Informacje

„Jasielski Klaster Energii”

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto Jasło wyraża wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do klastra energii pod nazwą „Jasielski Klaster Energii”. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że „utworzenie klastra będzie stwarzać możliwość do podejmowania działań w zakresie zarówno poprawy stanu środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego”.

Pierwszym krokiem do powstania „Jasielskiego Klastra Energii” jest uchwała podjęta przez Radę Miejską. Następnymi działaniami będzie zawiązanie klastra energii, określenie szczegółowych zasad jego funkcjonowania, zasad współpracy partnerów, wyznaczenie koordynatora oraz jego obowiązków i uprawnień. Zgodnie z zapisami uchwały, zostaną one zawarte w porozumieniu o utworzeniu klastra energii pod nazwą „Jasielski Klaster Energii”.

Kolejnym etapem będzie stworzenie polityki tego klastra polegającej na tym, że zostaną wpisane pewne założenia, które będziemy chcieli zrealizować. Wachlarz działań jest bardzo duży. Zobaczymy jakich będziemy mieć partnerów i członków, wtedy dopiero określimy plan działania jaki ten klaster będzie realizował. – wyjaśnia Paweł Zawada.

Wiodącym celem utworzenia klastra jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego odbiorcom indywidualnym, obiektom użyteczności publicznej czy sektorowi przemysłowemu. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej tłumaczył podczas obrad, że spółka już podejmuje odpowiednie działania w tym kierunku. Przymierza się m.in. do budowy dużej farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych przy ulicy Żniwnej.

Żeby zawiązać klaster to jest jedno, zaś w klastrze potrzebujemy wytwórców zielonej energii. Na dzień dzisiejszy jesteśmy najbardziej zaawansowani w tym, a mianowicie przystąpiliście państwo do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na wysypisku pod taką farmę. Mamy też inne pomysły związane z budową farm fotowoltaicznych na terenie miasta. Członkowie czy partnerzy klastra to nie tylko odbiorcy, ale przede wszystkim producenci tej zielonej energii. Klaster składający się praktycznie z samych odbiorców niewiele wniesie i niewiele będzie miał z tego profitów. Dlatego najpierw musimy ustalić politykę producentów, a potem politykę odbiorców. Kiedy pierwsze działania? Cały czas pracujemy nad tematem farm fotowoltaicznych na terenie miasta nie czekając na klaster. Zaś czekając na klaster przygotujemy na takim etapie te inwestycje, że w przypadku zawiązania się tego klastra będzie możliwość aplikowania o znaczne środki zewnętrzne na bardziej preferencyjnych warunkach niż to jest teraz. To jest dla nas głównym profitem przy realizacji inwestycji związanych z produkcją zielonej energii, a mianowicie pozyskanie środków na realizację tych zadań. Cały czas nad tym działamy. Co do terminów, one są płynne. Narazie nie potrafię powiedzieć konkretnej daty, że wtedy i wtedy będziemy mieli gotową farmę. – objaśnia.

Zawada przekazał, że wszelkie przedsięwzięcia są uzależnione od zmian w prawie energetycznym na poziomie kraju: – Od 2018 roku obowiązują dyrektywy unijne, które preferują produkcję zielonej energii. U nas te ustawy są jeszcze procedowane, zaś nie są jeszcze uchwalone. Ale chcemy być na tyle zorganizowani, że z chwilą wejścia tych ustaw w życie jesteśmy gotowi z planem inwestycyjnym w tym zakresie i wtedy będziemy mogli aplikować o te środki.

Na pytanie radnych czy osoby fizyczne będą mogły być partnerami tego klastra i będą mogli z niego korzystać odpowiedział, że tak: – Tylko musimy sobie zdać sprawę z podstawowej rzeczy – nie jest problemem zawiązanie klastra, nie jest problemem dopuszczenie mnóstwa partnerów tylko jeszcze żeby to miało sens musimy mieć odpowiednią ilość i produkcję tej energii, żebyśmy mieli czym zarządzać w tym klastrze. Według wstępnych naszych wyliczeń, jeżeli udałoby nam się zrealizować farmę fotowoltaiczną na wysypisku odpadów plus jeszcze jedną działkę procedujemy w tej chwili przy ulicy Na Kotlinę to myślę, że w prawie stu procentach potrafilibyśmy wyprodukować i dostarczyć energię do obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez burmistrza plus do naszych spółek. Ale, jak już będziemy mieli dokładnie opracowane dokumenty, wtedy określimy ile tej energii my jesteśmy w stanie wyprodukować, dostarczyć i ile tej energii i w jakim czasie nasi partnerzy klastra potrafią ją zrobić. Bardzo ważne jest zaangażowanie innych gmin, które będą chciały w tym klastrze uczestniczyć.

Burmistrz Ryszard Pabian potwierdził: – Czekamy przede wszystkim na zmianę przepisów, bo ustawa jest w tym momencie procedowana. Natomiast to nie zmienia faktu, że pewne działania będziemy realizować, bo mniej więcej wiemy, w którym kierunku te zmiany idą. One są cały czas publikowane. Zresztą nasi doradcy mają też na bieżąco informacje w tym zakresie.

Jak podkreślił, pierwszy rok po założeniu klastra będzie poświęcony na przygotowanie programu jego funkcjonowania. W najbliższym czasie zostanie zawarte porozumienie z koordynatorem tych działań.

Będzie to proces ciągły. Cały czas możemy poszukiwać zarówno dostawców, jak i odbiorców tej energii w ramach powstałego klastra. Tutaj w zależności od tego jakie będzie zapotrzebowanie, jakie będą możliwości produkcyjne, będziemy starali się odpowiednio do tego podchodzić. To mają być wzajemnie bilansujące się wielkości. Więc zarówno producenci, jak i odbiorcy, wzajemnie muszą być na tym samym poziomie. Natomiast kwestia kto może być tym inwestorem jeśli chodzi o pozyskiwanie potencjalnych producentów energii to oczywiście w głównej mierze będzie nasza spółka. Ale mogą to być również inni przedsiębiorcy, którzy tego typu inwestycje w instalacje zielonej energii przewidują w najbliższym czasie lub już je mają. Mogą to być osoby fizyczne. Równie dobrze może to być wskazanie miejsca, gdzie taka instalacja może powstać, a inwestorem nadal będzie nasza spółka. Tak, jak powiedziałem, raczej będzie to proces ciągły. Głównym realizatorem będzie MPGK. – podał Pabian.

Uchwała w sprawie utworzenia klastra energii pn. „Jasielski Klaster Energii” została przyjęta jednogłośnie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE