ZGDW

 • Duże zainteresowanie edukacją ekologiczną wśród młodych ludzi

  Przeszło 2,4 tysiące młodych ludzi było zaangażowanych w projekcie edukacyjnym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, którego realizację podsumowano dzisiaj w Jasielskim Domu Kultury. W ciągu kilku miesięcy tego roku inicjatorom przedsięwzięcia udało się zachęcić do tego, aby w szkołach powstawały Kluby Ekologa, uczniowie brali udział w warsztatach i quizie konkursowym, powstał też specjalny serwis informacyjny poświęcony tematyce ekologicznej. Najbardziej aktywnych oraz ich szkolnych opiekunów nagrodzono upominkami rzeczowymi.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wolne miejsca w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę

  Miasto Jasło informuje, że są jeszcze wolne miejsca w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ogłoszono wyniki szóstej edycji Polskiego Ładu dedykowanej dla terenów popegeerowskich

  Ponad 19,5 mln złotych wpłynie do powiatu jasielskiego w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych skierowanego do samorządów, na terenie których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y). O rozstrzygnięciu naboru poinformowano podczas dzisiejszego briefingu prasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jak przeciwdziałać skutkom zmian klimatu – plastyczne wizje młodych mieszkańców regionu

  W Jasielskim Domu Kultury ogłoszono dzisiaj wyniki konkursu plastycznego pod hasłem „Ratujmy klimat” przeprowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach projektu współfinansowanego z funduszy norweskich. Laureaci odebrali z rąk burmistrzów miast i wójtów gmin nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy spotkania obejrzeli również przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Współpraca partnerska Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ze stroną ukraińską

  Samorządy skupione wokół Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, solidaryzując się z narodem ukraińskim, postanowiły zakupić podstawowy sprzęt techniczny, który wesprze mieszkańców miejscowości położonych w obwodzie czernihowskim w odbudowie zniszczeń powojennych. Pomiędzy kolejnymi czterema gminami powiatu jasielskiego podpisano zaś umowy o współpracy partnerskiej z naszymi wschodnimi sąsiadami. Porozumienia określają wymianę doświadczeń pomiędzy stronami dotyczącą szeroko rozumianej administracji, promocji regionu, kultury, sportu, turystyki, edukacji czy realizacji projektów międzynarodowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pomoc Ukrainie od ZGDW

  W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury miało miejsce uroczyste przekazanie pomocy dla mieszkańców Ukrainy od samorządów skupionych wokół Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Pomiędzy czterema gminami powiatu jasielskiego, a gminami z obwodu czernichowskiego podpisano również umowę partnerską oraz listy intencyjne o przyszłej współpracy. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rozmawiali o efektach programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Wisłoki

  W Jasielskim Domu Kultury odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca realizację projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki wykonanym inwestycjom kolejni mieszkańcy naszego powiatu zyskali dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia ścieków oraz zbiorczego systemu zasilania w wodę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • OZE w Jaśle z dofinansowaniem

  Od 2016 roku aż do chwili obecnej Jasło czekało na dodatkowe środki w ramach naboru wniosków na dofinansowanie projektu rozwoju odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta. Wreszcie pojawiła się taka możliwość. Mieszkańcy już w najbliższym czasie będą mogli skorzystać z pomocy funduszy unijnych przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło zainwestuje w ekologiczną infrastrukturę

  Ponad trzy i pół miliona złotych będzie kosztowała realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Jasła. W ramach projektu przewidziano rewitalizację wybranych ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym pasażu spacerowego przy kinie i placu „z kotwicą”, a także zakup zbiorników na wodę deszczową dla indywidualnych gospodarstw domowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Prace nad strategią rozwoju regionalnego w dorzeczu Wisłoki

  Trzydzieści pięć samorządów położonych w dorzeczu rzeki Wisłoki chce stworzyć ponadlokalną strategię rozwoju. Opracowanie pokaże w jakim kierunku będzie podążać rozwój regionu oraz określi priorytetowe działania inwestycyjne do 2030 roku. Ułatwi również włodarzom miast i gmin aplikowanie po fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »