Informacje

Od nowego roku podrożeją śmieci

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Od 1 stycznia wzrosną stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie naszego miasta. Statystyczny jaślanin zapłaci miesięcznie za śmieci o prawie sześć złotych więcej niż do tej pory. Zebrane od mieszkańców opłaty z tego tytułu nie zbilansują jednak w pełni funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Radni postanowili, że uzupełnią tę kwotę innymi dochodami budżetowymi, aby częściowo zdjąć ciężar podwyżki ze swoich obywateli.

Z prezentowanych przez jasielski magistrat danych wynika, że rokrocznie koszty funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej w naszym mieście nie bilansują się z dochodami własnymi gminy pochodzącymi od mieszkańców z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Urzędnicy tłumaczą, że nie mają żadnego wpływu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, a za wzrost cen odpowiadają czynniki zewnętrzne pozostające poza działalnością samorządu. Wpływ na kształtowanie polityki śmieciowej mają przede wszystkim wzrost cen zakupu paliwa, płacy minimalnej i kosztów energii, co przekłada się najpierw na koszty odbioru odpadów od mieszkańców, a później ich zagospodarowanie i przetwarzanie na instalacji.

W 2019 roku stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jasła oszacowano na poziomie 29,17 złotych. Skarbnik Jacek Borkowski przekazał, że uwzględniając inflację opłata w kolejnych latach powinna kształtować się na poziomie 30,16 zł w 2020 roku, 31,70 zł w 2021 roku i 37,20 zł w 2022 roku. Stawka na 2023 rok powinna wzrosnąć aż do poziomu 42,07 zł. Rada Miejska, uwzględniając wiele aspektów, dokonywała przesunięć budżetowych w zakresie wprowadzenia dodatkowych środków na pokrycie niezbilansowanych kosztów gospodarki odpadami.

Pod uwagę przy kształtowaniu cen należy również wziąć ilość produkowanych odpadów w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca. Z prezentowanych danych wynika, że jaślanie wytwarzają rocznie około 344 kg śmieci. To plasuje Jasło na dziesiątym miejscu w regionie.

Jacek Borkowski przytoczył dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące naszej najbliższej okolicy: gmina Solina (431 kg), miasto Krosno (427 kg), miasto Rzeszów (426 kg), miasto Przeworsk (401 kg), miasto Jarosław (377 kg), miasto Łańcut (371 kg), miasto Mielec (365 kg), miasto Stalowa Wola (359 kg), miasto Nisko (351 kg), miasto Jasło (344 kg), miasto Gorlice (343 kg), miasto Przemyśl (330 kg), miasto Dębica (330 kg), miasto Sanok (323 kg), miasto Tarnobrzeg (306 kg), miasto i gmina Kołaczyce (268 kg), gmina Jarosław (261 kg), miasto Brzozów (249 kg), gmina Przemyśl (246 kg), gmina Mielec (222 kg), gmina Tarnowiec (191 kg), gmina Jasło (165 kg), gmina Dębowiec (162 kg), gmina Skołyszyn (156 kg), gmina Frysztak (147 kg), gmina Brzyska (147 kg), gmina Czudec (143 kg), gmina Krempna (142 kg), gmina Osiek Jasielski (141 kg), gmina Sanok (138 kg), gmina Wiśniowa (131 kg), gmina Niebylec (128 kg), gmina Nowy Żmigród (121 kg).

Propozycja uchwały, którą przygotowano na dzisiejszą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, zakłada podwyżkę opłat do 35 złotych miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jeśli właściciel danej nieruchomości nie będzie wywiązywał się z tego obowiązku to cena wzrośnie do 70 złotych. W przypadku lokali niezamieszkałych, w których produkowane są śmieci, od nowego roku trzeba będzie zapłacić 1,64 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny lub 3,28 zł zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Takie rozwiązanie uzyskało aprobatę dwunastu radnych: Andrzej Dziedzic, Iwona Dziedzic, Mariusz Filip, Kazimierz Mikrut, Jerzy Okarma, Henryk Rak, Małgorzata Rymarz, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba. Przeciwko uchwale zagłosowali: Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Robert Hap, Maria Kluz, Mariola Mazur, Jan Pierzchała, Leszek Znamirowski. Od głosu wstrzymali się Andrzej Czernecki i Józef Twarduś.

W ślad za podjętą decyzją radni przyjęli kolejną uchwałę dotyczącą pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 245 600 zł.

Obecnie prowadzony jest przetarg, w wyniku którego zostanie wyłoniony podmiot odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 13 grudnia.

 W ARCHIWUM PORTALU: 

Radykalna podwyżka opłat za śmieci na razie wstrzymana

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *