Informacje

Miasto przeznaczy środki na wykup gruntów pod budowę połączenia ulicy Żniwnej z Wolicą

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Radni miejscy wyrazili zgodę na przekazanie powiatowi jasielskiemu dofinansowania do wykupu gruntów pod budowę nowego odcinka drogi powiatowej łączącej most na rzece Jasiołce i ulicę Żniwną z Wolicą.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu miasta Jasła na 2023 rok pomocy finansowej w kwocie 70 tysięcy złotych dla powiatu jasielskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycję pod nazwą „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ulica Żniwna – Wolica” został przygotowany na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle.

W sesji uczestniczył osobiście starosta jasielski Adam Pawluś. Na wstępie podziękował za podjętą przez samorząd miejski inicjatywę. W jego ocenie, jest to niezwykle potrzebny szlak komunikacyjny, bowiem zapewni wygodny dostęp do miasta od zachodniej strony powiatu: – Dziękuję panie burmistrzu za inicjatywę i Wysoką Radę proszę o wsparcie, bo my patrzymy trochę z innej perspektywy – nie tylko spraw miejskich, ale tych 400 kilometrów dróg, które mamy. Prowadzimy politykę sprowadzenia ruchu lokalnego ze szlaków tranzytowych. Ja tu mógłbym wymieniać dziesiątki przykładów, które spowodowały, że ten ruch przeszedł z głównych szlaków na drogi lokalne. Ten ruch jest możliwy poprzez to, że połączyliśmy pewne drogi. Również połączyliśmy Sobniów z Hankówką.

Starosta poinformował o kosztach odszkodowań za zajęcie nieruchomości, które stały się własnością powiatu jasielskiego na podstawie decyzji w w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Propozycja dofinansowania ze strony miasta pokrywa mniej więcej jedną trzecią wartości odszkodowań.

Nie spodziewaliśmy się, że koszt wykupu gruntów będzie tak wysoki. Największy koszt jest na terenie miasta Jasła. To jest ponad 220 tysięcy złotych. Część kosztów pan burmistrz umorzył, czyli nie zażądał odszkodowania za tereny, które stanowią własność miasta Jasła i za to bardzo dziękuję. Koszt wykupu w zaokrągleniu 700 tysięcy złotych to jest bardzo wysoki koszt. My nie przewidywaliśmy tego. W tych programach, które są do tej pory, nie ma możliwości pozyskania środków na wykupy gruntów. My mamy decyzję ZRID, którą starosta jasielski wydaje jako organ administracji państwowej. Ten termin na wypłatę odszkodowań jest krótki. Nie chcemy płacić odsetek. Więc w tym tygodniu będziemy musieli je wypłacić. – podał.

Nowy odcinek drogi powiatowej ma liczyć około 800 metrów długości. Zaczynać się będzie od skrzyżowania istniejącej ulicy Żniwnej w Jaśle (za torami kolejowymi) i włączać się w Wolicy do drogi powiatowej relacji Jasło – Zręcin na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą w kierunku dawnego domu dziecka. W tym miejscu przewidywane jest wykonanie ronda. Z powstałego ciągu będą mogły korzystać pojazdy o pełnej nośności.

Ze słów starosty wynika, że na dzień dzisiejszy jest to najbardziej optymalne rozwiązanie.

Wartość kosztorysowa prac opiewa na kwotę 3,5 mln złotych. Gospodarz naszego powiatu przyznał publicznie wprost: nas nie stać na to, żebyśmy to zrobili za swoje pieniądze. – Dlatego szukamy rozwiązań, które pomogą sfinansować to środkami zewnętrznymi. – podaje.

Niestety, ale nie udało się uzyskać takiej pomocy w ostatnim naborze wniosków w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg. – Jest mi bardzo przykro. Rozmawiałem z panią wojewodą dlaczego nasz wniosek nie przeszedł, a w innych powiatach przeszły może mniej znaczące wnioski. Powiedziała mi, że tak komisja zdecydowała, że ta droga miała za mało punktów. Nie wiem czy wniosek był źle napisany, w każdym bądź razie byłem niemile zaskoczony, bo bardzo mi na tym zależało. Moja kadencja już się kończy, moje problemy z miastem też się już skończą. Chciałem też jakiś ciąg drogowy pozostawić, który byłby w pełni skończony, ale myślę, że nowe władze w powiecie dokończą to. Jeżeli wniosek będzie w tym roku procedowany to jego realizacja nastąpi w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla mieszkańców Jasła. – poinformował.

Adam Pawluś stwierdził, że miasto ma bardzo wiele problemów komunikacyjnych, ale trzeba szukać takich rozwiązań, które pozwolą na lepsze życie i na lepsze funkcjonowanie, a tylko wspólne działanie może do tego doprowadzić.

Zapewnił, że powiat będzie usilnie zabiegał o środki pomocowe na sfinansowanie tej inwestycji.

Mam nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Będziemy o to zabiegać. Będziemy ją umieszczać we wniosku do rządowego programu inwestycji lokalnych w najbliższym czasie, może jeszcze w tym miesiącu, bo takie mamy informacje, że to może się zdarzyć jeszcze w tym miesiącu. Droga niezwykle ważna. – przekazał.

W dyskusji nad tematem przewijały się m.in. wątki przebiegu drogi w innym miejscu, problemów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na ten cel z innych źródeł czy też zasadności wydatkowania publicznych pieniędzy przy bieżących potrzebach miasta. Radni zobowiązali również władze powiatowe do podjęcia w niedalekiej przyszłości działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni starego odcinka ulicy Żniwnej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Floriańską.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się szesnastu radnych, dwóch było przeciw (Marcin Węgrzyn, Bogdan Ziemba), jeden wstrzymał się od głosu (Józef Twarduś).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *