Rada Miejska Jasła

 • Radni miejscy spotkali się na lipcowym posiedzeniu

  Dzisiaj odbyła się LXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Czy opłaty za śmieci pójdą w górę?

  Decyzją radnych Rady Miejskiej Jasła zmieniono uchwałę budżetową na 2022 rok zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 1,2 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Władze miasta podkreślają, że obecna sytuacja społeczno-gospodarcza nie napawa optymizmem na przyszłość i nie wykluczają, że za parę miesięcy mieszkańcy zostaną postawieni przed koniecznością ponoszenia wyższych opłat za wywóz śmieci.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

  Burmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta. 20 czerwca w sali obrad Rady Miejskiej Jasła odbyła się sesja absolutoryjna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kiedy powstanie nowa droga dojazdowa do mostu na osiedlu Gądki?

  Dzięki oddanemu do użytku w czerwcu ubiegłego roku mostowi na Wisłoce mieszkańcy Gądek zyskali dodatkowe połączenie komunikacyjne przez co mogą szybciej przedostać się na drugą stronę rzeki jadąc do centrum miasta. Skrócił się również czas dotarcia służb ratowniczych w razie nagłej potrzeby. Natomiast wiele do życzenia pozostawia stan techniczny drogi dojazdowej po stronie osiedla. Samorząd jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej związanej z budową nowej ulicy miejskiej, która ma biec wzdłuż obwałowań przeciwpowodziowych i omijać istniejącą zabudowę domów jednorodzinnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Będzie remont ulicy Konopnickiej zniszczonej wskutek nawalnych deszczy

  Jasło otrzymało przeszło pół miliona złotych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na odtworzenie nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej zniszczonej wskutek nawalnych deszczy, które przetoczyły się przez nasze miasto w czerwcu 2020 roku. Obecnie trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Muzeum w domu po rodzinie Przybyszowskich?

  Miasto Jasło wraz ze swoimi instytucjami kultury oraz partnerskim Vranovem nad Toplo'u zamierza przystąpić do realizacji wspólnego projektu w ramach promocji dziedzictwa historycznego polsko-słowackiego pogranicza. Jednym z zadań inwestycyjnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia jest zakup oraz zaadoptowanie jednego z historycznych budynków w centrum naszego miasta - utworzenie dodatkowej przestrzeni wystawienniczej dla obecnego muzeum.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowi patroni ulic na osiedlu Niegłowice

  Ignacy Mościcki, Adela i Marcin Mastejowie oraz ksiądz Alfred Solarski zostali nowymi patronami ulic na jasielskim osiedlu Niegłowice.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rodzice + troje lub więcej dzieci = zniżki w domu kultury, muzeum czy na basenie

  Wzorem innych polskich miast lokalny samorząd wprowadza „Jasielską Kartę Dużej Rodziny”, uprawniającą rodziny wielodzietne do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty biorące udział w programie. Na razie do akcji włączyły się instytucje miejskie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto przejmuje działkę od spółdzielni i chce tam budować plac zabaw dla dzieci

  Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała na rzecz miasta działkę położoną na osiedlu Ulaszowice. Urzędnicy planują w tym miejscu budowę kilkuarowego nowoczesnego placu zabaw dla dzieci. Jeśli miastu uda się zdobyć dofinansowanie to inwestycja w większości zostanie zrealizowana ze środków unijnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »