Informacje

Burmistrz Jasła na czele nowych władz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

| Adam Kostrząb został wybrany przewodniczącym Zarządu ZGDW; fot. terazJaslo.pl / Damian Palar.

Po wyborach samorządowych nadszedł również czas na zmiany we władzach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle. Pełen skład prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został obsadzony. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Zarządu został Adam Kostrząb. Tym samym powrócono do formuły sprzed kilku lat, aby na czele instytucji stał aktualnie urzędujący burmistrz miasta Jasła.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (ZGDW) tworzą 22 samorządy położone na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego: gmina Jasło, miasto Jasło, gmina Biecz, gmina Brzostek, gmina Brzyska, gmina Chorkówka, gmina Czarna, gmina Dębica, miasto Dębica, gmina Dębowiec, gmina Jedlicze, gmina Jodłowa, gmina Kołaczyce, gmina Krempna, gmina Nowy Żmigród, gmina Pilzno, gmina Sękowa, gmina Skołyszyn, gmina Szerzyny, gmina Tarnowiec, gmina Osiek Jasielski, gmina Żyrakow. Obejmuje obszar o powierzchni prawie 2 tysięcy metrów kwadratowych, zamieszkiwany przez blisko 300 tysięcy osób. Siedzibą biura jest miasto Jasło.

W jego strukturze organizacyjnej znajdują się: pięcioosobowy Zarząd (przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz trzech członków) oraz Zgromadzenie, w którym zasiadają wszyscy burmistrzowie miast i wójtowie gmin tworzących Związek.

Przetasowania we władzach ZGDW są odzwierciedleniem wyników ostatnich wyborów samorządowych na kadencję 2024-2029.

Przewodniczącym Zarządu został Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jego zastępcą Marek Rączka, wójt gminy Żyraków, zaś członkami Zarządu: Marcin Bolek – wójt gminy Dębowiec; Mateusz Kutrzeba – burmistrz miasta Dębica i Wojciech Piękoś – wójt gminy Jasło.

Z kolei Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn został przewodniczącym Zgromadzenia, zaś jego zastępczynią Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa.

Do Komisji Rewizyjnej zostali powołani: Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród – przewodniczący Komisji; Grzegorz Węgrzynowski, wójt gminy Chorkówka – członek Komisji oraz Tadeusz Pieczonka, burmistrz Pilzna – członek Komisji.

Natomiast skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowią: Magdalena Stasiowska, burmistrz Kołaczyc – przewodnicząca Komisji; Marek Rączka, wójt gminy Osiek Jasielski – członek Komisji oraz Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku – członek Komisji.

Adam Kostrząb był jedynym zgłoszonym kandydatem na funkcję przewodniczącego Zarządu. W tajnym głosowaniu uzyskał 17 głosów poparcia. Sytuacja polityczna po majowych wyborach samorządowych sprawiła, że powrócono do obowiązującej przed laty formuły, aby na czele instytucji stał aktualnie urzędujący burmistrz miasta Jasła.

Ustępujący ze swojego dotychczasowego stanowiska Andrzej Czernecki (wcześniej przegrał rywalizację o fotel burmistrza i radnego w mieście Jaśle, zaś w drugiej turze wyborów oficjalnie poparł kontrkandydata Adama Kostrząba) otrzymał propozycję pozostania w Związku i dalszej pracy w jego biurze.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (ZGDW) to instytucja zajmująca się szeroko pojętą poprawą stanu środowiska naturalnego na terenie gmin tworzących. Pozyskuje środki zewnętrzne na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, walki z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, tworzenia zielono-niebieskiej infrastruktury czy wreszcie edukacji ekologicznej. Na przestrzeni ostatnich lat udało mu się zrealizować zadania o wartości przekraczającej pół miliarda złotych!

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *