Rada Miejska Jasła

 • Filia biblioteczna na osiedlu Kopernika do modernizacji

  Przewidywany jest generalny remont budynku komunalnego na osiedlu Kopernika, w którym mieści się jedna z trzech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Instytucja zyska dzięki temu większą powierzchnię użytkową do udostępniania swoich zbiorów czytelnikom oraz na potrzeby organizacji dodatkowych zajęć związanych z aktywizacją lokalnej społeczności. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa oraz środków własnych miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strażacy z miejskich jednostek OSP będą pobierali wyższy ekwiwalent

  Wzrośnie stawka dodatkowego wynagrodzenia finansowego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych mających swoją siedzibę na terenie miasta Jasła. Świadczenie przysługuje druhom biorącym udział w działaniach ratowniczych czy akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z przyjętą uchwałą, ekwiwalent będzie wypłacany za każdą rozpoczętą godzinę wyjazdu z jednostki do zdarzenia. W myśl lokalnych przepisów, zapłata przysługiwać będzie również za udział w ćwiczeniach i szkoleniach zawodowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet miasta Jasła uchwalony. Rzadko się zdarza, że bez głosów sprzeciwu

  Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej miasta Jasła na 2024 rok oraz przeprowadzonej wielogodzinnej dyskusji radni miejscy niemal jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem najważniejszego dokumentu finansowego naszego miasta. To rzadka sytuacja w historii lokalnego samorządu. - Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy dokładali wszelkich starań, aby ująć te zadania, które są konieczne dla naszego miasta, a jednocześnie szukać dochodów, aby pokryć te planowane wydatki. - komentował podczas dzisiejszych obrad burmistrz Ryszard Pabian.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wyższy podatek od nieruchomości kosztem zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Od 1 stycznia 2024 roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku przeciętny mieszkaniec Jasła zapłaci o osiem groszy więcej niż do tej pory. Uzyskane w ten sposób dochody samorząd zamierza przeznaczyć na pokrycie części kosztów potrzebnych do zbilansowania funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałę przygotowaną przez magistrat poparło 8 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 5 było przeciw. W sesji nadzwyczajnej, na której omawiano temat, nie wzięło udziału 6 radnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Stawki podatku od nieruchomości oraz dopłata do śmieci póki co bez rozstrzygnięcia

  Na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu jasielscy radni mieli podjąć uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok oraz zająć stanowisko w sprawie pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obydwa tematy zostały jednak wycofane z porządku obrad.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Głos młodych ma być bardziej słyszalny

  Samorząd Jasła wzmacnia rolę Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dorośli radni uchwalili nowy statut swojego organu doradczego. Uwzględnione w nim zmiany mają przynieść pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszej populacji naszego miasta. O tym, że młodzi ludzie chcą aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania polityki społecznej, gospodarczej czy kulturalnej, pokazuje chociażby ich zaangażowanie podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Trzy używane autobusy w wersji miejskiej dla jasielskiego przewoźnika

  Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zamawia trzy używane autobusy nisko wejściowe w przedziale do ośmiu metrów długości. Spółka systematycznie modernizuje swój tabor, zastępując wysłużone pojazdy nowszymi modelami. Tym samym dostosowuje się do bieżących potrzeb rynku przewozowego oraz wymagań środowiskowych. Lada chwila ma zostać ogłoszony przetarg na zakup pierwszych w mieście autobusów elektrycznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Słonecznego uśmiechu” – przedszkole przy ulicy Słowackiego ma swoje imię

  Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle od dzisiaj będzie nosiło imię „Słonecznego Uśmiechu”. Z wnioskiem do samorządu lokalnego o nadanie takiej nazwy wystąpili wspólnie nauczyciele i rodzice wychowanków tej placówki oświatowej. Radni miejscy podeszli do tego tematu z życzliwością i jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem uchwały.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Fundusze Europejskie szansą na dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu

  Fundusze Europejskie mogą pomóc w przystosowaniu miejskiej infrastruktury do dynamicznych zmian klimatycznych. Samorząd Jasła złoży wniosek o środki przeznaczone właśnie na ten cel, na co zgodę wyrazili jednogłośnie radni miejscy. Dzięki zaplanowanym do realizacji zadaniom, przestrzeń publiczna w wyznaczonych obszarach naszego miasta zyska nową, przyjazną dla mieszkańców estetykę, a jednocześnie poprawi się bezpieczeństwo przed zagrożeniami jakie niosą za sobą gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto udzieli dotację szpitalowi na doposażenie oddziału ginekologicznego

  Samorząd Jasła przekaże w tym roku Szpitalowi Specjalistycznemu dotację celową, która pozwoli na częściowe sfinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologicznego. Uchwałę w tej sprawie radni miejscy podjęli jednogłośnie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »