gospodarka odpadami

 • Wyższy podatek od nieruchomości kosztem zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Od 1 stycznia 2024 roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku przeciętny mieszkaniec Jasła zapłaci o osiem groszy więcej niż do tej pory. Uzyskane w ten sposób dochody samorząd zamierza przeznaczyć na pokrycie części kosztów potrzebnych do zbilansowania funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwałę przygotowaną przez magistrat poparło 8 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 5 było przeciw. W sesji nadzwyczajnej, na której omawiano temat, nie wzięło udziału 6 radnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Stawki podatku od nieruchomości oraz dopłata do śmieci póki co bez rozstrzygnięcia

  Na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu jasielscy radni mieli podjąć uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok oraz zająć stanowisko w sprawie pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obydwa tematy zostały jednak wycofane z porządku obrad.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Oficjalnie otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaśle

  Miasto Jasło udostępniło mieszkańcom zmodernizowany Punkt Selektywnej Gospodarki Odpadów Komunalnych. Mieści się on przy ulicy Żniwnej, obok dawnego składowiska śmieci. Obiekt będzie czynny przez cztery dni w tygodniu. Inwestycja to część dużego projektu o wartości przeszło 9,5 mln złotych, realizowanego ze środków pozyskanych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własnego budżetu samorządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Oficjalne otwarcie PSZOK w Jaśle

  Przy ulicy Żniwnej w Jaśle oficjalnie otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obiekt został zmodernizowany ze środków pozyskanych przez samorząd z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Bezpłatne pojemniki na odpady dla mieszkańców Jasła

  16 tysięcy pojemników na odpady trafi do prywatnych domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie Jasła. Od 30 stycznia do końca lutego Urząd Miasta w Jaśle, przy współpracy z firmą odbierającą odpady, będzie dostarczał je swoim mieszkańcom.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Od nowego roku podrożeją śmieci

  Od 1 stycznia wzrosną stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie naszego miasta. Statystyczny jaślanin zapłaci miesięcznie za śmieci o prawie sześć złotych więcej niż do tej pory. Zebrane od mieszkańców opłaty z tego tytułu nie zbilansują jednak w pełni funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Radni postanowili, że uzupełnią tę kwotę innymi dochodami budżetowymi, aby częściowo zdjąć ciężar podwyżki ze swoich obywateli.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radykalna podwyżka opłat za śmieci na razie wstrzymana

  Zgodnie z przygotowaną przez jasielski magistrat propozycją, od przyszłego roku stawka za odbiór i wywóz śmieci z nieruchomości miała radykalnie wzrosnąć w zależności od zbierania ich przez mieszkańców w sposób selektywny bądź nieselektywny. Radni, po długiej dyskusji i miejscami agresywnej wymianie zdań między sobą oraz wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień złożonych przez urzędników, odrzucili przedstawiony projekt uchwały. Wynik głosowania nie przesądza jednak o całkowitym zamknięciu tematu: prędzej czy później będą musieli ponownie zmierzyć się problemem, aby zbilansować koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie naszego miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Czy opłaty za śmieci pójdą w górę?

  Decyzją radnych Rady Miejskiej Jasła zmieniono uchwałę budżetową na 2022 rok zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 1,2 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Władze miasta podkreślają, że obecna sytuacja społeczno-gospodarcza nie napawa optymizmem na przyszłość i nie wykluczają, że za parę miesięcy mieszkańcy zostaną postawieni przed koniecznością ponoszenia wyższych opłat za wywóz śmieci.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Już niedługo rozpocznie się budowa nowego PSZOK-u w Jaśle

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ul. Żniwnej będzie rozbudowany i zmodernizowany. Wartość prac budowlanych, które mają zakończyć się w przeciągu jednego roku, wynosi 6 mln 50 tys. zł. Miasto Jasło na realizację całego projektu, którego jednym z elementów jest rozbudowa PSZOK-u, wynosi blisko 9,3 mln zł - uzyskało 4,5 mln zł dofinansowania.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Doradzą burmistrzowi w sprawie gospodarki odpadami

  Przy burmistrzu Jasła został powołany postulowany już od dłuższego czasu m.in. przez lokalnych radnych zespół roboczy, którego przedmiotem działania będzie wypracowanie racjonalnych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej na terenie naszego miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »