energia

 • OZE w Jaśle z dofinansowaniem

  Od 2016 roku aż do chwili obecnej Jasło czekało na dodatkowe środki w ramach naboru wniosków na dofinansowanie projektu rozwoju odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta. Wreszcie pojawiła się taka możliwość. Mieszkańcy już w najbliższym czasie będą mogli skorzystać z pomocy funduszy unijnych przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Zielony Rynek” w Jaśle pokryty ekologicznym dachem

  Trwają prace przy zadaszeniu drugiej połowy „Zielonego Rynku” w Jaśle. Wraz z nową konstrukcją pozwalającą ochronić handlujących, jak i odwiedzających bazar przed opadami atmosferycznymi powstaje elektrownia fotowoltaiczna, która pozwoli na zasilenie miejscowego magistratu w przetworzoną ze słońca energię elektryczną. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, a także pozwoli na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania siedziby Urzędu Miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Przykrywają drugą połowę „zielonego rynku”

  Na „zielonym rynku” w Jaśle realizowane są prace związane z budową zadaszenia drugiej połowy obiektu. Miasto planuje też wykonanie w tym miejscu elektrowni fotowoltaicznej, która wytworzony z energii słonecznej prąd będzie dostarczać do pobliskiego magistratu. Tutejszy samorząd liczy na znaczące oszczędności w rachunkach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W mieście: 800 tys. zł mniej za energię

  Ponad 300 tys. zł rocznie zaoszczędzi Miasto Jasło w 2016 i 2017 roku z tytułu zakupu energii elektrycznej zużywanej przez podległe Miastu jednostki i spółki. Miasto w imieniu kilku gmin, spółek i przedsiębiorstw ogłosiło przetarg publiczny na dostawę energii w latach 2016-2017. Oszczędności całej grupy wyniosą 800 tys. zł rocznie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kilkadziesiąt kolektorów już zainstalowanych

  Blisko 50 kolektorów słonecznych już zostało zamontowanych na domach prywatnych w Jaśle w ramach projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", w którym uczestniczy miasto.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Lokalne planowanie energetyczne

  24 czerwca w Urzędzie Miasta Jasła odbyło się spotkanie dotyczące Lokalnego Planowania Energetycznego. W spotkaniu, któremu przewodniczył Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, brali udział przedstawiciele gmin (Jasła, Brzysk, Skołyszyna, Dębowca, Kołaczyc), organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki) oraz firm.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Odnawialne źródła energii przyszłością dla Jaślan?

  Setki kilometrów wybudowanej od podstaw sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, kilkanaście wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, zmodernizowane stacje uzdatniania wody, a do tego ponad pięć tysięcy instalacji solarnych zaplanowanych na najbliższe miesiące do zainstalowania w domach prywatnych i obiektach użyteczności publicznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „SOWA” oświetli miasto?

  Miasto Jasło ma gotowy audyt efektywności elektrycznej oświetlenia ulicznego opracowany przez podmiot zewnętrzny wraz z koncepcją programową podniesienia efektywności eksploatacyjnej i użytkowej systemu, która pozwoli na aplikowanie dokumentów do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „SOWA”. W jego ramach samorządy gminne mogą ubiegać się o dotację na wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Na płycie Rynku promowali odnawialne źródła energii

  Związek Gmin Dorzecza Wisłoki był organizatorem happeningu w ramach „Europejskich słonecznych dni”. Podczas imprezy edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół zlokalizowanych na terenie dwudziestu gmin województwa podkarpackiego i małopolskiego promowano energetykę odnawialną oraz płynące z niej korzyści dla środowiska naturalnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »