mpzp

 • Nowe funkcje społeczne dla obszaru „Kochanowskiego”

  Na dzisiejszej sesji przyjęto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Kochanowskiego”. Jego celem jest dopuszczenie na terenie objętym opracowaniem nowych funkcji społecznych, w tym budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Podczas dyskusji nad uchwałą radni mieli szereg wątpliwości. Chodzi o możliwość lokalizacji w tym miejscu obiektu o wysokości do 25 metrów.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle powstanie nowa galeria handlowa, a dotychczasowa się rozbuduje

  Jasielscy radni zajęli się dzisiaj kwestią zmian w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego miasta umożliwiając prywatnemu inwestorowi lokalizację nowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych, zaś drugiemu z nich rozbudowę już istniejącego. Podjęte przez nich decyzje mają przynieść zwiększone wpływy do miejskiej kasy z tytułu podatków, zaś dla lokalnej społeczności dziesiątki dodatkowych miejsc pracy. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu budynki mają pozytywnie wpisywać się w przestrzeń wizualną miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jeden głos, wspólne stanowisko. Tak dla zmiany mpzp dla Gamrat-u

  Jednym głosem w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Gamrat-I” mówili dzisiaj zarówno burmistrz, jak i radni miejscy, którzy poprzednio odrzucili projekt uchwały. - To jest temat, który być może wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i powstanie miejsc pracy. - przyznał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

  CZYTAJ WIĘCEJ »