Informacje

Nowo wybrani radni i burmistrz Jasła już po ślubowaniu 📸

Rozpoczyna się IX kadencja samorządu miejskiego

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Jasielskim Domu Kultury odbyła się dzisiaj uroczysta sesja inaugurująca dziewiątą kadencję samorządu miejskiego. Nowo wybrani radni oraz burmistrz Adam Kostrząb odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie na sztandar miasta Jasła. Na przewodniczącego Rady w tajnym głosowaniu wybrano Marcina Węgrzyna.
| FOTOGALERIA

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Jasła IX kadencji została zorganizowana w Jasielskim Domu Kultury. Obradom przewodniczyła najstarsza wiekiem radna Bogusława Wójcik. Posiedzenie rozpoczęło się od wprowadzenia na salę sztandaru miasta Jasła oraz odegraniu hejnału miasta Jasła w aranżacji na dwie trąbki.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle Katarzyna Bednarz wręczyła zaświadczenia stwierdzające wybór radnych oraz burmistrza miasta. Poszczególni radni, po odczytaniu roty „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, wypowiadali słowo „Ślubuję”. Wszyscy, za wyjątkiem Piotra Bialika, Artura Dudka oraz Jolanty Jachym, do treści ślubowania dopowiadali frazę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie ślubowanie złożył nowo wybrany burmistrz Adam Kostrząb: „Obejmując urząd burmistrza miasta Jasła uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Jasła. Tak mi dopomóż Bóg.

Przed wygłoszeniem swojego pierwszego oficjalnego wystąpienia w nowej roli, Adam Kostrząb powitał przybyłych na dzisiejsze uroczyste posiedzenie, burmistrzów miasta Jasła poprzednich kadencji – Ryszarda Pabiana, Marię Kurowską i Andrzeja Czerneckiego; własną rodzinę; członków komitetu wyborczego wyborców „Odnowa”; dyrektorów instytucji, organizacji społecznych oraz stowarzyszeń; przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu oraz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta Jasła.

Na wstępie powiedział: „Stoję dziś przed Wami z radością i wdzięcznością, ale również z pokorą jako nowo wybrany burmistrz. Jest to dla mnie moment pełen emocji i nadziei, ale przede wszystkim olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie. Moment, który symbolicznie inauguruje nowy rozdział w historii naszego miasta.

Przemówienie inaugurujące kadencję samorządu miejskiego w latach 2024-2029 rozpoczął od serdecznych podziękowań za udzielone poparcie i zaufanie: „To Wasza wiara sprawiła, że od dziś mogę służyć naszej wspólnocie jako burmistrz. Obiecuję, że będę godnie Was reprezentował i dbał o dobro naszego miasta, z całym moim zaangażowaniem i oddaniem”.

Dalej mówił: „Jasło to miejsce bogate w historię, kulturę i dziedzictwo. Od dawna jest znane ze swej gościnności, wspólnotowego ducha i gotowości do działania. Dzięki pracy i determinacji moich poprzedników mam solidne fundamenty do kontynuowania rozwoju naszego miasta. Stoimy dziś wobec nowych wyzwań i możliwości, które wymagają dużej uwagi i zaangażowania. Moim celem jest rozwijanie Jasła jako dynamicznego, zrównoważonego i przyjaznego dla wszystkich miejsca do życia i pracy. Będę dążył do promowania otwartości, uczciwości i przejrzystości w naszej administracji zapewniając, że każdy mieszkaniec ma głos i wpływ na decyzje dotyczące miasta. Będę słuchał Waszych potrzeb i oczekiwań, działając zawsze w interesie naszej wspólnoty. Obiecuję być głosem wszystkich mieszkańców – niezależnie od ich pochodzenia, przekonań czy statusu społecznego. Będę dążył do budowania porozumień. Miasto Jasło ma ogromny potencjał, który możemy wykorzystać tylko poprzez wspólne wysiłki i zaangażowanie. Zapewniam Was, że będę nieustannie pracował, aby zrealizować wszystkie wspólne marzenia i cele. Będę przy tym otwarty na Wasze pomysły, sugestie i krytykę. Obiecuję podejmować trudne decyzje z odwagą i mądrością, zawsze kierując się dobrem naszej społeczności. Niech dzisiejsze zaprzysiężenie będzie symbolem nowego otwarcia. Miejmy w sobie determinację, aby razem pisać nowe rozdziały historii naszego miasta, które będą pełne sukcesów, wzajemnego szacunku i współpracy.”

Na koniec swojego wystąpienia jeszcze raz podziękował wszystkim za zaufanie jakim został obdarzony w ostatnich wyborach samorządowych.

Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom Jasła za oddane na mnie głosy oraz członkom komitetu wyborczego wyborców „Odnowa” za ogrom pracy wykonanej w trakcie tej kampanii. Wykorzystując sytuację chciałem podziękować jeszcze jednej osobie za wsparcie i pomoc. Chociaż słowo pomoc niczego tutaj nie wyraża. Osobie, która była nie tylko trzonem finansowym komitetu, moim wsparciem i oparciem nie tylko przez pół roku, ale od wielu lat. Moja kochana żono, jestem bardzo dumny, że jesteś u mego boku.” – dodał Adam Kostrząb.

| KONFERENCJA PRASOWA Z UDZIAŁEM BURMISTRZA ADAMA KOSTRZĄBA

Tuż po nim na mównicę wyszedł ustępujący z urzędu burmistrza miasta Jasła po dwóch kadencjach (2014-2018 i 2018-2024) Ryszard Pabian. Pogratulował on swojemu następcy wspaniałego wyniku wyborczego: „Prawie 80% poparcia to ogromny mandat zaufania i ogromne zaufanie dla pana burmistrza. Ale wierzę, że młodość i zaangażowanie poradzi sobie z tym wyzwaniem”.

Zwrócił się również do nowo wybranych radnych: „Przed Wami też ogromne wyzwanie. Przede wszystkim do podejmowania decyzji, ale też pomocy burmistrzowi. Bez tej współpracy, bez tej pomocy naprawdę nie ma możliwości rządzenia tym miastem. Wierzę, że państwo z tym się zmierzycie i temu poradzicie. Drodzy państwo, minęło prawie 9 i pół roku dwóch kadencji kiedy sprawowałem urząd burmistrza. Śmiem twierdzić, że szczególnie ostatni okres tego sprawowania władzy sprzyjało temu, aby miasto dalej się rozwijało. Podjęliśmy wiele działań, które mają na celu dalszy rozwój miasta.”

Ryszard Pabian powiedział, że oddaje władzę w ratuszu z dobrze przygotowaną załogą.

Miasto to bardzo skomplikowany organizm. Tak, jak organizm ludzki, ma wiele obszarów i tak, jak organizm, wiele organów. Nie ma tak, żeby funkcjonowanie jednych mogło się odbywać bez drugich. Należy pamiętać również o tym, że każdy z nich jest równie ważny tak jak poszczególne organy dla naszego organizmu. Dlatego umiejętność pogodzenia tych wszystkich potrzeb jest najtrudniejsze, z czym sobie trzeba będzie poradzić. Trzeba pamiętać, że oczekiwania naszych mieszkańców sięgają od jednego do drugiego krańca, często bardzo rozbieżne. Do państwa będzie należał ten obowiązek, aby wybrać to co miastu jest potrzebne i aby mieszkańcy byli zadowoleni. Jak zawsze, pewnie znajdą się tacy, którzy będą krytykować państwa decyzje. Cóż, trzeba ich słuchać. Ale przede wszystkim musicie państwo robić to do czego państwo zostaliście powołani. Tego serdecznie państwu życzę – tych odważnych decyzji, pokonania tych wielu wyzwań.” – mówił.

Złożył też podziękowania za wieloletnią współpracę – swoim zastępcom Antoniemu Pikulowi, Elwirze Musiałowicz-Czech oraz śp. Małgorzacie Adamskiej-Chmiel, skarbnikowi Jackowi Borkowskiemu, sekretarzowi Pawłowi Rzońcy, kierownikom i pracownikom wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w Jaśle, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych miasta, szefom spółek miejskich, parlamentarzystom oraz koleżankom i kolegom samorządowcom wszystkich szczebli.

W dalszej części posiedzenia głos zabierali kolejno: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Frydrych, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, radni Rady Miejskiej Jasła Krystyna Sikora i Marcin Węgrzyn (w imieniu klubu radnych „Odnowa”), przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Krajowice Jolanta Brągiel oraz radni Rady Miejskiej Jasła Robert Snoch wraz z Urszulą Czyżowicz (w imieniu klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość”).

Druga część posiedzenia odbyła się już w budynku Urzędu Miasta. W tajnym głosowaniu dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła. Krzysztof Pec zgłosił kandydaturę Roberta Snocha (otrzymał 6 głosów) natomiast Krystyna Sikora kandydaturę Marcina Węgrzyna (otrzymał 14 głosów).

Skład osobowy Rady Miejskiej Jasła IX kadencji (2024-2029): Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Krystyna Sikora, Joanna Banach-Gancarz, Jerzy Okarma, Agnieszka Sobczyk, Tomasz Stanek – komitet wyborczy wyborców „Odnowa”; Robert Snoch, Krzysztof Pec, Piotr Samborski, Urszula Czyżowicz, Anna Szprucińska – komitet wyborczy wyborców Wojciecha Zająca; Krzysztof Czeluśniak, Jan Pierzchała, Leszek Znamirowski – komitet wyborczy wyborców „Jaślanie”; Jolanta Jachym, Artur Dudek, Piotr Bialik – komitet wyborczy Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska RP; Mariola Mazur – komitet wyborczy wyborców Andrzeja Czerneckiego; Bogdan Ziemba – komitet wyborczy wyborców Bogdana Ziemby.

30 kwietnia Komisarz Wyborczy w Krośnie I wygasił Wojciechowi Stanisławowi Zającowi mandat radnego wybranego do Rady Miejskiej Jasła w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 14 – KWW Wojciecha Zająca, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. W jego miejsce prawdopodobnie wejdzie kolejny na liście z największą liczbą głosów Zenon Gondek.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *