Informacje

Uformował się kształt samorządu Jasła na lata 2024-2029

Do składu osobowego Rady Miejskiej IX kadencji dołączył w poniedziałek (20 bm.) Zenon Gondek, przez co lokalny samorząd może już w pełni decydować o ważnych dla miasta i jego mieszkańców sprawach. Podczas sesji dokonano wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady. W prezydium zasiadać będą dwaj emerytowani funkcjonariusze państwowych służb mundurowych.

II Sesja Rady Miejskiej Jasła IX kadencji rozpoczęła się z prawie półgodzinnym opóźnieniem, a to ze względu na wydane przez komisarza wyborczego w Krośnie postanowienie o wstąpieniu na wakujący mandat radnego przez Zenona Gondka. Dopiero po dokonaniu niezbędnych formalności można było otworzyć obrady i odebrać od niego uroczyste przyrzeczenie, dzięki czemu lokalny samorząd mógł przystąpić do pracy na rzecz lokalnej społeczności już bez żadnych przeszkód.

Pełny 21-osobowy skład Rady Miejskiej Jasła IX kadencji (2024-2029) od dnia 20 maja 2024 roku stanowią tym samym: Joanna Banach-Gancarz, Piotr Bialik, Krzysztof Czeluśniak, Urszula Czyżowicz, Artur Dudek, Zenon Gondek, Jolanta Jachym, Mariola Mazur, Jerzy Okarma, Krzysztof Pec, Jan Pierzchała, Piotr Samborski, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk, Robert Snoch, Tomasz Stanek, Anna Szprucińska, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba, Leszek Znamirowski.

Przy stole prezydialnym Rady Miejskiej Jasła IX kadencji obok przewodniczącego Marcina Węgrzyna zasiadać będą Jerzy Okarma i Bogdan Ziemba. Na funkcję wiceprzewodniczących Rady zostali wybrani podczas tajnego głosowania.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Kandydaturę Jerzego Okarmy zgłosiła Bogusława Wójcik natomiast Bogdana Ziemby Piotr Bialik.

W celu przeprowadzenia tajnego głosowania została powołana komisja skrutacyjna w składzie: Joanna Banach-Gancarz, Urszula Czyżowicz, Jolanta Jachym.

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następujące poparcie: Jerzy Okarma – 17 głosów „za”, Bogdan Ziemba – 15 głosów „za”.

Bardzo dziękuję za oddane na mnie głosy. Jest to dla zaszczyt, że będę mógł pracować w prezydium Wysokiej Rady. – powiedział tuż po wyborze Jerzy Okarma. – Myślę, że jak tu wszyscy siedzimy, chcemy pracować dla tego miasta i jego mieszkańców. Dlatego też bardzo proszę o dobrą współpracę z panem przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi. Dziękuję bardzo jeszcze raz za głosy i zaufanie.

Ja również chciałbym serdecznie podziękować za oddane głosy i zaufanie. Chciałbym dodać, że z całą mocą będę chciał wspierać pana przewodniczącego w jego pracach. Mam nadzieję, że przełoży się to na dobrą jakość pracy Rady, co będzie dobre dla miasta Jasła. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. – dodał Bogdan Ziemba.

Jerzy Okarma ma 63 lata. To emerytowany policjant. W kadencji 2018-2024 zasiadał w Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Do Rady Miasta dostał się po raz drugi z rzędu. Startował z listy komitetu wyborczego wyborców „Odnowa”. W okręgu wyborczym nr 3, obejmującym osiedla Mickiewicza, Kaczorowy, Bryły, Gamrat i Krajowice, uzyskał 299 głosów.

Z kolei 59-letni Bogdan Ziemba to emerytowany funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej. Jest to jego druga kadencja w samorządzie miasta Jasła. W latach 2018-2024 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji. Podczas wyborów zarządzonych na dzień 7 maja 2024 r. bezskutecznie ubiegał się o stanowisko burmistrza miasta Jasła, startując z własnego komitetu wyborczego wyborców. Za to uzyskał mandat radnego w okręgu wyborczym nr 1, obejmującym osiedla Kopernika, Górka Klasztorna, Gądki, Niegłowice, Żółków i Rafineria. Poparło go wówczas 278 obywateli.

W czasie poniedziałkowej sesji ustalono składy osobowe oraz przedmiot działania sześciu stałych komisji. Do pracy w każdej z nich wybrano po siedmiu radnych. Ponadto zostało zawiązanych pięć klubów: Platforma Obywatelska, Odnowa, Jaślanie, Wspólnie dla Jasła oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano radnych: Piotr Bialik, Krzysztof Pec, Krystyna Sikora, Robert Snoch, Agnieszka Sobczyk, Bogusława Wójcik, Leszek Znamirowski.

Do Komisji Finansowo-Budżetowej wybrano radnych: Piotr Bialik, Krzysztof Czeluśniak, Urszula Czyżowicz, Mariola Mazur, Jerzy Okarma, Jan Pierzchała, Tomasz Stanek.

Do Komisji Spraw Społecznych wybrano radnych: Joanna Banach-Gancarz, Urszula Czyżowicz, Jolanta Jachym, Piotr Samborski, Anna Szprucińska, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba.

Do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji wybrano radnych: Artur Dudek, Zenon Gondek, Jerzy Okarma, Jan Pierzchała, Robert Snoch, Marcin Węgrzyn, Bogdan Ziemba.

Do Komisji Samorządowo-Statutowej wybrano radnych: Zenon Gondek, Piotr Samborski, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk, Tomasz Stanek, Marcin Węgrzyn, Leszek Znamirowski.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano radnych: Joanna Banach-Gancarz, Krzysztof Czeluśniak, Artur Dudek, Jolanta Jachym, Mariola Mazur, Krzysztof Pec, Anna Szprucińska.

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie miesięcznego wynagrodzenia burmistrza Jasła Adama Kostrząba. Składowe pensji włodarza naszego miasta stanowić będą: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9 910 zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 3 280 zł brutto oraz ustawowo regulowane dodatek specjalny i dodatek za wieloletnią pracę.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *