Informacje

Jak przeciwdziałać skutkom zmian klimatu – plastyczne wizje młodych mieszkańców regionu

Nz. nagrodzeni uczestnicy konkursu, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Jasielskim Domu Kultury ogłoszono dzisiaj wyniki konkursu plastycznego pod hasłem „Ratujmy klimat” przeprowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach projektu współfinansowanego z funduszy norweskich. Laureaci odebrali z rąk burmistrzów miast i wójtów gmin nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy spotkania obejrzeli również przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle przystąpił do projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Partnerami przedsięwzięcia jest siedemnaście gmin, w tym miasto Jasło, gmina Brzyska, gmina Dębowiec, gmina Jasło, gmina Skołyszyn i gmina Tarnowiec w powiecie jasielskim. Wartość zaplanowanych działań to przeszło 12 milionów złotych. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w wysokości 8,3 mln złotych oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w wysokości 1,5 mln złotych.

Projekt obejmuje inwestycje w zakresie adaptacji infrastruktury miast i gmin do zmieniających się warunków klimatycznych, w tym niepożądanych skutków zjawisk pogodowych takich jak wzrost temperatury powietrza poprzez emisję do atmosfery gazów cieplarnianych, gwałtownych opadów deszczu lub gradu czy suszy. Są one coraz częściej widoczne również w naszym lokalnym środowisku stąd konieczność podejmowania wyzwań zmierzających do poprawy jakości życia populacji zamieszkującej nasz region.

Zaplanowane zostały również działania edukacyjne skierowane do mieszkańców poszczególnych samorządów wchodzących w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym najmłodszego pokolenia, które mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat istniejących zagrożeń.

Jednym z takich przedsięwzięć był konkurs plastyczny pod hasłem „Ratujmy klimat”. Jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu 17 gmin biorących udział w projekcie oraz uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu pozostałych 5 gmin należących do Związku.

Dzisiaj nastąpiło jego uroczyste rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród. Do sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury zaproszono laureatów z poszczególnych szkół podstawowych.

Oceny prac dokonała komisja składająca się z plastyczek Jasielskiego Domu Kultury oraz pracowników Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Nz. Maria Lignar, Dyrektor Biura ZGDW, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Chciałam bardzo podziękować wszystkim uczestnikom tego konkursu. Konkurs pod tytułem „Ratujmy klimat” był realizowany w ramach środków norweskich. Trzy państwa – Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekazują środki na realizację przedsięwzięć, m.in. w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury. Czyli takich przedsięwzięć, które wpływają na adaptację do zmian klimatu, a także do przystosowania się do tych zmian. – powiedziała Maria Lignar, Kierownik Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Do siedziby organizatora wpłynęło blisko dwieście prac rysunkowych nawiązujących do tematyki konkursu, a więc zmian klimatu, w tym sposobów ochrony klimatu i sposobów na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.

Te prace zostały ocenione przez komisję konkursową. W wyniku oceny tych prac wyłoniliśmy zwycięzców. Chcę powiedzieć, że cała komisja konkursowa była zachwycona pracami – zarówno pod kątem plastycznym, jak i pod kątem dojrzałości ekologicznej. – opisuje Maria Lignar. – Przyznaliśmy więcej nagród niż pierwotnie było przewidziane, gdyż okazało się, że nie mogłyśmy się powstrzymać, by nie nagrodzić grupy uczniów, na przykład z miasta Dębicy, która rewelacyjnie ukazała swoje uzdolnienia i swoją głęboką wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu. A te zmiany dostrzegamy wokół nas. Badania naukowe pokazują, że one mogą postępować coraz szybciej. Czyli wzrost temperatury, zmiany związane z nagłymi zdarzeniami takimi jak trąby powietrzne, nagłe opady czy susza. Pomalutku też dostrzegamy te zmiany i u nas, a mają one przyspieszać. W związku z tym to są bardzo ważne działania, które realizujemy we współpracy ze stroną norweską. Mamy partnera w Norwegii – w Oslo. Już w tej chwili serdecznie zapraszam wszystkie szkoły do konkursu fotograficznego – również w ramach tego projektu. Będziemy niedługo ogłaszać ten konkurs. Bardzo prosimy o śledzenie naszej strony. Będziemy też wysyłać zaproszenia do szkół. – dodała.

W sumie przyznano 42 nagrody za: pierwsze miejsce, dwa drugie miejsca, dwa trzecie miejsca, trzydzieści jeden wyróżnień oraz sześć dodatkowych wyróżnień. Finalistami zostali: Eliza Salamon ze Szkoły Podstawowej w Szerzynach (I miejsce), Ewa Sarna ze Szkoły Podstawowej w Czermnej, Tomasz Czarnik ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy (II miejsce ex aequo), Zofia Gierula ze Szkoły Podstawowej w Potoku, Natalia Nowak ze Szkoły Podstawowej w Potoku (III miejsce ex aequo).

Nz. laureatka I miejsca w konkursie wraz z opiekunką oraz sekretarz gminy Szerzyny, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Nz. nagrodzeni finaliści konkursu, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy wręczyli: Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, burmistrzowie miast i wójtowie gmin lub reprezentujący ich pracownicy urzędów.

Z wybranymi pracami plastycznymi można się było zapoznać na specjalnej wystawie dostępnej w trakcie trwania uroczystości w holu Jasielskiego Domu Kultury.

Ponadto uczestnicy dzisiejszego spotkania obejrzeli spektakl o tematyce ekologicznej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE