Informacje

Planowane są nowe inwestycje komunalne na obszarze elektrociepłowni miejskiej

| Mapa z zaznaczonym obszarem objętym projektem zmiany MPZP „Przemysłowa I”

Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa I”. Zmiana obowiązujących od 1999 roku zapisów ma pozwolić na umiejscowienie na tym terenie nowych przedsięwzięć z sektora gospodarki energetycznej.

Kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Jaśle Agata Matuszyk-Midura przekazała, że przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym planem.

W granicach objętych projektem uchwały znajduje się elektrociepłownia miejska „Hankówka” wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz jej spółka zależna – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dysponują przy ulicy Przemysłowej wolnym obszarem o powierzchni około trzech hektarów, który zamierzają przeznaczyć na inwestycje związane z rozwojem gospodarki energetycznej.

Prezes spółki MPGK Paweł Zawada wyjaśnia: – Ta zmiana jest konieczna z tego powodu, aby rozpocząć jakiekolwiek działania związane z sektorem energetycznym. Możemy dołożyć tutaj temat związany z zagospodarowaniem odpadów, czyli pozyskiwaniem energii z przeróbki termicznej odpadów. Na rynku pojawiają się różne technologie. Jednak nie możemy tego wdrożyć podczas gdy mamy zapisy w planie na dzień dzisiejszy nie dopuszczające przedsięwzięcia znacząco oddziaływujące na środowisko. To nas hamuje, żeby rozpocząć jakiekolwiek procedury związane z rozwojem gospodarki energetycznej w mieście.

Radny Andrzej Czernecki powiedział, że mieszkańcom należy się wyjaśnienie, że zmiana planu dotycząca inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko „nie oznacza, że mają to być inwestycje, które są bardzo trudne tylko wymagają one zgodnie z ustawą tego rodzaju procesu”.

Przekazał również swoją sugestię, że w najbliższym czasie będzie bardzo dużo środków przeznaczonych na modernizację energetyczną, między innymi dotyczących sektora ciepłowniczego. – Więc pójście z taką modernizacją jasielskiej elektrociepłowni jest ważne. Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii powinna korzystnie wpłynąć na ceny i na stan środowiska. Więc to jest taka sugestia jeśli chodzi o podejmowanie kierunków, a rozumiem, że Rada Miejska będzie też zaznajomiona z tym planem nowych pomysłów, bo już akceptowaliśmy plan rozwojowy przedsiębiorstwa. Taki jest trend, a jak wiemy, w jakiejś nieodległej przyszłości gaz – jako źródło kopalne – też będzie traktowane jako paliwo, od którego należy odchodzić. Tutaj jest ogromne wyzwanie i trzeba być bardzo dobrze przewidującym. Mam nadzieję, że tak się będzie działo w przypadku MPGK-u. – powiedział.

Prezes Zawada doprecyzował, że przedsiębiorstwo już teraz występuje z wnioskiem o zmianę planu, aby mieć formalnie przygotowany teren pod zakładane inwestycje. Pozwoli to na podejmowanie szybkich działań jak tylko zostaną uruchomione programy dotacyjne w tym zakresie. – Dyskutujemy już na ten temat z różnymi środowiskami. Już poruszamy te problemy. Próbujemy jakiś wstępny scenariusz przygotować co do dalszych działań. – dodał.

Kosztami sporządzenia nowego planu zostanie obciążony budżet Jasła. Jak wynika z załączonej do projektu uchwały opinii skarbnika miasta Jacka Borkowskiego, będzie to wydatek w granicach 35 tysięcy złotych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *