finanse

 • Przekaż 1,5 % podatku jasielskim organizacjom

  Od dzisiaj można przekazywać organizacjom pożytku publicznego 1,5% podatku dochodowego. Na terenie Jasła prowadzi działalność 15 lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, a także 2 regionalne i 2 ogólnopolskie organizacje pożytku publicznego, którym można przekazać w tym roku swoje 1,5 %. Dzięki Państwa zaangażowaniu w 2023 roku organizacje otrzymały w ten sposób blisko 175 tysięcy złotych wsparcia. W tym roku deklaracje należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strażacy z miejskich jednostek OSP będą pobierali wyższy ekwiwalent

  Wzrośnie stawka dodatkowego wynagrodzenia finansowego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych mających swoją siedzibę na terenie miasta Jasła. Świadczenie przysługuje druhom biorącym udział w działaniach ratowniczych czy akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z przyjętą uchwałą, ekwiwalent będzie wypłacany za każdą rozpoczętą godzinę wyjazdu z jednostki do zdarzenia. W myśl lokalnych przepisów, zapłata przysługiwać będzie również za udział w ćwiczeniach i szkoleniach zawodowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strażacy OSP z terenu gminy Jasło dostaną wyższy ekwiwalent za udział w akcjach

  O blisko 40-procent wzrośnie od tego roku wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom z terenu gminy Jasło. Podwyżkę wynagrodzenia przysługującego ochotnikom biorącym udział w działaniach i akcjach ratowniczych zagwarantowano w stosownej uchwale, która została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Nowe stawki wejdą w życie po upływie czternastu dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gmina Jasło z przyjętym budżetem. „Jest skrojony na rok 2024 dobrze i na miarę”

  Budżet gminy Jasło na rok 2024 ma charakter prorozwojowy – ocenia wójt Wojciech Piękoś. Jego zdaniem to nie jest tylko i wyłącznie pusty slogan. Przemawiają za tym dane liczbowe. Przeszło jedna piąta zaplanowanych wydatków zostanie przeznaczone na inwestycje, które będą służyć mieszkańcom wszystkich miejscowości. To piąty, a zarazem ostatni najważniejszy dokument finansowy przyjęty w tej kadencji samorządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet miasta Jasła uchwalony. Rzadko się zdarza, że bez głosów sprzeciwu

  Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej miasta Jasła na 2024 rok oraz przeprowadzonej wielogodzinnej dyskusji radni miejscy niemal jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem najważniejszego dokumentu finansowego naszego miasta. To rzadka sytuacja w historii lokalnego samorządu. - Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy dokładali wszelkich starań, aby ująć te zadania, które są konieczne dla naszego miasta, a jednocześnie szukać dochodów, aby pokryć te planowane wydatki. - komentował podczas dzisiejszych obrad burmistrz Ryszard Pabian.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rekordowe 225 mln złotych na wydatki powiatu jasielskiego w 2024 roku

  Budżet powiatu jasielskiego na 2024 rok został przyjęty. O kształcie przyszłorocznych dochodów i wydatków samorządu zadecydowano podczas piątkowej sesji. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się szesnastu radnych, sześcioro było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ponad 50 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na budowę nowych dróg, chodników i mostów, termomodernizację obiektów oświatowych czy dalszą rozbudowę infrastruktury miejscowego szpitala.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Znamy wyniki Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

  4 807 głosów oddano na projekty zgłoszone do szóstej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Największą liczbę głosów w kategorii projektów inwestycyjnych zdobył projekt nr 2 „Czwórkowa kraina zabawy” - 1135, a w kategorii projektów nieinwestycyjnych projekt nr 9 „Nowe horyzonty” – 532. Realizacja obydwu projektów, których łączna wartość wynosi 499,3 tys. zł, nastąpi w przyszłym roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ostatnie trzy dni głosowania w JBO

  Tylko jeszcze trzy dni zostało na oddanie głosu na projekty zgłoszone do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku o głosy mieszkańców walczy 12 projektów – 6 inwestycyjnych i 6 nieinwestycyjnych. Głosowanie potrwa do 25 października (elektronicznie można głosować do północy).

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • JBO na półmetku – rusza głosowanie w szkołach i na osiedlach miejskich

  Za nami pierwszy miesiąc głosowania na projekty zgłoszone do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Mieszkańcy Jasła mogą zagłosować również w szkołach i na osiedlach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto udzieli dotację szpitalowi na doposażenie oddziału ginekologicznego

  Samorząd Jasła przekaże w tym roku Szpitalowi Specjalistycznemu dotację celową, która pozwoli na częściowe sfinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologicznego. Uchwałę w tej sprawie radni miejscy podjęli jednogłośnie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »