Informacje

OZE w Jaśle z dofinansowaniem

| Grafika: © Urząd Miasta w Jaśle

Od 2016 roku aż do chwili obecnej Jasło czekało na dodatkowe środki w ramach naboru wniosków na dofinansowanie projektu rozwoju odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta. Wreszcie pojawiła się taka możliwość. Mieszkańcy już w najbliższym czasie będą mogli skorzystać z pomocy funduszy unijnych przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę.

Radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”. Jak przekazała podczas dzisiejszego posiedzenia zastępczyni burmistrza Małgorzata Adamska – Chmiel, chodzi o wznowienie projektu przygotowanego jeszcze w 2016 roku. Lokalny samorząd ubiegał się wówczas o dofinansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Inwestycja została ukierunkowana na odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych położonych na terenie naszego miasta. Przedsięwzięcie obejmuje zakup wraz z montażem: instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.

Został pozytywnie oceniony, ale znalazł się na liście rezerwowej projektów. Do tej pory czekaliśmy aż zostanie przyznane dofinansowanie, aż pojawią się oszczędności po przetargowe. Ostatecznie się pojawiły. – podała Małgorzata Adamska – Chmiel. – W ramach tego projektu 591 gospodarstw domowych złożyło wnioski, które zostały przyjęte przez miasto Jasło na etapie rekrutacji. Teraz zostały wysłane pisma do tych mieszkańców z pytaniem czy podtrzymują swój udział w projekcie czy też rezygnują. W przypadku, gdy pojawią się wolne miejsca, wówczas będzie przeprowadzony nabór dodatkowy. Wartość zadania to 7,9 mln złotych. Realizacja w najbliższych dwóch latach. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2023 roku. Planowane koszty w roku 2022 to 6,3 mln złotych, a w roku 2023 1,5 mln złotych. Dofinansowanie projektu to 70% kosztów kwalifikowalnych, czyli to jest wartość całej inwestycji bez VAT-u. – opisuje.

Projekt będzie realizowany we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

My niestety nie mamy mocy przerobowych, żeby takie projekty – naprawdę spore i trudne – obsługiwać. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ma w tym doświadczenie. Zresztą prowadzi też projekt gminy Jasło, która również dostała dofinansowanie już z listy rezerwowej. Wydział funduszy to jest cztery osoby. Cały czas prowadzimy mnóstwo inwestycji. Teraz przy EOG-u, który zakłada realizację dwudziestu przedsięwzięć, to już naprawdę nie ma o tym mowy. Ale jest jeszcze inna kwestia. Tu się liczy doświadczenie. To są naprawdę trudne projekty. Jeżeli mamy partnera, jeżeli uczestniczymy w realizacji różnych zadań to uważam, że należy z tego korzystać i nie podwajać pracy. – objaśnia Małgorzata Adamska – Chmiel.

Burmistrz Ryszard Pabian dopowiada, że z tego powodu miasto nie poniesie dodatkowych kosztów: – Te koszty w niewielkiej kwocie będą pokrywane przez beneficjenta końcowego, czyli mieszkańca. Magistrat wyjaśnia, że podobnie, jak w przypadku solarów, właścicielem instalacji w początkowym okresie będzie gmina. Po pięciu latach przejdą one na własność końcowego beneficjenta, czyli mieszkańca.

Andrzej Czernecki, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, komentuje: – Chciałem uspokajająco odpowiedzieć, że Związek już realizował dla jedenastu gmin, w tej chwili prowadzi dla dwunastej, te projekty. Związek został właśnie po to powołany, żeby realizować tego rodzaju dosyć złożone projekty. Gminy, jak widać, darzą dużym zaufaniem tą instytucję i nasze kompetencje. Myślę, że i ten projekt – za sprawą Wysokiej Rady – będzie należał do tych projektów, które we właściwy sposób zostaną zrealizowane, przy wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia całego zespołu pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Obecnie samorząd oczekuje na ostateczną decyzję mieszkańców. – Termin jest do 14 lutego. Chcemy tak zrobić, żeby wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w projekcie, miały podpisaną umowę z miastem do końca marca. – wyjaśnia wiceburmistrz Małgorzata Adamska – Chmiel. Jednocześnie zapewnia, że informacja o możliwości składania dodatkowych wniosków przez zainteresowanych udziałem w projekcie pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 21 radnych, a więc wszyscy biorący udział w dzisiejszej sesji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta pod numerem telefonu: (13) 448 63 73.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE