Informacje

Ogłoszono wyniki szóstej edycji Polskiego Ładu dedykowanej dla terenów popegeerowskich

Ponad 19,5 mln złotych wpłynie do powiatu jasielskiego w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych skierowanego do samorządów, na terenie których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y). O rozstrzygnięciu naboru poinformowano podczas dzisiejszego briefingu prasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Ogłoszono listę beneficjentów szóstej edycji Polskiego Ładu dedykowanego dla terenów, na których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y).

W powiecie jasielskim łączne dofinansowanie przekroczy kwotę 19,5 mln złotych. Dzięki środkom przekazanym z budżetu państwa zostanie zrealizowanych jedenaście zadań. Dotyczą one przede wszystkim budowy nowych odcinków dróg, poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, utworzenia nowych obiektów sportowych i budynków użyteczności publicznej.

Senator Alicja Zając powiedziała, że jest to radosny moment, w którym można ogłosić, że samorządy otrzymają dodatkowe fundusze, które pozwolą na oczekiwany przez mieszkańców rozwój.

To jest pierwsze z zadań, które będą w tych dniach ogłaszane. Tu są tylko te gminy i powiaty, na których terenie funkcjonowały PGR-y. Gminy, składając wnioski, muszą pamiętać o pewnych ramach finansowych, których nie wolno przekraczać. Ja na przyszłość już przestrzegam, żeby pilnować tych wszystkich wytycznych, które są podawane w informacjach. Gratuluję wszystkim wójtom. Korzystając z okazji serdecznie dziękuję za współpracę w tej kadencji, bo ona już dobiega końca. Myślę, że jeszcze zostaniemy zaproszeni na finał tych inwestycji. – powiedziała.

Posłanka Maria Kurowska oświadczyła z kolei, że celem programu jest zaspokajanie bieżących potrzeb lokalnej społeczności na obszarach, które na skutek zmian ustrojowych były zaniedbane przez poprzednie władze.

Dzisiejsze rozdanie to jest dowód na to, że rząd Zjednoczonej Prawicy dba o Polskę lokalną. Nadrabiamy te zaległości, które powstały zarówno w poprzednich latach kiedy rządziło PO i PSL, kiedy dbano o wielkie metropolie, a nie o Polskę lokalną, ale też o te zaniedbania, które były w przeszłości. Te potężne pieniądze, które przyszły na powiat jasielski, bardzo pomogą poszczególnym gminom, ale też pomogą przedsiębiorcom, bo przecież te inwestycje, które będą wykonywane, one spowodują, że nasi lokalni przedsiębiorcy będą mogli je wykonywać. Oczywiście są przetargi, ale mamy nadzieję, że wystąpią w przetargach i to do nich trafią te środki. To jest nasze wielkie zadowolenie, że te środki są tutaj na tym powiecie. Chciałabym serdecznie pogratulować, bo to burmistrzowie i wójtowie występują o te środki. Jeżeli dobrze napiszą wnioski, uzasadnią to widzimy, że te środki tutaj spływają. Zatem życzę powodzenia tym wszystkim, którzy składali wnioski, otrzymali środki i będą realizować te zadania. To jest dobry czas dla Polski lokalnej. – powiedziała.

Starosta jasielski wskazuje na korzystne dofinansowanie. Beneficjenci będą musieli zapewnić minimalny wkład własny do realizowanego zadania.

Powiat jasielski otrzymał 4 mln złotych na dwa zadania drogowe. Wójtowie otrzymali środki, które poprawią infrastrukturę w terenach wiejskich. Nie tylko drogową, ale również kanalizacyjną, sportową. To jest niezwykle ważne, bo te środki są bardzo łatwe do wykorzystania. Te środki wymagają tylko 2% udziału własnego więc to są naprawdę duże środki, które pozwolą dostosować infrastrukturę. Taką, która nie może być zrealizowana z innych środków, bo przy naborach te zadania nie spełnią odpowiednich kryteriów. Więc bardzo dziękujemy polskiemu rządowi za możliwość skorzystania z tych środków na realizację wielu ważnych inwestycji w powiecie jasielskim. – opisuje Adam Pawluś.

Z kolei wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara zaznaczył: – Nasze wnioski zawsze miały aprobatę rządu. Realizowaliśmy zadania w ramach budowy kanalizacji – blisko 7 mln złotych. Później otrzymaliśmy blisko milion złotych na poprawę zabytków na terenie gminy. Beneficjentem jest parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Ale też otrzymaliśmy środki na drogi – blisko 6 mln złotych na drogi w Łysej Górze i Nienaszowie. Najbardziej cieszymy się z tych inwestycji, gdzie nasze finansowanie jest niewielkie. W pierwszym priorytecie na remont dróg dokładamy tylko 5%. Jeżeli chodzi o ten nabór, gmina ma wyasygnować tylko 2% wkładu własnego. Przy 2,5 mln złotych jest to praktycznie tylko 50 tys. złotych więc proszę popatrzeć jak duże środki spływają na Polskę lokalną. Nie bylibyśmy w stanie wybudować tych dróg i kanalizacji w takim tempie, bez tak wysokiego dofinansowania. Ja przypomnę tylko, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogliśmy uzyskać dofinansowanie nie więcej niż 2 mln złotych, a ostatnie zadanie, które robiliśmy czyli Nienaszów i Stary Żmigród kosztowało nas 6 mln złotych więc gmina musiała wyłożyć blisko 4 mln złotych własnych środków, żeby tą kanalizację zrobić. Dziś to się odwróciło.

Powiat jasielski otrzymał po dwa miliony złotych na realizację pierwszego etapu budowy nowego odcinka drogi powiatowej, która połączy Wolicę z nowo wybudowanym ciągiem komunikacyjnym na ulicy Żniwnej w Jaśle, a także budowę odcinka drogi powiatowej z Przysiek do mostu na rzece Ropie.

Mamy rondo w miejscowości Wolica. W tej chwili jest tam droga powiatowa, ale chcemy stworzyć łącznik, który połączy ulicę Żniwną z całym nowym ciągiem, który powstał między dwoma dzielnicami – Sobniowem, a Hankówką. Więc zdecydowanie się poprawi przejazd w tej części powiatu jasielskiego. Jest to mała wschodnia obwodnica miasta Jasła. Umożliwia szybki dojazd do szpitala, Komendy Powiatowej Policji i tej części znajdującej się przy ulicy Towarowej. Drugie zadanie to jest droga w Przysiekach. Ta droga jest niezwykle ważna. Może to nie jest wielki odcinek, który zostanie zrealizowany z tego programu, od skrzyżowania przy POM-ie do wałów przy moście na rzece Ropie, ale udrożni to cały ciąg drogowy. W przyszłości, gdy wybudujemy jeszcze odcinek drogi około 400-metrów w miejscowości Pusta Wola to powstanie alternatywny przejazd, równoległy do drogi krajowej nr 28 od Biecza do Przysiek. – wymienia starosta.

Bezzwrotne dofinansowanie z Polskiego Ładu otrzyma również pięć gmin oraz jeden związek międzygminny dla następujących zadań:

Gmina Jasło

  • Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Jasło – 1 959 000,00 zł
  • Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jasło – 489 000,00 zł

Gmina Brzyska

  • Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno – szatniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Błażkowa – 2 000 000,00 zł

Gmina Dębowiec

  • Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębowiec – 2 489 200,00 zł

Gmina Krempna

  • Budowa budynku biblioteki, lokalnego muzeum oraz punktu informacji turystycznej – 1 940 400,00 zł

Gmina Nowy Żmigród

  • Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka, Desznica, Nowy Żmigród – 2 000 000,00 zł
  • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A’ Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej – 480 000,00 zł

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

  • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 1 997 999,50 zł
  • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – PGR – 2 160 000,36 zł

Przewodniczący ZGDW Andrzej Czernecki przekazał na spotkaniu, że Związek po raz pierwszy otrzymał środki w ramach Polskiego Ładu. Będzie to w sumie 4,2 mln złotych na pomoc dla dwunastu gmin, z czego pięć jest z terenu powiatu jasielskiego. Jak zaznaczył, jest to dowód na dobrą współpracę pomiędzy gminami, a rządem.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *