Informacje

Od piątku ma ruszyć dystrybucja preferencyjnego węgla dla mieszkańców Jasła

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Mieszkańcy Jasła, którzy zadeklarowali chęć zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, zapłacą w punkcie odbioru 1 780 złotych za tonę, niezależnie od wskazanego w deklaracji rodzaju paliwa stałego. Proces dystrybucji ma zostać uruchomiony od piątku 2 grudnia.

Na chwilę obecną do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęło 381 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Mieszkańcy naszego miasta zadeklarowali chęć nabycia dwóch rodzajów węgla – groszek w łącznej ilości 414 ton i orzech w łącznej ilości 50 ton. Operatorem, z którym została zawarta przez samorząd miejski umowa na dostawę węgla kamiennego, jest Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach.

Złożyliśmy zamówienie i mamy podpisaną umowę na dostarczenie węgla. Węgiel już częściowo jest na terenie Jasła w tym podmiocie, z którym zawrzemy umowę o dalszej współpracy. – poinformował w trakcie dzisiejszej sesji Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła.

Na organizację i obsługę procesu dystrybucji węgla wśród mieszkańców zabezpieczono w budżecie Jasła kwotę 47 250 złotych.

Od jutra (piątek, 2 grudnia) urzędnicy mają rozpocząć proces informowania mieszkańców zakwalifikowanych do programu o procedurze związanej z zakupem węgla. – To będzie cała procedura z tym związana. Mieszkaniec musi zapłacić za ten węgiel, otrzyma potwierdzenie, informację od nas z kim się ma kontaktować, gdzie odbierać węgiel i gdzie ma po niego jechać. – podał Maciej Jagielski, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle.

Radni miejscy otrzymali od urzędnika wyjaśnienie, że głównym kryterium na podstawie którego dokonywany będzie zakup preferencyjny, ma być otrzymanie przez mieszkańca dodatku węglowego bądź pozytywne rozpatrzenie o przyznanie tego dodatku plus ewentualnie czy dana osoba figuruje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Za jedną tonę węgla, niezależnie od jego rodzaju, mieszkaniec Jasła zapłaci na składzie cenę 1 780 złotych.

Od samego początku zależało nam na tym, aby jak najniżej wyszedł koszt jednostkowy dla odbiorcy indywidualnego. – podkreśla Maciej Jagielski. – W związku z powyższym, odkąd tylko zobligowano burmistrza i gminy do obsługi tego tematu i realizacji zapisów ustawy, były dwa warianty. Albo każda z gmin organizowała sobie indywidualnie transport z kopalni bądź ewentualnie korzystała z kwalifikowanych dostawców węgla. Nasze działania poszły w tym kierunku, żeby skorzystać – zresztą zgodnie z sugestią Polskiej Grupy Górniczej – z kwalifikowanych dostawców węgla, ponieważ to pozwoliło nam znacząco obniżyć koszt dostawy tego węgla loco do miasta Jasła. Gdybyśmy nie skorzystali z tego kwalifikowanego dostawcy węgla musielibyśmy zapłacić około 100 złotych brutto do każdej tony węgla, czyli ta cena węgla by już wzrosła. Jak wiemy, ustawa daje nam możliwość sprzedaży tego węgla w cenach od 1,5 do 2 tysięcy złotych, w tym musimy się zmieścić we wszelkich kosztach z tym związanych. Musimy ponieść koszty przechowywania, ważenia, nadzoru, obsługi biurowej i szeregu działań z tym związanych. Jesteśmy chyba jedyną gminą z powiatu jasielskiego, która skorzystała z tego kwalifikowanego dostawcy węgla. Jest to spółka Węglomat Trzciana. To jest firma, która ma główną siedzibę w Rzeszowie, punkt składowy w Jaśle obok dawnego PKS-u. Oni tutaj już otrzymali około 120-130 ton węgla, który jest przeznaczony dla mieszkańców naszego miasta. W dniu dzisiejszym rozmawiałem z prezesem tejże spółki. W poniedziałek wyjeżdża kolejny zestaw pojazdów, ponieważ my ten węgiel transportujemy do miasta Jasła za pośrednictwem tejże spółki transportem kołowym. Bodajże cztery bądź pięć samochodów, każdy o pojemności 25 ton, ma wyjechać w poniedziałek po kolejną dostawę węgla. – opisuje szczegółowo.

Urzędnik zaznacza, że cena odbioru węgla w porównaniu z pozostałymi samorządami powiatu jasielskiego prezentuje się bardzo atrakcyjnie. – Z informacji jakie posiadam na chwilę obecną dam przykład dwóch gmin. Gmina Nowy Żmigród sprzedaje dla mieszkańców węgiel w kwocie 1 890 zł. Gmina Jasło w dniu wczorajszym ogłosiła kwotę 1850 zł za tonę węgla. – informuje.

Jagielski doprecyzował natomiast, że do zaproponowanej kwoty nie wliczono kosztów transportu ze składu przy ulicy Przemysłowej do miejsca wskazanego przez kupującego: – Wszelakie koszty związane z procesem do momentu sprzedaży węgla ponosić mamy my, wspólnie ze spółką górniczą. Natomiast musimy pamiętać o jednym, że koszty transportu ze składu węglowego do miejsca zamieszkania każdego z wnioskodawców, czyli naszych mieszkańców, muszą ponieść sami. Nie ma tu możliwości, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób to sfinansować. Dlatego nasze działania, o których wspomniałem na początku, dążyły do tego, aby cena tego węgla była maksymalnie najniższa.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE