Informacje

Rada Miejska Jasła już w pełnym składzie

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Podczas II Sesji Rady Miejskiej Jasła IX kadencji ślubowanie złożył Zenon Gondek, który w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 maja 2024 r. startował z listy komitetu wyborczego wyborców Wojciecha Zająca. Tym samym samorząd miejski może obradować już w pełnym składzie osobowym.

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 maja 2024 r., mandat radnego Rady Miejskiej Jasła IX kadencji objął Zenon Gondek, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Ślubował on przed zgromadzonymi: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwe, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Na końcu roty ślubowania dopowiedział formułę „Tak mi dopomóż Bóg„.

Nowo zaprzysiężony radny zastąpił w Radzie Miasta Wojciecha Zająca, który zrzekł się z pełnienia tej funkcji społecznej.

Zenon Gondek ma 50 lat. Jest przedsiębiorcą i obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. W ostatnich wyborach startował z szóstego miejsca w okręgu wyborczym nr 2 (Śródmieście, Ulaszowice, Hankówka, Sobniów, Brzyszczki). Otrzymał 134 głosy.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *