finanse

 • Nowy rok, nowy budżet, nowe zadania

  Budżet Miasta Jasła na 2023 rok został przyjęty przez Radę Miejską Jasła. Na zadania inwestycje w obecnym roku zabezpieczono ponad 33,5 mln zł, natomiast ogółem dochody budżetu wynoszą 195,1 mln zł, a wydatki 209 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Stawki podatku od nieruchomości znacznie w górę

  Od nowego roku na terenie Jasła wzrośnie podatek od nieruchomości. W szczególności odczują to mieszkańcy miasta oraz przedsiębiorcy prowadzący na jego terenie działalność gospodarczą. Nad tą sprawą pochylili się dzisiaj radni miejscy. Uchwała regulująca wysokość stawek uzyskała akceptację zaledwie siedmioma głosami, przy sześciu przeciw i pięciu wstrzymujących się.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • JBO 2023: wodny park zabaw dla dzieci i promocja krwiodawstwa

  7208 głosów oddano na projekty zgłoszone do piątej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle za 2021 rok

  Zarząd Powiatu w Jaśle uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2021 rok. - To jest wielkie zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze większego zaangażowania. - powiedział starosta Adam Pawluś, dziękując po raz kolejny radnym za zaufanie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szpital szykuje się do wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników

  Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przygotowała nowelizację regulaminu wynagradzania pracowników. Część z nich jest oburzona zaproponowaną siatką płac bowiem - jak wskazują w liście skierowanym do lokalnych władz samorządowych - podwyżki dotkną jedynie te grupy zawodowe, które w podmiocie leczniczym sprawują funkcje kierownicze. W tej chwili trwa proces uzgodnień z poszczególnymi organizacjami związkowymi.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwalono budżet gminy Jasło na 2022 rok

  Za przyjęciem uchwały budżetowej gminy Jasło na 2022 rok głosowało trzynastu radnych. W ocenie wójta Wojciecha Piękosia najważniejszy dokument finansowy samorządu na najbliższe dwanaście miesięcy ma charakter prorozwojowy. Tylko wydatki na szeroko rozumiane inwestycje lokalne opiewają na kwotę ponad 23 milionów złotych. To wzrost aż o trzynaście procent w stosunku do ubiegłorocznego planu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwalono budżet powiatu jasielskiego na 2022 rok

  Rada Powiatu w Jaśle przyjęła w piątek uchwałę budżetową na 2022 rok. Dochody samorządu powiatowego zostały ustalone na poziomie 151,8 mln złotych. Zaś zaplanowane wydatki opiewają na kwotę 176,2 mln złotych. - Jest budżetem bardzo ambitnym, rozwojowym i wymagającym ciężkiej pracy. - ocenił starosta Adam Pawluś.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pensja burmistrza Jasła w górę

  Jasielscy radni podjęli uchwałę zmieniającą dotychczasowe wynagrodzenie burmistrza Ryszarda Pabiana. Przedłożona na dzisiejszą sesję propozycja w sprawie podniesienia kwoty miesięcznego uposażenia przysługującego gospodarzowi naszego miasta została zaakceptowana jednomyślnie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • PUP: Branżowa Tarcza Antykryzysowa zakończona

  Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zakończył realizację Branżowej Tarczy Antykryzysowej. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie do 5 000 zł otrzymali przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Skarbnik powiatu jasielskiego odchodzi na emeryturę

  Po osiemnastu latach ze stanowiskiem skarbnika powiatu jasielskiego żegna się Teresa Połeć, która przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jej następczynią została bliska współpracownica z wydziału merytorycznego - Krystyna Wąsik. Kandydaturę na wakujące stanowisko, zgłoszoną przez starostę, radni powiatowi poparli jednomyślnie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »