia Piwowar-Nadymus, Wiesław Reczek, Stanisław Święch);
  • Porozumienie Samorządowe, skrócona nazwa PS (Paweł Nowak – przewodniczący, Adam Iwanicki, Krzysztof Sarnecki, Piotr Wyderka);
  • Ponad Podziałami, skrócona nazwa PP (Janusz Przetacznik – przewodniczący, Ewa Wawro, Zbigniew Staniszewski);
  • Samorząd dla Mieszkańców, skrócona nazwa SDM (Jan Urban – przewodniczący, Krzysztof Buba, Michał Dłuski).

Podczas II Sesji, która odbyła się w czwartek (23 bm.), podjęto uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji. Cztery z nich będą liczyć po dziewięciu członków, kolejne dwie po siedmiu. Podziału dokonano na wniosek formalny złożony przez przewodniczących poszczególnych klubów.

Do składu komisji stałych zostali wybrani:

  • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: Irena Baciak, Adam Iwanicki, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Cecylia Piwowar-Nadymus, Zbigniew Staniszewski, Jan Urban, Piotr Wyderka.
  • Komisja Finansowo-Budżetowa: Barbara Burbelka, Michał Dłuski, Adam Iwanicki, Paweł Nowak, Sławomir Madejczyk, Stanisław Pankiewicz, Grzegorz Pers, Cecylia Piwowar-Nadymus, Zbigniew Staniszewski.
  • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu: Irena Baciak, Krzysztof Buba, Tadeusz Gorgosz, Wojciech Kras, Ryszard Lisowski, Jan Muzyka, Paweł Nowak, Janusz Przetacznik, Krzysztof Sarnecki.
  • Komisja Społeczna: Barbara Burbelka, Tadeusz Gorgosz, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Wiesław Reczek, Krzysztof Sarnecki, Stanisław Święch, Jan Urban, Ewa Wawro.
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Michał Dłuski, Wojciech Kras, Cecylia Piwowar-Nadymus, Janusz Przetacznik, Wiesław Reczek, Stanisław Święch, Ewa Wawro.
  • Komisja Rewizyjna: Krzysztof Buba, Wojciech Kras, Stanisław Pankiewicz, Janusz Przetacznik, Stanisław Święch, Wiesław Reczek, Piotr Wyderka.

Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Stanisław Święch (PiS), zgłoszony przez starostę Adama Pawlusia. Wybrano go dwunastoma głosami za, sześciu radnych było przeciw natomiast trzech wstrzymało się od głosu. Do pełnienia tej funkcji Jan Urban zaproponował Janusza Przetacznika (PP), jednak nie uzyskał on wymaganego poparcia (dziewięć głosów za do dwunastu przeciw). Głosowanie było jawne.

Delegatami do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Jasielskiego zostali radni Michał Dłuski oraz Stanisław Święch (obaj PiS).

Głównym celem działania Komisji jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Podczas czwartkowej sesji powołano Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Zadecydowano, aby jej skład tworzyli obligatoryjnie starosta powiatu jasielskiego jako przewodniczący i przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego oraz siedmiu przedstawicieli Rady Powiatu w Jaśle.

Na mocy podjętej uchwały do Rady Społecznej na kolejną kadencję zostali wybrani: Adam Pawluś – starosta powiatu jasielskiego, Krzysztof Topolski – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, Irena Baciak, Barbara Burbelka, Tadeusz Gorgosz, Ryszard Lisowski, Grzegorz Pers, Ewa Wawro, Paweł Nowak – przedstawiciele Rady Powiatu w Jaśle.

Odrzucono wcześniejszy wniosek starosty, by w Radzie znalazła się Magdalena Stasiowska – burmistrz miasta i gminy Kołaczyce, z uwagi na brak pisemnej zgody na jej kandydowanie.

Ustalono, że pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 11 czerwca br. o godzinie 9 w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie o działalności leczniczej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *