Informacje

Ciekawe wykorzystanie przestrzeni miejskiej – za prawie 5 mln złotych

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na jasielskim Placu Inwalidów Wojennych oraz w jego najbliższym otoczeniu trwają roboty budowlane, które mają zamienić miejsce o niewielkiej powierzchni użytkowej w atrakcyjną przestrzeń przyjazną wszystkim mieszkańcom. To właśnie w oparciu o ich oczekiwania i sugestie przygotowano odpowiednie rozwiązania projektowe.

Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem łączącym go z Placem Żwirki i Wigury to jedno z wielu przedsięwzięć jakie miasto Jasło realizuje w ramach dużego projektu pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle”. Oprócz naszego miasta, uczestniczy w nim jeszcze 16 gmin zrzeszonych w Związku.

Miasto złożyło bardzo ciekawy projekt przebudowy Placu Inwalidów wraz z pasażem. Samo przygotowanie projektu było dość oryginalne, bo z uczestnictwem mieszkańców i szerokich grup społecznych. Jest projektem, choć przestrzennie niedużym, ale dosyć skomplikowanym, mającym szereg funkcji. – tłumaczy Andrzej Czernecki, przewodniczący zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Wartość tego zadania opiewa na kwotę 4 mln 990 tys. złotych brutto, z czego dofinansowanie pozyskane ze środków zewnętrznych wynosi 4 mln 079 tys. złotych. Pozostałą kwotę miasto Jasło zobligowało się do pokrycia z własnego budżetu.

Obecnie na placu budowy, który został przekazany przez inwestora wykonawcy jeszcze końcem września ub. roku, trwają prace związane m.in. z budową ogrodzenia w formie muru od strony zabudowań mieszkalnych, przebudową podziemnych instalacji, przygotowaniem niecki pod ponowny montaż „Kotwicy”, wykonaniem cieku wodnego wkomponowanego w ciąg pieszy oraz wymianą nawierzchni na placu wokół „Kotwicy”, części ulicy Sokoła oraz pasażu pieszego pomiędzy budynkami kina, a Zespołu Szkół nr 4 „Ekonomika”. Istniejące zejście w postaci betonowych schodów zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie dwóch platform – jednej w formie trwałej, drugiej w formie mechanicznej.

W samym otoczeniu przebudowywanego placu pojawią się liczne elementy małej architektury, w tym ławki, kosze na śmieci, lampy oświetlenia ulicznego, przystanek dla pasażerów oczekujących na zbiorową komunikację publiczną, kiosk wielofunkcyjny, a do tego liczne nasadzenia roślinności.

Dla uatrakcyjnienia tego miejsca, istniejący pomnik „Kotwica” zostanie przekształcony w multimedialną fontannę.

Ta „Kotwica”, która była pomnikiem upamiętniającym wodowanie MS Jasło, ona będzie obrotowa, z odpowiednią muzyką, podświetleniem. – podaje.

Andrzej Czernecki zaznaczył, że „to jest przestrzennie nieduży projekt, ale z bardzo dużą ilością detali i to takich, które w przestrzeni publicznej są bardzo pożądane, ale wykonać je nie jest łatwo”.

Te prace one nie posuwają się tak bardzo szybko, ale to było związane z bogatą infrastrukturą, która jest pod spodem. W okresie realizacji prac pojawiły się różnego rodzaju zaskakujące elementy, ale jakoś sobie z tym wykonawca radzi. Teraz jest podstawową rzeczą, żeby znacząco przyspieszyć wykonanie tych prac, które w tym momencie zostały do wykonania. – objaśnia.

W bezpośrednim otoczeniu tego miejsca są: szkoła podstawowa, szkoła specjalna oraz dwie szkoły ponadpodstawowe, kino „Syrena”, placówka pocztowa, punkt gastronomiczny oraz zabudowa mieszkalna. Realizacja tej inwestycji pozwoli na dostosowanie przestrzeni publicznej poprzez nadanie jej nowych funkcji jakich oczekują sami mieszkańcy. W efekcie finalnym przebudowany Plac Inwalidów Wojennych wraz z pasażem znacząco poprawi estetykę centrum miasta Jasła.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *