MPGK

 • Rośnie liczba zakażeń Legionellą w regionie. Jak na sytuację reagują służby miejskie?

  Na Podkarpaciu potwierdzono do tej pory 153 przypadki zakażenia bakterią Legionella pneumophila. Zmarło czternaście osób, przy czym wszystkie były obciążone chorobami współistniejącymi. Dodatni wynik uzyskano u jednego pacjenta z powiatu jasielskiego. Czy wobec zaistniałej sytuacji mieszkańcy Jasła mogą czuć się bezpiecznie? Służby miejskie zapewniają, że stale monitorują jakość wody jaka jest dostarczana do konsumentów. Uspokajają też, że nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Jasielski Klaster Energii”

  Miasto Jasło wyraża wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do klastra energii pod nazwą „Jasielski Klaster Energii”. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że „utworzenie klastra będzie stwarzać możliwość do podejmowania działań w zakresie zarówno poprawy stanu środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Planowane są nowe inwestycje komunalne na obszarze elektrociepłowni miejskiej

  Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa I”. Zmiana obowiązujących od 1999 roku zapisów ma pozwolić na umiejscowienie na tym terenie nowych przedsięwzięć z sektora gospodarki energetycznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ciepła w zimie ma nie braknąć

  Jasielscy radni dyskutowali dzisiaj nad tematem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom miasta przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Jak zapewniono, w związku z obecną sytuacją geopolityczną na świecie nie ma żadnego zagrożenia w dostawie energii pochodzącej z miejskiego systemu do budynków mieszkalnych czy obiektów użyteczności publicznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • MPGK planuje budowę kompostowni osadów ściekowych

  Jasielskie MPGK zamierza zrealizować kolejne duże zadanie inwestycyjne. Dotyczy ono budowy kompostowni zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych przez funkcjonującą w mieście oczyszczalnię ścieków. Kierownictwo spółki przekonuje, że za wprowadzeniem nowego rozwiązania przemawiają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i aspekt ekologiczny.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy kierunek działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

  Jasielskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej chce w niedalekiej przyszłości kompleksowo realizować zadania gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Pierwszym krokiem w poszerzeniu dotychczasowej działalności MPGK-u ma być zakup pojazdu do oczyszczania ulic. Pomocną dłoń w realizacji założonej inwestycji sprzętowej wystawili radni, przekazując środki niezbędne do podniesienia kapitału zakładowego spółki.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Czy czekają nas kolejne przerwy w dostawie ciepła?

  Przed tygodniem, gdy temperatura powietrza spadła o kilkanaście stopni poniżej zera, w Jaśle doszło do niespodziewanej awarii sieci ciepłowniczej. W jakim stanie jest infrastruktura techniczna, która doprowadza ciepłą wodę i ogrzewanie do domów mieszkańców naszego miasta? Czy w przyszłości może dojść do podobnej sytuacji? - Nie przewidujemy innych awarii, przynajmniej się ich nie spodziewamy. - wyjaśnia Paweł Zawada, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Awaria sieci ciepłowniczej na terenie Jasła w dniu 19 stycznia

  W związku panującymi warunkami atmosferycznymi (silny mróz) awarii uległa sieć ciepłownicza na terenie Miasta Jasła (w rejonie Przychodni Specjalistycznej przy ul. Szopena 38).

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Przy ulicy Na Kotlinę w Jaśle powstaje nowoczesny biurowiec MPGK

  Dzięki budowie nowego obiektu biurowo-administracyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle jaki powstaje na działce miejskiej przy ulicy Na Kotlinę znacząco podniesie się komfort pracy oraz obsługi klienta. Dotychczasowa siedziba spółki, która powstała końcem lat 80-tych ubiegłego stulecia, miała być tylko czasowym rozwiązaniem, a funkcjonuje do tej pory. Budynek odbiega swoimi parametrami technicznymi od współczesnych standardów i nie nadaje się już do dalszej eksploatacji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Czy w najbliższym czasie grozi nam brak wody?

  - Uważam, że wydział zarządzania kryzysowego powinien mieć na uwadze również to, że zbliża się dosyć poważna susza. Jak patrzę na dane Głównego Urzędu Statystycznego to ceny żywności w tej chwili, jeszcze bez suszy, wzrosły od 6 do 27 procent. - alarmuje radny miejski Leszek Znamirowski. Co jeszcze czeka na nas po zapaści społeczno-gospodarczej wywołanej skutkami pandemii koronawirusa? Czy będziemy zmuszeni do oszczędnego korzystania z wody? Jakie działania podejmuje w tej materii lokalny samorząd?

  CZYTAJ WIĘCEJ »