Informacje

Strażacy OSP z terenu gminy Jasło dostaną wyższy ekwiwalent za udział w akcjach

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

O blisko 40-procent wzrośnie od tego roku wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom z terenu gminy Jasło. Podwyżkę wynagrodzenia przysługującego ochotnikom biorącym udział w działaniach i akcjach ratowniczych zagwarantowano w stosownej uchwale, która została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Nowe stawki wejdą w życie po upływie czternastu dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wójt Wojciech Piękoś wyjaśnił na sesji Rady Gminy Jasło, że przepis szczegółowy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych mówi, że „nie rzadziej niż raz na dwa lata zmienia się ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Przedstawia on również katalog innych płatności, które należą się strażakom choćby za udział w akcjach szkoleniowych czy ćwiczeniach”. Ostatnio wysokość ekwiwalentu dla ochotników z terenu gminy Jasło była ustalana w styczniu 2022 roku.

Projekt przedłożony przez administrację samorządową, w oparciu o rozmowy podjęte z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle, zakładał podwyższenie ekwiwalentu z 18 na 21 złotych za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych oraz z 5 do 7 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Gospodarz gminy uzasadniał, że wzrost wynagrodzenia dla osób, które w wolnym czasie podejmują działania zmierzające do ochrony życia i zdrowia drugiego człowieka, mienia ludzkiego oraz środowiska naturalnego jest ze wszech miar uzasadniony.

Przewodniczący komisji budżetowej Rady Gminy Jasło powiedział z kolei, że projekt zgłoszony przez wójta spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony radnych, którzy uznali, że podwyższenie wymiaru ekwiwalentu dla strażaków jest zasadne, a nawet konieczne.

„Mało tego – jako radni uważamy, że ta podwyżka powinna być jeszcze wyższa i proponujemy podwyższenie ekwiwalentu pieniężnego do kwoty 25 złotych za godzinę. Propozycja pana wójta była z 18 do 21, my proponujemy z 18 do 25 złotych za godzinę działań ratowniczych. W imieniu pań i panów radnych bardzo proszę o przegłosowanie wniosku w tej sprawie”. – wnioskował Krzysztof Brągiel.

To oznacza, że stawka za każdą rozpoczętą godzinę działania lub akcji ratowniczej pójdzie w górę o 7 złotych.

„Niech ta wyraźna podwyżka, bo blisko 40-procentowa, będzie wyrazem naszego szacunku i wdzięczności dla pracy ratowników – ochotników straży pożarnej. Niech ta podwyżka będzie też wyrazem roli i znaczenia jakie jednostki ochotniczej straży pożarnej pełnią w naszych miejscowościach wtedy kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych”. – podkreślił Krzysztof Brągiel.

Pomysł spotkał się z przychylnością radnych, którzy w pełni poparli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla druhów.

Zgodnie z ustawą, ekwiwalent jest wypłacany bezpośrednio z budżetu danego samorządu.

Uchwała zacznie obowiązywać po upływie czternastu dni od momentu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W gminie Jasło funkcjonuje dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Mają one siedziby w sołectwach: Bierówka, Chrząstówka, Gorajowice, Łaski, Niepla, Osobnica, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda i Żółków. Cztery z nich są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Trzcinica, Warzyce, Osobnica, Niepla).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *