Informacje

Oficjalnie otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaśle

| Zmodernizowany PSZOK w Jaśle, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto Jasło udostępniło mieszkańcom zmodernizowany Punkt Selektywnej Gospodarki Odpadów Komunalnych. Mieści się on przy ulicy Żniwnej, obok dawnego składowiska śmieci. Obiekt będzie czynny przez cztery dni w tygodniu. Inwestycja to część dużego projektu o wartości przeszło 9,5 mln złotych, realizowanego ze środków pozyskanych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własnego budżetu samorządu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaśle mieści się przy ulicy Żniwnej 11, w sąsiedztwie nieczynnego już składowiska odpadów komunalnych, które funkcjonowało w tym miejscu od lat 70-tych ubiegłego stulecia do roku 2009, a w latach 2011-2012 zostało zrekultywowane. Rocznie deponowanych było tu około 10 tysięcy ton śmieci.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
  • W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie koncepcji, która była opracowana przez Urząd Miasta w Jaśle. Szukaliśmy też środków zewnętrznych. Były ogłoszone projekty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszu spójności na gospodarkę odpadami. Jeden z programów był na rozbudowę czy budowę nowych PSZOK-ów. W 2020 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie i w 2021 przystąpiliśmy do prac. – informuje Marcin Gustek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle.

Roboty budowlane były prowadzone przez dwa lata (2021-2022). Inwestycję zrealizowało Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Była to praktycznie budowa wszystkich obiektów od nowa.

Wykonano halę magazynowo-gospodarczą (przeznaczoną do składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, farb, olejów, rozpuszczalników, lamp fluorescencyjnych, odpadów zawierających rtęć, urządzeń zawierających freony), dwie rampy rozładunkowe, wagę samochodową, boksy betonowe na odpady, drogi dojazdowe i place manewrowe, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring wizyjny, nasadzenie zieleni.

Obok głównej bramy wjazdowej na teren Punktu znajduje się budynek administracyjno – socjalny (ze starej części zostały praktycznie gołe ściany – wszystko pozostałe zostało wymienione na nowe). Przy wejściu do środka powstały elementy architektoniczne nawiązujące swoim charakterem do gospodarki odpadami – wykorzystano bowiem kolory symbolizujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

„Sercem” obiektu jest sala edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny, gdzie będą prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży z jasielskich placówek oświatowych.

  • Pomysł zrodził się z tego, że w naszym mieście prowadzonych jest dużo projektów, w które bardzo mocno angażują się uczniowie, na przykład liga naukowa. Bardzo często jest tak, że takie grupy kilkuosobowe mają pytania na tematy związane z ochroną środowiska. Stwierdziliśmy, że dobrym elementem będzie właśnie taka mini sala. Będzie się można tutaj spotkać z taką grupą uczniów i pokazać im choćby składowisko odpadów czy jakiś element systemu gospodarki odpadami. Mamy też tutaj ścieżkę edukacyjną, która mówi o najważniejszych rzeczach w dziedzinie gospodarki odpadami. – wyjaśnia Marcin Gustek.

Projekt realizowany przez miasto Jasło był podzielony na kilka zadań. Najważniejsze to oczywiście rozbudowa i modernizacja obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie PSZOK w regały na odpady, wszelkiego rodzaju pojemniki, kontenery, ładowarka, rębak i wiele narzędzi ręcznych.

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to przede wszystkim wymóg ustawowy. Dlatego też staramy się, aby spełnił oczekiwania naszych mieszkańców. On funkcjonował już od dawna natomiast zdecydowaliśmy się, aby go zmodernizować. W tym celu pozyskaliśmy dodatkowe środki w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całej inwestycji to ponad 9,7 mln złotych, a to dofinansowanie to ponad 4,5 mln złotych. Natomiast po co? Po to, żeby mieszkaniec mógł bezpośrednio tutaj przywieść swoje odpady. System w naszym mieście funkcjonuje w ten sposób, że te produkowane na co dzień odbieramy w jakiś tam interwałach czasowych natomiast odpady wielkogabarytowe, zielone odbieramy rzadziej. Stąd też jeśli ktoś stwierdzi, że nie chce ich przetrzymywać albo czekać na ten ustalony termin odbioru będzie mógł przywieść je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. – powiedział Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Jasielski PSZOK będzie otwarty we wtorki, środy i piątki w godzinach od 9 do 18 oraz w soboty od godziny 9 do 16. Zarządzać nim będzie Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jaśle.

  • Można przywozić w zasadzie wszystko. Jeden warunek – musi to być posegregowane, aby ten odbiór przebiegał w sposób sprawny. Większość śmieci będzie można pozostawiać nieodpłatnie natomiast zakładamy, że będą jednak ustalone limity odpadów, które będziemy przyjmować. – objaśnia burmistrz.
 FOTOGALERIA: 

Oficjalne otwarcie PSZOK w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *