InformacjeKultura | rozrywka | edukacja

Duże zainteresowanie edukacją ekologiczną wśród młodych ludzi

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przeszło 2,4 tysiące młodych ludzi było zaangażowanych w projekcie edukacyjnym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, którego realizację podsumowano dzisiaj w Jasielskim Domu Kultury. W ciągu kilku miesięcy tego roku inicjatorom przedsięwzięcia udało się zachęcić do tego, aby w szkołach powstawały Kluby Ekologa, uczniowie brali udział w warsztatach i quizie konkursowym, powstał też specjalny serwis informacyjny poświęcony tematyce ekologicznej. Najbardziej aktywnych oraz ich szkolnych opiekunów nagrodzono upominkami rzeczowymi.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki poinformował, że: – Projekt pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” to projekt o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.

Projekt trwał od marca br. i cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. Wzięło w nim udział przeszło 2,4 tysiąca uczniów klas I-VIII szkół podstawowych ze wszystkich 22 gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, tj. Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków oraz Miasto Jasło i Miasto Dębica.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano warsztaty edukacyjne on-line, utworzono Kluby Ekologa, uczestnicy wzięli udział w quizie konkursowym on-line. Specjalnie na potrzeby projektu utworzono również specjalny internetowy serwis edukacyjny. – Którego celem jest uświadamianie jego użytkownikom, w jaki sposób nawet niewielkie zmiany w sposobie wykonywania codziennych czynności oraz trybie życia mogą wpływać na zatrzymanie lub spowolnienie zjawisk degradujących środowisko naturalne. Serwis wspiera kształtowanie postaw, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii, oszczędzania energii oraz upowszechniania segregacji odpadów i recyklingu. Serwis zawiera quizy, mini-gry oraz ciekawostki przyrodnicze i dział prezentujący wybrane obiekty dziedzictwa przyrodniczego obszaru 22 gmin Związku. – podaje Andrzej Czernecki.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprosił dzisiaj uczestników projektu do Jasielskiego Domu Kultury na jego uroczyste podsumowanie. Podczas spotkania dla najbardziej aktywnych uczniów oraz ich opiekunów wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki, a także zestawy dydaktyczne i rośliny doniczkowe dla szkół.

Gratulacje składali samorządowcy, m.in. wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, sekretarz gminy Jasło Małgorzata Dubiel, wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, wójt gminy Tarnowiec Agata Augustyn, a także Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Magdalena Norberciak wraz z zespołem projektowym.

To jest ewidentny dowód na to, że kształtujemy pewne postawy. Że to jest coś, w co uwierzyliście, co chcecie robić w przyszłości. Wy będziecie bardzo świadomi w korzystaniu ze środowiska, ale też będziecie przekazywać tą wiedzę swoim rodzicom. I tak wspólnie zbudujemy lepszy klimat dla środowiska. Lepszy, zdrowszy i przyjaźniejszy świat. – zwrócił się do zebranych na sali przewodniczący Andrzej Czernecki.

Projekt edukacyjny pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” jest jednym z trzech, na który Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał ponad 400 tysięcy złotych dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Biorący udział w dzisiejszym spotkaniu prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba powiedział, że Fundusz wspiera finansowo wiele ważnych zadań i inwestycji związanych z ochroną środowiska dużymi pieniędzmi.

Ale czegoś zawsze brakowało. Brakowało inwestycji w kapitał ludzki, a szczególnie w młodzież i dzieci. – przyznał. – Edukując dzieci i młodzież pracujemy tak naprawdę dla nas wszystkich. My, starsi, troszkę „nagrandziliśmy” w środowisku, psując to środowisko w dużej mierze. Teraz staramy się odwracać te negatywne trendy, budować różnego rodzaju infrastrukturę, ale cała nadzieja w Was młodych, którzy inaczej będą podchodzić do tego, że warto to środowisko chronić. Wiem, o czym mówię, bo jestem ojcem – w tej chwili dorosłych – szóstki dzieci. To, co doskonale udało się wpoić dobrego, dzisiaj procentuje. Dlatego, z całym przekonaniem, byłem za tym, żeby taki program edukacji ekologicznej wdrożyć na terenie województwa podkarpackiego. Dzisiaj mamy efekty. Udało się taki program zrealizować wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj mamy podsumowanie tego pięknego projektu. Otwierają się eko-pracownie na terenie województwa podkarpackiego – powstaje 52 takie eko-pracownie. To jest ten efekt, który bardzo cieszy. – powiedział.

Z szacunkiem i uznaniem zwrócił się do wszystkich zaangażowanych w realizację projektu, od jego pomysłodawców i realizatorów, po uczestników.

Adam Skiba zwrócił się do młodych ludzi słowami: „entuzjazm, który w Was widzę, to jest miód na serce”.

Wy jesteście tak naprawdę przyszłością tej ziemi, przyszłością tego województwa i do Was należy to co się będzie działo w przyszłości, zwłaszcza z naszym środowiskiem. Doskonale wiemy, że musimy zadbać o energię, o czyste powietrze. To są bardzo ważne aspekty. Musimy zadbać o segregację odpadów. Kto ma to robić jeżeli nie Wy? To jest bardzo długi proces. Dokładnie 20 lat temu wdrażaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim taki pierwszy program dotyczący segregacji odpadów. Dzisiaj jesteśmy 20 lat po tym pierwszym momencie no i cóż, jeszcze sporo przed nami. Ale wierzę, że w Was widzimy sojuszników do tego, żeby to środowisko było coraz lepsze. Fundusz oczywiście dysponuje środkami, ale bez partnerów te środki byłyby tylko środkami do dyspozycji. Natomiast cieszę się ogromnie, że ten potencjał zostaje wykorzystany. – dodał.

Podczas spotkania młodzi ludzie obejrzeli spektakl ekologiczny pt. „Detektyw kot”, zaś w holu budynku prezentowana była wystawa fotografii prezentująca efekty działalności Klubów Ekologa.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *